Новітня Франкіана у фондах бібліотеки ДДПУ імені Івана Франка за 2016 рік

Новітня Франкіана у фондах бібліотеки ДДПУ

імені Івана Франка за 2016 рік

                       

Твори І. Франка

1. Франко, І. Вільгельм Телль : оповідання / І. Франко // Дніпро. – 2016. – № 6–7. – С. 72–75.

2. Франко, І. Притча про приязнь : 28 травня минуло 100-років із дня смерті Івана Франка / І. Франко // Українська культура. – 2016. – № 3–4. – С. 60–61.

3. Іван Франко про бібліотеки : До 160-річчя від дня народження Івана Франка // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 5. – Обложка: с. 2.

4. Франко, І. Тарас Шевченко = Franko I. Taras Szewczenko : [стаття в ж. “Kurjer Lwowski”] / І. Франко // Szkice o Literaturze. Kultura, Literaturoznawstwo, Publicystyka / I.Franko ; [ksiazka zostala opracow. pod red J. Matkoskiego, I. Rozluckiego ; rada red.: M. Zulynskyj, R. Radyszewskyj, A. Chlopek, J. Nachlik, O. Krawczenko, I. Nabytowycz. – Warszawa ; Drohobycz, 2016. – С. 178-197. – Текст пол. м.

5. Франко, І. Театр, література і мистецтво трагедії Юрія Фудьковича “Довбуш” = Franko Iwan. Teatr, literatura i sztuka tragedia Juria Fedkowicza “Dowbusz” : [ст. в пол. ж. “Kurjer Lwowski”] / І. Франко // Szkice o Literaturze. Kultura, Literaturoznawstwo, Publicystyka / I.Franko ; [ksiazka zostala opracow. pod red J. Matkowskiego, I. Rozluckiego ; rada red.: M. Zulynskyj, R. Radyszewskyj, A. Chlopek, J. Nachlik, O. Krawczenko, I. Nabytowycz. – Warszawa ; Drohobycz, 2016. – С. 211–212. – Текст пол. м.

6. Franko, I. Szkice o Literaturze. Kultura, Literaturoznawstwo, Publicystyka = Іван Франко. Шкіци про літературу: культура, літературознавство, публіцистика / I. Franko ; [ksiazka zostala opracow. pod red J. Matkowskiego, I. Rozluckiego ; rada red.: M. Zulynskyj, R. Radyszewskyj, A. Chlopek, J. Nachlik, O. Krawczenko, I. Nabytowycz. – Warszawa ; Drohobycz, 2016. – 392 c. – Текст пол. м.

Про творчість І. Франка

7. Валькович, Т. Німецькі фразеологічні звороти у прозових творах Івана Франка : дипл. роб. / Т. П. Валькович ; наук. кер. В. М. Лопушанський. – Дрогобич : б. в., 2016. – 74 с.

8. Глодан, І. Поетологічні аспекти психологічного епосу Івана Франка : дип. роб. / І. І. Глодан ; наук. кер. П. В. Іванишин. – Дрогобич : б. в., 2016. – 65 с.

9. Гриневич, М. Синтаксис малої прози Івана Франка (на матеріалі оповідань трилогії “Чорна хмара”) : дип. роб. / М. П. Гриневич ; наук. кер. С. С. Сеньків. – Дрогобич : б. в., 2016. – 99 с.

10. Журавчак, О. Топос Дрогобича у великих прозових творах Івана Франка : дипл. роб. / О. Ю. Журавчак ; наук. кер. В. В. Дуркалевич. – Дрогобич : б. в., 2016. – 82 с.

11. Пастух, Р. Франко здалека і зблизька : короткий життєпис на тлі епохи / Р. І. Пастух. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – 128 с.

12. Пастух, Р. Велет із Нагуєвич / Р. І. Пастух. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – 240 с. – Присв. 160-річчю від дня народж. Івана Франка.

13. Ткачук, М. Художній світ творів Івана Франка : навч. посіб. для студ. та учнів / М. П. Ткачук ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Астон, 2016. – 132 с.

14. Франкове Шевченкознавство : до 160-річчя від дня народження Івана Франка : бібліогр. покажчик / ДДПУ ім. І. Франка ; уклад.: С. Ю. Фартушок, Н. М. Рішаві, О. М. Грубяк ; відп. за вип. М. М. Дмитрів. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 82 с.

Статті :

15. Аркуша, С. Історія “Фарбованого шакала”. Тема : Історія “Фарбованого шакала” і “Фарбованого Лиса”. Спільне й відмінне в казці І. Франка й народній індійській казці. “Історія лиса Рейнарда” як англійська інтерпретація тваринного епосу : інтегрований урок із зарубіжної, української літератури та англійської мови в 5-му класі / С. Аркуша, Є. Окул, Л. Писаєнко // Зарубіжна література. – 2016. –. Вересень (№ 9). – С. 27–31.

16. Баган, О. Загадки топосу і націософські інтенції в Романі Івана Франка “Перехресні стежки” = До проблем літературної географії твору / О. Баган // Дивослово. – 2016. – № 7–8. – С. 45–50. – Бібліогр. в кінці ст.

17. Баган, О. Франкове пророцтво про Росію / О. Баган // Галицька зоря. – 2016. – 26 серп. (№ 51). – С. 1–2.

18. Баган, О. Яке місто зобразив Іван Франко в романі “Перехресні стежки”? або Ще раз про загадки літературного Дрогобича / О. Баган // Франковий край. – 2016. – 12 серп. (№ 32). – С. 1,7.

19. Балабко, О. Чим відзначає Україна : 160-річчя від дня народження Івана Франка? / О. Балабко // Українське слово. – 2016. – 24–30 серп. (№ 34). – С. 3.

20. Барабаш, М. Жидівська “гастрономічна педагогіка” в “найапетитнішому” тексті Івана Франка / М. Барабаш // Педагогічна думка. – 2016. – № 3. – С. 15–19. – Бібілогр. в кінці ст.

21. Безверхній, Д. Поезія сучасного життя, або Розповіді з мораллю : [“поезія сучасного життя” (саме так нині називають детективний жанр в світовій та українській літературі] / Д. Безверхній // Дніпро. – 2016. – № 8–9. – С. 164–169.
Про детективний жанр у світовій та українській літературі на
прикладі оповідання Едгара Алана По “Вбивства на вулиці Морг”,
детективів Агати Крісті, детективних історій Артура Конан Дойла
про славетного Шерлока Холмса, на прикладі повісті Івана Франка
“Для домашнього огнища”, на прикладі романів Ірен Роздобудько
“Мерці” (інша назва – “Пастка для Жар-птиці”), “Екскорт у смерть”,
“Останній діамант міледі”, “Подвійна гра в чотири руки” та книг
В’ячеслава Васильченка “Tattoo”. Читання по очах”, “Притулок для
прудкого біса”.

