Навчально-методичне забезпечення освітніх програм

Перший (бакалаврський) рівень

 

Освітні компоненти, спільні для освітніх програм
Нормативні
 
Вибіркові

Другий (магістерський) рівень