↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Матис Василь Мирославович

  1. Матис В.М., Матис М.М. Тестові завдання для контролю з курсу патологічна анатомія. – Дрогобич: Редакційно–видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 75 с.
  2. Матис В.М., Матис М.М. Тестові завдання для контролю з курсу валеологія. – Дрогобич: Редакційно–видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 60 с.
  3. Шпек М.П., Матис В.М., Дрозд І.ФОснови сільського господарства: навч. посібник [для сам. роботи студентів ОКР «Бакалавр» напрям підготовки «Біологія»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 82с. (5,13 д.а.); Шпек М.П.(С. 1-27), Матис В.М.(С. 28-55), Дрозд І.Ф.(С. 56-82).
  4. Прийма О.Б., Матис В.М. Тестові завдання з курсу основи анатомії та фізіології нервової системи / методичні рекомендації до самостійної роботи) для підготовки фахівців напряму підготовки 6.030103 „Практична психологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 83 с.
  5. Шпек М.П., Матис В.М. Фітопатологія: Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки „Біологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 57с.
  6. Шпек М. П., Матис В.М., Дрозд І.Ф. Основи сільського господарства: методичні рекомендації до проведення лабораторних занять. навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і допов. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка. 2017. – 98 с. (2 д.а.)
  7. MatusM. Phenological observations of phases of development of spring rape // Acta Carpathica 27. – 2017. – C. 74-81. (0,33 друк. арк.)
  8. Дзюбайло А.Г., Матис В.М., Головчук М.І. Вміст хлорофілу в листках рослин ріпаку ярого і продуктивність фотосинтезу. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. – Випуск 60. – Львів-Оброшино, 2016. – С. 49-54. (0,12 др. арк.)