22. Білінський, В. Батий Чингісхан і геніальний Іван : автор вивчає питання геніальності Івана Франка та неординарність його наукових праць / В. Білінський // Літературна Україна. – 2016. – 25 серп. (№ 32). – С. 7.

23. Бондаренко, С. У Франка на Франківщині : у день ювілею І. Франка велике дійство зібралось у Франківську, серед імен Іван Драч, Ігор Юхновський, Михайло Сидоржевський та ін. / С. Бондаренко // Літературна Україна. – 2016. – 1 верс. (№ 33). – С. 1,14.

24. Василик, Д. Поезія Івана Франка в інтерпретації Миколи Ластовецького: до питання музичного націоналізму / Д. Василик // Молодь і ринок. – 2016. – № 7. – С. 134–137. – Бібліогр. в кінці ст.

25. Великий Каменяр. До 160-річчя від дня народження І. Я. Франка (1856-1916) / [укладач Г. В. Массовер] // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2016. – № 3. – С. 59–78. – Бібліогр.: с. 68–78.

26. Вертій, О. Морально-етичні ідеали та духовний світ Івана Франка у сприйнятті, розумінні, самовизначенні та самоствердженні українців : вперше в українському франкознавстві досліджується діалектика формування національної свідомості українців упродовж другої половини ХІХ – поч. ХХІ століть на підставах життя, творчості та громадсько-політичної діяльності І. Франка / О. Вертій // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 2. – С. 39–44. – Бібліогр. в кінці статті.

27. Вертій, О. Незнищеність духа. Іван Франко в національній свідомості українців : історичні та суспільно-політичні обставини входження І. Франка в національну свідомість українців кінця XIX – поч. XXI століть / О. Вертій // Дзвін. – 2016. – № 5. – С. 174–184.

28. Вертій, О. Незнищенність духа. Іван Франко в національній свідомості Українців : до 160-річчя від дня народження Івана Франка / О. Вертій // Дзвін. – 2016. – № 8. – С. 125–141.

29. Вертій, О. Іван Франко: діалектика присутності в національній свідомості українців / О. Вертій // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 4. – С. 24–30.

30. Вертій, О. Іван Франко і формування національної громадянської та суспільно-політичної позиції українців / О. Вертій // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 6. – С. 27–33.

31. Висоцька, З. Діалогічність мови економічних праць Івана Франка / З. Висоцька // Українська мова. – 2016. – № 1. – С. 88–99. – Бібліогр. в кінці ст.

32. Вишневська, М. Великий Каменяр і Чернівці : 27 серпня відзначатимуть 160-річчя від дня народження Івана Франка / М. Вишневська // Слово Просвіти. – 2016. – 11–17 серп.(№ 32). – С. 9.

33. Вишневський, О. Зміст виховання і розвитку в поглядах Івана Франка / О. Вишневський // Освіта. – 2016. – 27 лип. – 3 серп.(№ 31–32). – С. 5–6.

34. Вишневський, О. Педагогічні погляди Івана Франка на тлі реформ сучасної української освіти / О. Вишневський // Педагогічна думка. – 2016. – № 2. – С. 26–42.

35. Вишневський, О. Система освіти очима Івана Франка / О. Вишневський // Освіта. – 2016. – 27 лип. – 3 серп.(№ 31–32). – С. 3.

36. Вишнівський, Р. До питання про актуальність педагогічних ідей І. Франка для розвитку сучасної української школи / Р. Вишнівський // Молодь і ринок. – 2016. – № 4. – С. 62–67. – Бібліогр. в кінці статті.

37. Віннікова, Ю. “Кожна пісня моя – віку мого день…” : сценарій присвяч. І.Я. Франкові / Ю. П. Віннікова // Позакласний час. – 2016. – Серпень (№ 8). – С. 44–46.

38. Віннічук, Г. Компаративний аналіз історичних повістей М. Гоголя “Тарас Бульба” та І. Франка “Захар Беркут” : українська література – зарубіжна література, 7 клас / Г. Віннічук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 48–50. – Бібліогр. в кінці ст.

39. Влізло, Л. Iwan Franko und seine literarische tatigkeit = Іван Франко та його літературна діяльність / Л. П. Влізло, Л. П. Гук // Німецька мова в школі. – 2016. – № 2. – С. 7–11. – Текст нім. мовою.

40. Вознюк, О. Вплив позитивізму на соціально-філософські погляди Івана Франка / О. Вознюк, А. Поцелуйко // Молодь і ринок. – 2016. – № 11–12. – С. 57–59. – Бібліогр. в кінці ст.

41. Возняк, М. Пам’яти Івана Франка : [смерть і похорон І. Франка] / М. Возняк // Дзвін. – 2016. – № 5. – C. 153–173.

42. Ворок, Х. Роль сновізійних елементів у структурі роману Івана Франка “Перехресні стежки” / Х. Ворок // Педагогічна думка. – 2016. – № 3. – С. 19–24. – Бібліогр. в кінці ст.

43. Гаврилів, О. Все віддав для одної ідеї : до 160-ліття від Дня  народження Івана Франка / О. Гаврилів // Франковий край. – 2016. – 22 черв. (№ 29). – С. 7.

44. Гаврилів, О. Франковим духом мандрівочка пахне : молодому козакові мандрівочка пахне… Народна пісня / О. Гаврилів // Франковий край.– 2016. – 24 серп. (№ 34). – С. 7.

45. Гаврутенко, Г. Іван Франко, “Захар Беркут”. Героїчна боротьба русичів-українців – дорога в майбутнє сучасників : урок української літератури, 7 клас / Г. Гаврутенко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 46–47.

46. Гірняк, С. Мовні портрети української галицької інтелігенції: Уляна Кравченко, Константина Малицька, Іван Франко / С. Гірняк // Українська мова. – 2016. – № 4. – С. 103–121

47. Гнатюк, М. Франкова концепція національної літератури та її регіональних особливостей / М. Гнатюк // Слово і час. – 2016. – № 8. – С. 24–29.

48. Дві книги Романа Пастуха до 160-річчя Івана Франка // Франковий край. – 2016. – 5 серп. (№ 31). – С. 8.

