↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Кавчак Віра Степанівна

 1. Кавчак, Віра Степанівна Охорона природи [Текст] : метод. матеріали / Віра Степанівна Кавчак ; [відп. за вип. С. С. Монастирська] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. Франка], 2014. – 68 с.
 2. Коссак Г., Кавчак В. Методика викладання екології у спеціальних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Методичні вказівки до проведення практичних занять (для студентів ОКР «Спеціаліст» галузі знань 0401 Природничі науки спеціальності 7.04010201 Біологія, додаткова спеціальність 7.0401010 хімія) Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 86с. (5,38 др. арк..); Коссак Г. (С.1-43), Кавчак В.(С. 44-86).
 3. Павлишак Я., Кавчак В. Основи флористики. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр»напряму підготовки 6.040102 «Біологія». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 58с.
 4. Кавчак В. Охорона природи. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів для підготовки фахівців ОКР „ Бакалавр” напряму підготовки „Біологія”. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – С. 68.
 5. Павлишак Я.Я., Кавчак В.С. Основи природознавства. Курс лекцій. (для студентів напряму підготовки „Початкова освіта”). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. -140 с. (8,8 д.а.);
 6. Кавчак В.С., Дзюбайло А.Г., Павлишак Я.Я. Основи природознавства (Землезнавство і краєзнавство). Методичні матеріали до лабораторних занять (для студентів напряму підготовки „Початкова освіта”). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка,  2015. – 138 с. (8,7 д.а.)
 7. Стецик Р., Кавчак В. Різноманітність та поширення ранньоквітучих рослин Хустського району // Acta Carpatica – 2014. – С. 127 – 133 (0,25 д.а.);
 8. О. Лис, В. Кавчак. Рідкісні рослини в флорі Прикарпаття Старосамбірського району (Стрілківський регіон) // Acta Carpatica – 2014. – С. 151 – 156 (0,25 д.а.);
 9. Кавчак В.С., Павлишак Я.Я. Інтерактивне навчання у еколого-професійній підготовці майбутніх учителів – біологів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІІ Кариши).-Полтава, 2015.- С. 80-81 (0,1 д.а.).
 10. Кавчак В.С., Павлишак Я.Я. Польова практика з основ природознавства. Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки „Початкова освіта”.  – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 156 с. (9,75 д.а.).
 11. Кавчак В., Ковальчук Г. Вивчення лікарських рослин у контексті еколого-валеологічного виховання майбутніх учителів біології // Acta Carpathica 23. – 2015. –
  С. 139 – 145. (0,33 д.а.)
 12. Кавчак В., Ковальчук Г., Гордійчук М. Екологічні стежки: психолого-педагогічний аспект //Acta Carpathica 24. – 2015. – С. 21 – 26  (0,25 д.а.)
 13. Хомин Р., Кавчак В. Дослідження природничо-наукової діяльності Івана Верхратського / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 276 – 285 (0,42 д.а.)
 14. Павлишак Я., Кавчак В. З досвіду вивчення лікарських рослин студентами-біологами // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Тези доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції, 14 – 16 квітня 2016 р. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С.89 – 93. (0,21 д.а.).
 15. Павлишак Я.Я., Кавчак В.С. Основи природознавства. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності  «Початкова освіта». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 100 с. (3 д.а.).
 16. Pavlyshak Y., Hoivanovych N., Kavchak V. The current state of etheroids populations in the flora of the Precarpathia (Drohobych district) // Acta Carpathica 25-26.– 2016. – 41 – 45 (0,1133 д.а.)
 17. Hoivanovych N., Pavlyshak Y., Kavchak V. Antioxidant properties of some medicinal plants in Skole district // Acta Carpathica 25-26. – 2016. – 64 – 71 (0,11 д.а.)
 18. Волошанська С.Я., Павлишак Я.Я., Кавчак В.С., Хомин Р.М. Забуті імена: Іван Верхратський – один із засновників наукової орнітологічної термінології // Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIV Каришинські читання) 18-19 травня 2017 р. – Полтава, 2017. – С.67- 69 (0,04 д.а).