014 Середня освіта (Біологія), освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія) – Другий (магістерський) рівень