49. 2016 рік – проголошено Роком Івана Франка та Роком Бориса Возницького // Франковий край. – 2016. – 4 бер.(№ 9). – С. 7.

50. Гамків, В. Стежками Франка у Дрогобичі : [про карту “Місця Івана Франка у Дрогобичі”] / В. Гамків // Галицька зоря. – 2016. – 5 серп. (№ 47). – С. 1.

51. Головкевич, М. Сервантеса та Шевченка поєднав Франко : [про відкриття таблиць Т. Шевченка і М. Сервантеса в с. Нагуєвичі і м. Алкала-де-Енерес в Іспанії] / М. Головкевич // Франковий край. – 2016. 2 вер. (№ 35). – С.8

52. Горошко, І. “Любов – се запах пахощів понад усі аромати”: олфакторний код прози Івана Франка : [олфактологія як наука про запах у прозі Франка] / І. Горошко // Педагогічна думка. – 2016. – № 2. – С. 14–17.

53. Гринів, О. Проблеми утвердження українства в теоретичному спадку Івана Франка / О. Гринів // Наука і суспільство. – 2016. – № 7/8. – С. 2–10. – Бібліогр. в кінці ст.

54. Грицай, Л. Поема “Мойсей”. Основна сюжетна лінія. Біблійна основа. Пролог до поеми – заповіт українському народові : розробка уроку / Л. Грицай // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 9. – С. 52–58. – Бібліогр. в кінці ст.

55. Грицик, Л. 2016 рік на Львівщині – рік Івана Франка / Л. Грицик //Галицька зоря. – 2016. – 4 бер. (№ 12). – С. 2.

56. Грицик, Я. Першу премію вручено : 27 серпня 2016 у Дрогобицькому Народному домі ім. І. Франка пройшла церемонія вручення Міжнародної премії ім. І. Франка до 160-ліття від дня народження Великого Каменяра / Я. Грицик // Галицька зоря. – 2016. – 31 серп. (№ 52). – С. 1.

57. Грицик, Я. 15 цікавих фактів про Івана Франка / Я. Грицик // Галицька зоря. – 2016. – 26 серп. (№ 51). – С. 2.

58. Грицик, Я. У Франковий ювілей : 160-ліття І. Франка на Дрогобиччині / Я. Грицик // Галицька зоря. – 2016. – 2 верс. (№ 53). – С. 1.

59. Гром, Н. Навчаючись у Франка / Н. Гром // Галицька зоря. – 2016. – 26 серп. (№ 51). – С. 5.

60. Гром’як, Р. Феноменологія естетики Івана Франка / Р. Гром’як // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150- річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.) / редкол.: Б. Бунчук, І. Гунчик, Р. Зорівчак та ін. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Т. 1. – С. 266–273. – Бібліогр. в кінці ст.

61. Гургула, І. Я єсть… : нотатки до Франкового ювілею / І. Гургула // Літературна Україна. – 2016. – 11 серп. (№ 30). – С. 3.

62. Дубовий, В. У монографії – педагогіка Франка : кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти ДДПУ презентує нову монографію про Каменяра / В. Дубовий // Франковий край. – 2016. – 16 верс. (№ 37). – С. 7.

63. Дячишин, Б. ”Шевченків садок і Франкове поле” – окрушина справжнього : у дзеркалі сучасності автор роздумує про наших геніїв слова, а також тих, які під їхньою тінню йдуть слідом / Б. Дячишин // Українська літературна газета. – 2016. – 8 лип. (№ 13). – С. 3.

64. Жулинський, М. ”Ми мусимо навчитися чути себе українцями…” : 100 років тому пішов із життя національно-культурний будівничий України Іван Франко / М. Жулинський // Українська літературна газета. – 2016. – 10 трав. (№ 11). – С.1, 4–5.

65. Жулинський, М. Феномен художньої творчості та наукової діяльності Івана Франка : (наук. доп. на засіданні Президії НАН України 26 жовт. 2016 р.) / М. Г. Жулинський // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 12. – С. 29–38. – Бібліогр. в кінці ст.

66. Зимомря, М. Відлуння франкового генія : 28 травня цього року минає сто літ відтоді, як зупинилося серце Івана Франка (1856–1916) / М. Зимомря // Франковий край. – 2016. – 27 трав.(№ 21). – С. 1–3.

67. Зимомря, М. Марійський письменник про Івана Франка. До 160-річчя Івана Франка : [про Кіма Васіна (1924–2005) – письменника] / М. Зимомря // Франковий край. – 2016. – 1 лип.(№ 26). – С. 7.

68. Зорівчак, Р. Поцінувач і популяризатор англомовної літератури : Іван Франко як популяризатор й перекладач творів англомовної літератури / Р. Зорівчак // Дзвін. – 2016. – № 8. – С. 154–155.

69. Зорівчак, Р. Іван Франко як перекладач і перекладознавець : до 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті Івана Франка / Р. Зорівчак // Всесвіт. – 2016. – № 3–4. – С. 178–192. – Бібліогр.: с. 190–192 (37 назв).

70. Зорівчак, Р. Іван Франко як перекладач і перекладознавець / Р. Зорівчак // Всесвіт. – 2016. – № 7–8. – С. 247–257. – Закінчення. Поч. у № 3–4 за 2016 р. – Бібліогр. в кінці ст.

71. Зубанич, М. Широчінь Франкової ниви : “Літературна презентація” з гаслом “Я син народу, що вгору йде…” / М. Зубанич // Франковий край. – 2016. – 2 верс. (№ 35). – С. 8.

72. Ільницький, М. Історія однієї фальсифікації : Про приписувану Івану Франкові поему “Папі в альбом”, яку насправді написав особистий секретар поета Мар’ян Колодій / М. Ільницький // Слово і час. – 2016. – № 8. – С. 11–16.

73. Іщенко, І. Іван Франко “Лисичка та Журавель” / І. Іщенко // Початкова школа. – 2016. – № 8. – С. 26–28.

74. Качкан, В. Незнищенність Франкового духу: парадигма сучасності : про Франковий розум і роботящі руки, що полишили знакові сліди в поезії, драматургії, художній прозі та документалістиці, мистецтві, історії та філософії / В. Качкан // Українська літературна газета. – 2016. – 2 верес. (№ 17). – С.1,14–15.

75. Кизименко, О. Іван Франко “Украдене щастя” : урок-дослідження : 10 клас / О. М. Кизименко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 28–29. – С. 37–42.

76. Кіраль, С. Довгий шлях Івана Франка на Київ : роздуми про відкриття музею-квартири родини письменника / С. Кіраль // Слово Просвіти. – 2016. – 1–7 груд. (№ 48). – С. 10 : фото.

77. Кіраль, С. Націєтворчі імперативи Трохима Зіньківського й Івана Франка: дискусійний аспект / С. Кіраль // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 61–76. – Бібліогр. в кінці ст.

78. Клочек, Г. ”Віч-на-віч з Величчю” : до ювілею Івана Франка, рік Франка / Г. Клочек // Літературна Україна. – 2016. – 29 верс. (№ 37). – C. 11. – Закінч. Почат. у №36.

79. Клочек, Г. ”Віч-на-віч з Величчю” : до ювілею Івана Франка / Г. Клочек // Літературна Україна. – 2016. – 22 верс. (№ 36). – С. 14.

80. Коломийчук, О. Синкретизм збірного образу великого християнського святого: до проблеми народного культу святого Миколая на Бойківщині / О. Коломийчук // Народна творчість та етнологія. – 2016. – № 4. – С. 72–79. – Бібліогр.: с. 78–79 (51 назва).
На С. 73, 74 про Івана Франка.

81. Кордуба, З. Призабуті сторінки історії. До 105-ї річниці “дрогобицьких кривавих виборів” : [про трагічні події 19 червня 1911 р.] / З. Кордуба // Галицька зоря. – 2016. – 8 лип. (№ 41). – С. 5.
В статті згадано Івана Франка, який брав участь у передвиборчому
зібранні у Дрогобичі 15 лютого 1897 р. Дану подію можна дізнатися із
статті “Виборче зібрання у Дрогобичі”, яку Франко опублікував у
газеті “Kurjer Lwowski”.

82. Кордуба, З. “Академія в одній особі…” : Гортаючи сторінки прижиттєвих видань Івана Франка … : до 160-річчя від дня народження Івана Франка / З. Кордуба // Галицька зоря. – 2016. – 30 листоп. (№ 69). – С. 5 : фото.

83. Корнійчук, В. “Якби ти знав, як много важить слово” = Новаторство лірики Івана Франка / В. Корнійчук // Дивослово. – 2016. – № 7–8. – С. 51–55. – Бібліогр. в кінці ст.

84. Косановська, Л. Франко в Підгірках. Відлуння ненакликаних пожеж : вірші, поезії про Івана Франка / Л. Косановська // Дукля. – 2016. – № 2. – С. 81–85.

85. Котик-Чубінська, М. Ода до Підгір’я: про вірші Івана Франка “Привіт” і “Бубнище” / М. Котик-Чубінська // Педагогічна думка. – 2016. – № 3. – С. 10–14. – Бібліогр. в кінці ст.

86. Краснова, Л. Розмова просто неба : [про життя і творчість Івана Франка дослідниками ДДПУ ім. І. Франка Людмилою Красновою та Миколою Зимомрею] / Л. Краснова // Франковий край. – 2016. – 5 серп. (№ 31). – С. 7.

87. Кроп, Т. Франковий острівець у столиці : у музеї видатних діячів української культури відкрилась постійно діюча виставка ”Іван Франко і Київ” / Т. Кроп // Літературна Україна. – 2016. – 8 верес. (№ 34). – С. 16.

88. Лагодна, Л. Іван Франко “Зів’яле листя” : розробка уроку : 10 клас / Л. І. Лагодна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 22–24. – С. 48–53.

89. Лапій, М. Ліричний пейзаж як “малюнок індивідуальної душевної драми” у вірші І. Франка “Сипле, сипле, сипле сніг…” / М. Лапій // Педагогічна думка. – 2016. – № 2. – С. 17–20. – Бібліогр. в кінці ст.

90. Легкий, М. “Захар Беркут” Івана Франка: повість про минуле для майбутніх поколінь / М. Легкий // Педагогічна думка. – 2016. – № 2. – С. 3–8.

91. Легкий, М. “Ім’я нове написане”, або про деякі нерозшифровані наймення у прозі Івана Франка / М. Легкий // Слово і час. – 2016. – № 8. – С. 3–10.

92. Лизанчук, В. Нам пора для України жить : дискусія про українську національну ідею державотворення грунтуючись на праці Івана Франка, що надто актуальні у час війської агресії Російської Федерації проти України / В. Лизанчук // Літературна Україна. – 2016. – 13 жовт. (№ 39). – С. 11.

93. Лінійчук, Т. Іван Франко і зарубіжна література / Т. Лінійчук // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 8–11.

94. Лісович, О. Вернісаж Франкових казок / О. Лісович // Розкажіть онуку. – 2016. – Липень (№ 7). – С. 11–12.

95. Лісович, О. Йдемо Франковими стежками : усний журнал, 4 кл. / О. Лісович // Початкова школа. – 2016. – № 8. – С. 23–25.

96. Лісович, О. Джерело Франкової криниці : пісня / О. Лісович // Розкажіть онуку. – 2016. – Липень (№ 7). – С. 14.

97. Лісович, О. Народні приповідки [що їх зібрав і пояснив Іван Франко] / О. Лісович // Розкажіть онуку. – 2016. – Липень (№ 7). – С. 10.

98. Лісович, О. Полум’яне слово митця : добірка віршів для конкурсу читців / О. Лісович // Розкажіть онуку. – 2016. – Липень (№ 7). – С. 9.
Про поетичні твори Івана Франка

99. Лісович, О. У далеку дорогу життя Франкове візьмемо слово : лінійка пам’яті до дня народження Івана Франка / О. Г. Лісович // Розкажіть онуку. – 2016. – Липень (№ 7). – С. 7–8.

100. Лісович, О. Ясеві казки : літературна вікторина / О. Лісович // Розкажіть онуку. – 2016. – Липень (№ 7). – С. 13.
В статті міститься вікторина за збіркою Івана Франка “Коли ще звірі говорили”.

101. Лобарчук, О. Іван Франко і його школа : на батьківщині Каменяра в історико-краєзнавчому музеї відкрилася виставка архівних документів “Іван Франко і його школа” / О. Лобарчук // Галицька зоря. – 2016. – 3 черв. (№ 34). – С. 5.

102. Лобарчук, О. Іван Франко і його школа : до 160-річчя Каменяра на його батьківщині відкрили виставку рідкісних архівних документів / О. Лобарчук // Урядовий кур’єр. – 2016. – 8 черв. (№ 107). – С. 11.

103. Луців, Л. З усіх-усюд зібрало людей Франкове свято в Нагуєвичах / Л. Луців // Вільне слово. – 2016. – 1–8 верс. (№ 35). – С. 1.

104. Лук’янчук, Г. ”Вірю в силу духа…” : про виставку присвячену 160-річчю з дня народження Франка, що відкрилась у залах Музею книги і друкарства України і де були представлені унікальні експонати / Г. Лук’янчук // Літературна Україна. – 2016. – 18 серп. (№ 31). – С. 3,16.

105. Мартинова, М. Підсумковий урок за історичною повістю І. Франка “Захар Беркут” : урок української літератури, 7 клас / М. Мартинова, Л. Павленко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10. – С. 23–27.

106. Матійко, С. У центральній бібліотеці презентували “Вишиту книгу творів Івана Франка” / С. Матійко // Франковий край. – 2016. – 2 верес. (№ 35). – С. 8.

107. Мацько, Л. Лінгвокомунікативний простір мовної особистості Івана Франка / Л. Мацько // Дивослово. – 2016. – № 7–8. – С. 34–41. – Бібліогр. в кінці ст.

108. Медвідь, І. За крок до сповіді або останні дні Івана Франка / І. Медвідь // За вільну Україну плюс. – 2016. – 30 черв. (№ 25). – С. 3.

109. Медвідь, З. Іван Франко надавав перевагу народній медицині / З. Медвідь // Галицька зоря. – 2016. – 26 серп. (№ 51). – С. 5.

110. Михаць, І. Мистецька Франкіана: учительський хист – учнівська перемога / І. Михаць // Франковий. – 2016. – 1 квіт. (№ 13). – С. 8.
про малюнки учнів на тему Івана Франка “Фарбований лис”, “Лисичка і Журавель”, та “Коли ще звірі говорили”

111. Михаць, І. Реформування школи – за громадою: Франковий погляд : міркування професора Омеляна Вишневського / І. Михаць // Франковий край. – 2016. – 3 черв. (№ 22). – С. 7.

112. Міщенко, Т. Іван Франко. Лисичка-кума. Розігрування епізоду казки : урок з вивчення літературної казки І. Я. Франка “Лисичка кума” / Т. М. Міщенко // Все для вчителя. – 2016. – Грудень (№ 12). – С. 58–59.

113. Моторнюк, І. Колір, запах і смак ”Гірчичного зерна” : про нові й нові проблеми спадщини Каменяра, що спонукають франкознавців до подальшої праці в цій терені / І. Моторнюк // Літературна Україна. – 2016. – 8 верс. (№ 34). – С. 5.

114. Мушинка, М. Круглі ювілеї Івана Франка та Миколи Неврлого / М. Мушинка // Дукля. – 2016. – № 2. – С. 35–44.

115. Мушинка, М. Круглі ювілеї Івана Франка та Миколи Неврлого / М. Мушинка // Слово і час. – 2016. – № 11. – С. 38–45. – Бібліогр. в кінці ст.

116. Мушинка, М. Рік Івана Франка та 100-річчя дослідника його творчості – Миколи Неврлого : публікація зі словацької газети ”Нове життя”, що стосується трьох видатних людей: Т. Шевченка, І. Франка, М. Неврлого / М. Мушинка // Літературна Україна. – 2016. – 3 бер. (№ 8). – С. 7.

117. Нахлік, Є. Іван Франко: від Каменяра до Мойсея / Є. Нахлік // Дивослово. – 2016. – № 7–8. – С. 42–44. – Бібліогр. в кінці ст.

118. Нахлік, Є. Іван Франко між Михайлом Драгомановим і Володимиром Барвінським / Є. Нахлік // Слово і час. – 2016. – № 8. – С. 30–42.

119. Нахлік, Є. Соборницькі і державницькі акценти у Франковій поезії / Є. Нахлік // Слово Просвіти. – 2016. – 26 трав.–1 черв. (№ 21). – С. 10–11.

120. Нестеренко, П. Класик українського письменства в екслібрисі : Проаналізовано малодосліджену екслібрисну Франкіану / П. Нестеренко // Слово і час. – 2016. – № 8. – С. 66–70.

121. Оверко, В. Іван Франко та загадкова математика : нестандарт. урок алгебри : 7 клас / В. П. Оверко, Панченко // Математика в школах України. – 2016. – № 34–36. – С. 69–77. – Бібліогр. в кінці ст.

122. Овчаренко, Е. У кожного свій Франко : у Національному музеї літератури України відбувся “Франко Фест” / Е. Овчаренко // Слово Просвіти. – 2016. – 6–12 жовт. (№ 40). – С. 9.

123. Олійник, Н. Іван Франко “Сойчене крило” : урок, 10 клас / Н. М. Олійник // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 25–26. – С. 26–28.

124. Онацький, Є. Іван Франко про марксистську утопію / Є. Онацький // Шлях перемоги. – 2016. – 24 серп. (№ 34). – С. 8.

125. Павличко, Д. Іван Франко – будівничий української державності / Д. Павличко // Слово Просвіти. – 2016. – 28 лип.–3 серп. (№ 30). – С. 10–11.

126. Павличко, Д. Іван Франко – будівничий української державності / Д. Павличко // Слово Просвіти. – 2016. – 11–17 серп. (№ 32). – С. 8–9. – поч. у 30,31 за 2016 р.

127. Павличко, Д. Іван Франко – будівничий української державності / Д. Павличко // Слово Просвіти. – 2016. – 4–10 серп. (№ 31). – С. 10–11. – поч. у ч. 30 за 2016 р.

128. Павличко, Д. Польськомовний Іван Франко / Д. Павличко // Слово Просвіти. – 2016. – 10–16 листоп. (№ 45). – С. 12–13.

129. Пастух, Р. “Каменяр” на могилі Великого Каменяра : [про Миколу Сагайдаківського, скульптора який створив 1954 р. пам’ятник Каменяра Івана Франка ] / Р. Пастух // Галицька зоря. – 2016. – 26 серп. (№ 51). – С. 6.

130. Пастух, Р. Квіти славетного кореня. Діти подружжя Франків / Р. Пастух // Велет із Нагуєвич / Р.І.Пастух. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 137–148.

131. Пастух, Р. Літературний музей Івана Франка у Нагуєвичах / Р. Пастух // Велет із Нагуєвич / Р.І.Пастух. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 167–172.

132. Пастух, Р. Літературно-меморіальний музей Івана Франка у Криворівні / Р. Пастух // Велет із Нагуєвич / Р.І.Пастух. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 189-200.

133. Пастух, Р. Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка / Р. Пастух // Велет із Нагуєвич / Р.І.Пастух. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 151–162.

134. Пастух, Р. Могила Івана Франка / Р. Пастух // Велет із Нагуєвич / Р.І.Пастух. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 107.

135. Пастух, Р. Музей-оселя родини Івана Франка у Підгірках – Калуші / Р. Пастух // Велет із Нагуєвич / Р.І.Пастух. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 163–165.

136. Пастух, Р. Нагуєвичі [про село І. Франка]/ Р. Пастух // Велет із Нагуєвич / Р.І.Пастух. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 7-16.

137. Пастух, Р. Поетичний вінок великому Каменяреві [вірші присвячені І. Франку]/ Р. Пастух // Велет із Нагуєвич / Р.І.Пастух. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 201–224.

138. Пастух, Р. Поетова сіть: вірш про Івана Франка / Р. Пастух // Велет із Нагуєвич / Р.І.Пастух. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 28.

139. Пастух, Р. Поетова сіть : вірш про Івана Франка / Р. Пастух // Франко здалека і зблизька : короткий життєпис на тлі епохи / Р.І.Пастух. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 3.

140. Пастух, Р. Стежка Івана Франка / Р. Пастух // Велет із Нагуєвич / Р.І.Пастух. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 175–188.

141. Пастух, Р. Супутниця великого життя. Ольга Франко-Хоружинська / Р. Пастух // Велет із Нагуєвич / Р.І.Пастух. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 121–136.

142. Пастух, Р. Франкові дороги [вірш]/ Р. Пастух // Велет із Нагуєвич / Р.І.Пастух. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 18.

143. Пасемко, І. Слідами Івана Франка : Петро Кононенко / І. Пасемко, М. Зимомря // Франковий край. – 2016. – 17 черв. (№ 24). – С. 7.

144. Перменова, М. Іван Франко “Легенда про вічне життя” : урок засвоєння нових знань, урок-пошук, 10 клас / М. А. Перменова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 4–5. – С. 28–35. – Бібліогр. в кінці ст.

145. Пилипчук, С. Франкові оскарження “темного царства”: Lux in tenebriis? / С. Пилипчук // Слово і час. – 2016. – № 8. – С. 60–65.

146. Подарунок Франкові на ювілей: звинувачення в антисемітизмі : про проблеми антисемітизму, який нібито присутній в класичній українській літературі / Л. Голота, Д. Павличко, М. Посівний та ін. // Українська літературна газета. – 2016. – 23 груд. (№ 25–26). – С. 6–7.

147. Подарунок Франкові на ювілей : звинувачення в антисемітизмі / Л. Голота, Д. Павличко, М. Посівнич, Л. Сеник // Галицька зоря. – 2016. – 16 груд. (№ 74). – С. 1–2.

148. Подарунок Франкові на ювілей : звинувачення в антисемітизмі / М. Посівнич, Л. Сеник, І. Фаріон, Л. Голота // Франковий край. – 2016. – 16 груд. (№ 50). – С. 1; 4.

149. Подарунок Франкові на ювілей : звинувачення в антисемітизмі / М. Посівнич, л. Сеник, І. Фаріон, Д. Павличко // Слово Просвіти. – 2016. – 22–28 груд. (№ 51). – С. 10.

150. Подобєд, О. “Літня резиденція” Івана Франка : [про м. Івано-Франківськ] / О. Подобєд // Історія України. – 2016. – Липень (№ 14). – С. 15–16.

151. Поліщук, Н. Спроба зустрічі з Франком : до 100-річчя вшанування пам’яті письменника / Н. Поліщук // За вільну Україну плюс. – 2016. – 30 черв. (№ 25). – С. 2.

152. Полозенко, С. Трансформація особистої драми поета в ліричній пісні (за збірками І. Франка “Зів’яле листя” та Г. Гейне “Книга пісень” / С. Полозенко // Зарубіжна література. – 2016. – Листопад (№ 11). – С. 8–12.

153. Приходько, І. Своєрідність поетики малої прози І. Франка / І. Ф. Приходько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 34–36. – С. 72–80.

154. Приходько, О. Франка “Перехресні стежки” як об’єкт літературознавчого та інтермедіального аналізу на уроці літератури у профільній школі / О. Приходько // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 5. – С. 30–34.

155. Радишевський, Р. Іван Франко в польській пресі: література і культура = Radyszewskyj R. Iwan Franko w polskiej prasie: literatura i ultura : [передмова] / Р. Радишевський // Szkice o Literaturze. Kultura, Literaturoznawstwo, Publicystyka / I.Franko ; [ksiazka zostala opracow. pod red J. Matkowskiego, I. Rozluckiego ; rada red.: M. Zulynskyj, R. Radyszewskyj, A. Chlopek, J. Nachlik, O. Krawczenko, I. Nabytowycz. – Warszawa ; Drohobycz, 2016. – С. 5–19. – Текст пол. м.

156. Рафальський, О. …”Нехай ні жар, ні холод не спинить вас”… : міжнародна наукова конференція “Іван Франко у творенні української національної ідентичності” / О. О. Рафальський, П. М. Чернега // Освіта. – 2016. – 26 жовт.–2 листоп.(№ 45–46). – С. 4.

157. Рильський, М. Іван Франко – це розум і серце нашого народу. Це боротьба, мука і передчуття щастя України. України і людськості / М. Рильський // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2016. – № 3. – С. 59.

158. Сабат, Г. Літературно-мистецька академія “Країна Франкіана” / Г. Сабат // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 123–124.

159. Саєнко, В. Іван Франко і скандинавські літератури / В. Саєнко // Слово і час. – 2016. – № 8. – С. 43–53.

160. Салига, Т. …Подекуди вже ярко палає бажання солідарності : ювілей, до 160-річчя здня народження Івана Франка / Т. Салига // Українська літературна газета. – 2016. – 19 серп. (№ 16). – С. 16–17.

161. Салига, Т. …Подекуди вже ярко палає бажання солідарності : до 160-річчя з дня народження Івана Франка / Т. Салига // Українська літературна газета. – 2016. – 2 верс. (№ 17). – С. 16–17. – Закінч. Поч. у №.16.

162. Салига, Т. Франкові ”образки” його галицьких ”Semper tiro” : про унікальну силу Франкового духовного впливу, що здатен був піднімати, будити і скликати галицьку молодь до науки, національного поступу, офірної праці у визвольній борні рідного народу / Т. Салига // Літературна Україна. – 2016. – 11 серп. (№ 30). – С. 8–9.

163. Салига, Т. Франкові ”образки” його галицьких ”Semper tiro” : про унікальну силу Франкового духовного впливу на галицьку молодь / Т. Салига // Літературна Україна. – 2016. – 18 серп. (№ 31). – С. 8. – Закінч. Поч. у №30.

164. Самара, І. Літературні містифікації : [містифікації в романі Д. Дефо “Життя та дивовижні пригоди Робінзона Крузо, в “Піснях Оссіана” Дж. Макферсона, в “Мандрах Гулівера” Дж. Свіфта, у “Велесовій книзі”, у “Зів’ялому листі” І. Франка, у романі Ю. Винничука “Мальва Ланда”] / І. Самара // Дніпро. – 2016. – № 8–9. – С. 156–163.

165. Сербенська, О. Спостереження над деякими засадами мовної практики Івана Франка / О. Сербенська // Слово Просвіти. – 2016. – 6–12 жовт.
166. (№ 40). – С. 10–11.

167. Сікорський, П. Реформування освіти і державних інститутів у контексті наукових праць І. Франка : до 160-річчя від дня народження / П. Сікорський // Вища освіта України. – 2016. – № 3. – С. 5–17. – Бібліогр. в кінці ст.

168. Сов’як, П. Франко, якого ми не знаємо / П. Сов’як // Франковий край. – 2016. – 3 черв. (№ 22). – С. 4.

169. Сосюра, В. Слово : [вірш про Івана Франка] / В. Сосюра // Математика. – 2016. – Лютий (№ 3). – С. 34.

170. Сяоюй, В. Іван Франко і нова китайська література: психоаналітичний аспект / В. Сяоюй // Слово і час. – 2016. – № 8. – С. 54–60.

171. Теплий, І. Романські літератури в рецепції Івана Франка / І. Теплий // Слово і час. – 2016. – № 5. – С. 121–123. – Рец. на кн.: Я. Кравець “Quae scripsi, scripsi”: романські літератури у рецепції Івана Франка / Ярема Кравець. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. –230 с.

172. Тихий, І. У Нагуєвичах стартувала “Країна Франкіана” : стартувала IV літературно -мистецька академія “Країна Франкіана” / І. Тихий // Високий замок. – 2016. – 2–8 черв. (№ 62). – вкладка Дрогобиччина: С. 2.

173. Тихолаз, Н. Згасла свічка Андрія Франка : [про сина Івана Франка] / Н. Тихолаз // Педагогічна думка. – 2016. – № 4. – С. 3–14.

174. Тихолоз, Н. Вишиванка як маркер національної ідентичності в родині Івана Франка / Н. Тихолоз // Дивослово. – 2016. – № 7–8. – С. 56–62. – Бібліогр. в кінці ст.

175. Тихолоз, Н. Ольга Франко: таїна материнської любові : [про педагогічно-виховні ідеї Івана Франка та його дружини Ольги Франко і який вони мали вплив на його власних дітей – Андрія, Тараса, Петра та Анну] / Н. Тихолоз // Педагогічна думка. – 2016. – № 2. – С. 8–14.

176. Ткачук, М. Духовний заповіт українському народові. Філософська поема “Мойсей”. Неоромантична поетика / М. Ткачук // Художній світ творів Івана Франка : навч. посіб. для студ. та учнів / М.П.Ткачук ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Астон, 2016. – С. 82–92.

177. Ткачук, М. Життєвий і творчий шлях Івана Франка / М. Ткачук // Художній світ творів Івана Франка : навч. посіб. для студ. та учнів / М.П.Ткачук ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Астон, 2016. – С. 3–15.

178. Ткачук, М. Новаторство прозових творів Івана Франка / М. Ткачук // Художній світ творів Івана Франка : навч. посіб. для студ. та учнів / М.П.Ткачук ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Астон, 2016. – С. 93–126.

179. Ткачук, М. Художній світ лірики Івана Франка / М. Ткачук // Художній світ творів Івана Франка : навч. посіб. для студ. та учнів / М.П.Ткачук ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Астон, 2016. – С. 15–80.

180. Ткаченко, А. Був “цілим чоловіком”, або ж двопівкульний Франко / А. Ткаченко // Слово і час. – 2016. – № 8. – С. 17–23.

181. Труш, І. Портрет Франка / І. Труш // Українська культура. – 2016. – № 5. – С. 59.

182. Федьків, К. Мойсеївська постать Івана Франка : до 160-річчя від дня народження Івана Франка / К. Федьків // Франковий край. – 2016. – 24 серп. (№ 34). – С. 5.

183. Федьків, Н. І на віче виступив внук Івана Франка, і у панахиді участь взяв : до Дрогобича приїжджав внук Каменяра – Роланд Франко / Н. Федьків // Високий замок. – 2016. – 2–8 черв. (№ 62). – вкладка Дрогобиччина: С. 1.

184. Федьків, Н. І на віче виступив внук Івана Франка, і у панахиді участь взяв : минулого тижня до Дрогобича приїжджав внук Каменяра – Роланд Франко / Н. Федьків // Вільне слово. – 2016. – 2–9 черв. (№ 22). – С. 2.

185. Фільц, Б. До 160-ї річниці від дня народження І. Я. Франка / Б. Фільц // Наука і суспільство. – 2016. – № 7/8. – С. 54–56.

186. Фіщенко-Савицька, Н. Франкова криниця мудрості : Брейн-ринг / Н. Фіщенко-Савицька // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7–8. – С. 71–75.

187. “Філуменістична Шевченкіана на малій Батьківщині Івана Франка” // Франковий край. – 2016. – 10 лют. (№ 6). – С. 8.

188. Франко І. інтелектуальний геній нації : 27 серпня виповнюється 160 років від дня народження Івана Франка // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 22–24. – С. 94–95.

189. Франко І. (портрет) // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 9. – Обкладинка: с. 1 : іл.

190. Франко, І. Скрізь і завжди у мене була одна провідна думка – служити інтересам мойого рідного народу та загальнолюдським поступовим, гуманним ідеям / І. Франко // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2016. – № 3. – С. 59.

191. Франкова мудрості криниця // Галицька зоря. – 2016. – 8 лип. (№ 41). – С. 2. – Без підп.

192. Фурко, Л. Дивосвіт Франкових казок “За добро добром плати” : мистецька вітальня на матеріалі казок “Старе добро забувається”, “Три міхи хитрощів”, “Війна між Псом і Вовком” для учнів 5-6 класів / Л. Я. Фурко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 31–32. – С. 56–61. – Бібліогр. в кінці ст.

193. “Хай сяє на благословенне ім’я славетного Франка” : афоризми Каменяра // Розкажіть онуку. – 2016. – Липень (№ 7). – С. 3.

194. Цимбалюк, В. Не пізнаний нами Франко / В. Цимбалюк // Слово Просвіти. – 2016. – 12–18 трав.(№ 19). – С. 9.

195. Чапля, Г. Карпатський легінь : [І. Я. Франко] / Г. М. Чапля // Розкажіть онуку. – 2016. – Липень (№ 7). – С. 4–6.

196. Червак, Б. Іван Франко: соціал-демократ чи націоналіст? : до 160-річчя від дня народження Івана Франка / Б. Червак // Дзвін. – 2016. – № 8. – С. 121–124.

197. Чернуха, В. Каменяр золотого мосту між народами : [І. Я. Франко і його тісні зв’язки з європейською літературою] / В. Чернуха // Зарубіжна література. – 2016. – Вересень (№ 9). – С. 9–26.

198. Чепіль, М. Концептуальні засади народної освіти у творчому доробку Івана Франка / М. Чепіль, Р. Вишнівський // “…яка молодь, таке й майбутнє народу”. Іван Франко про освіту та виховання : монографія / М. М. Чепіль, Р. Й. Вишнівський. – К. : Слово, 2016. – С. 95–196.

199. Чепіль, М. Іван Франко і культурно-освітній поступ Галичини (II половина XIX – початок XX ст.) / М. Чепіль, Р. Вишнівський // “…яка молодь, таке й майбутнє народу”. Іван Франко про освіту та виховання : монографія / М.М. Чепіль, Р.Й. Вишнівський. – К. : Слово, 2016. – С. 13–94.

200. Чепіль, М. Іван Франко про вчителя крізь призму сьогодення. Іван Франко про особистість учителя. Актуальність педагогічних ідей Івана Франка / М. Чепіль, Р. Вишнівський // “…яка молодь, таке й майбутнє народу”. Іван Франко про освіту та виховання : монографія / М. М. Чепіль, Р. Й. Вишнівський. – К. : Слово, 2016. – С. 259–311.

201. Чепіль, М. Іван Франко про зміст і чинники виховання. Духовно-моральне виховання. Патріотичне виховання. Громадянське виховання. Роль праці у формуванні особистості / М. Чепіль, Р. Вишнівський // “…яка молодь, таке й майбутнє народу”. Іван Франко про освіту та виховання : монографія / М. М. Чепіль, Р. Й. Вишнівський. – К. : Слово, 2016. – С. 197–258.

202. Чистух, В. Про Івана Франка на уроці математики : повтор. й системат. знань із теми “Елементи прикладної математики”, алгебра : 9 клас / В. Чистух // Математика. – 2016. – Лютий (№ 3). – С. 26–34.

203. Чоп, Г. Маловідомий Франко : письменник і вчений володів надзвичайними екстрасенсорними здібностями, був першим українським професійним політиком, а також тримав удома справжній зоопарк / Г. Чоп // Українське слово. – 2016. – 20–26 квіт. (№ 16). – С. 12.

204. Чумарна, М. Зерно неправди : [Тарас Шевченко та Іван Франко – це два генії в українській літературі, у яких правда домінувала у творчості, як засіб пізнання самого себе, свого внутрішнього єства, не як зброя супроти інших] / М. Чумарна // Дзвін. – 2016. – № 4. – С. 145–153.

205. Шалата, М. Пам’ятнику І. Франкові в Дрогобичі – 50! / М. Шалата // Галицька зоря. – 2016. – 7 жовт. (№ 60). – С. 1,6.

206. Шалата-Барна, І. Інтуїція генія. Іван Франко про Марка Вовчка: не Вілінська – Вилинська : до 160-річчя від дня народження Івана Франка / І. Шалата-Барна // Дзвін. – 2016. – № 8. – С. 142–153. – Бібліогр. в кінці ст.

207. Швед, І. Андрій Якубів: “Україну в Європі популяризує Франко” : [про презентацію книги “Іван Франко. Українське перо іспанських класиків” вид. іспанським університетом Валенсії] / І. Швед //Франковий край. – 2016. – 2 верс. (№ 35). – С. 4.

208. Шкраб’юк, П. Дослідник суверенності : Іван Франко / П. Шкраб’юк // Слово Просвіти. – 2016. – 25–31 серп. (№ 34). – С. 6–7.

209. Южакова, О. Засади організації літературно-музичних заходів : На прикладі вечора “Великий лірик і вічний революціонер” / О. Южакова // Дивослово. – 2016. – № 7–8. – С. 69–73. – Бібліогр. в кінці ст.

210. Юречко, О. Психологічне “окаменіння” у драмі Івана Франка “Кам’яна душа” / О. Юречко // Дивослово. – 2016. – № 10. – С. 52–54.

211. Янківський, Т. Захід починає розуміти проблеми України [міжнародну премію ім. І. Франка присудили Любомиру Гусару] / Т. Янківський // Франковий край. – 2016. – 12 серп. (№ 32). – С. 8.

212. Яким, С. Перші кроки І. Я. Франка в країну знань : (або Ясеницька per aspera ad astra Франка) / С. Яким // Галицька зоря. – 2016. –18 бер. (№ 15). – С. 6.

213. Яким, С. Дума про маму Івана Франка : [вірш] / С. Яким // Галицька зоря. – 2016. – 6 трав. (№ 27). – С. 5.

214. Якубув, А. Український Інститут має носити ім’я Івана Франка : [важливість та актуальність запуску Українського Інституту складно переоцінити] / А. Якубув // Франковий край. – 2016. – 2 вер. (№ 35). – С. 4.

215. Янківський, Т. Дороги Івана Франка і Петра Порошенка – розійшлися : [про ювілей І. Франка в Дрогобичі в Народному домі ] / Т. Янківський // Франковий край. – 2016. – 2 вер. (№ 35). – С. 1.

База данних: електронний каталог бібліотеки ДДПУ ім. І. Франка
Відділ бібліографії: виконала бібліограф Н. М. Рішаві