Казкова Франкіана у фондах Бібліотеки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

«Тисячі речей забудете, а тих хвилин,  коли
вам люба мама чи бабуся розповідала казки, не забудете до смерті.»
Іван Франко

Любов до казки Іван Франко виніс ще з раннього дитинства. Мов зачарований, слухав малий Івась цікаві оповідки про тварин, які розповідала йому мама. Згодом багато їх доводилось йому чути від сільських оповідачів – дідіусів та бабусь.

Чарівний світ казок з роками все більше приваблював чутливого й допитливого хлопця. Дев’ятирічний, навчаючись у третьому класі, він уже старанно записував народні казки від своїх шкільних товаришів, які знали їх силу-силенну і вміли цікаво й захоплююче розповідати. А пізніше почав записувати пісні та прислів’я. І впродовж всього життя Франко мав велике замилування до українського фольклору: невтомно збирав і досліджував перлини народної мудрості.

Казки, видані окремим виданням

 1. Абу-Касимові капці [Текст] : [араб. казка] / переднє слово І. Франка ; худож. В. Гавло. – Львів : Євросвіт, 1998. – 96 с. : іл.
  Вперше було опубліковане у Львові у 1895 році. Друге, перероблене та виправлене видання, побачило світ завдяки Руському педагогічному товариству.
 2. Абу-Касимові капці [Текст] : араб. казка / худож. А. Кальченко. – К. : Махаон, 2003. – 112 с. : іл. – (Всі-всі-всі найулюбленіші казки).
 3. Казки [Текст] : [збірка] / упоряд. і мову зредагував С. Крижанівський ; малюнки В. Литвиненка. – [Вид. 3-є]. – К. : Молодь, 1951. – 57 с.
 4. Казки: Повне зібрання / упоряд. та ред., авт. передм. і комент. Галина Сабат. – Дрогобич : Сурма, 2009. – 672 с.
 5. Коваль Бассім [Текст] : араб. казка. – Нью-Йорк : Говерля, 1966. – 120 с.
 6. Коли ще звірі говорили [Текст] : казки / [ред. К. Литвинчук] ; малюнки Л. Джолос, Є. Соловйова. – К. : Молодь, 1956. – 158 с.
 7. Коли ще звірі говорили [Текст] : [казки] / упоряд. та зредагував мову С. А. Крижанівський ; мал. А. Двейріна. – К. : Дитвидав УСРС, 1964. – 79 с. : іл.
 8. Коли ще звірі говорили [Текст] : казки / мал. Тетяни Килівник. – Львів : Аверс, 2000. – 88 с. : іл. – (Скарбничка школяра).
 9. Коли ще звірі говорили [Текст] : казки про тварин / упоряд. та ред. С. Крижанівського ; худож. С. Артюшенко. – 2-е вид. – К. : Веселка, 2001. – 88 с. – (Укр. дитині).
 10. Королик і Ведмідь [Текст] : казка : для дошк. віку / худож. В. Мельниченко ; за ред. С. Крижанівського ;. – К. : Веселка, 1987. – 16 с. : іл.
 11. Лис Микита [Текст] / Франко. – К., Молодь, 1951. – 131 с.
  Поема “Лис Микита” – єдиний з епічних творів І.Франка, який витримав п’ять прижиттєвих видань (1891, 1896, 1902, 1909, 1914), не враховуючи численних передруків частинами або уривками у шкільних читанках і різних періодичних виданнях. Поема “Лис Микита” вперше була надрукована у журналі “Дзвінок” за 1890 р. ( № 3-21 ). Цей самий текст без жодних змін наступного року виходить окремою книжкою – “Лис Микита ( З німецького переробив Іван Франко. Накладом редакції “Дзвінка”. У Львові, 1891)”.
 12. Лис Микита [Текст] : казка / І. Франко ; за ред. М. Рильського ; худож. оформл. С. Караффа-Корбут. – Львів : Каменяр, 1972. – 104 с. : іл.
 13. Лис Микита [Текст] : казка для мол. шк. віку / І. Франко ; під. ред. М. Т. Рильського ; худож. оформл. С. П. Караффи-Корбут. – Львів : Каменяр, 1981. – 104 с.
 14. Лис Микита [Текст] : казка / І. Франко ; за ред. М. Рильського ; худож. С. Артюшенко. – К. : Веселка, 1984. – 128 с. : іл. – (Бібл. сер.).
 15. Лис Микита [Текст] : казка : для мол. шк. віку / І. Франко ; за ред. М. Рильського ; худож. С. Артюшенко. – 2-е вид. – К. : Веселка, 1991. – 128 с. : іл.
 16. Осел і Лев [Текст] / за ред. С. Крижанівського ; худож. В. Литвиненко. – К. : Веселка, 1990. – 16 с. : іл.
 17. Сїм казок [Текст]. – Львів, Накладом Укр.–руської видавничої спілки, 1900. – 95 с. – (Прижиттєве видання. Унікальна л-ра. Бібопис зберігає повноту даних та тогочасну орфографію титульної сторінки).
 18. Казки із збірників
 19. Абу Касимові капці [Текст] : араб. казка // Твори : т. XXVI : Пригоди Дон-Кіхота ; Абу Касимові капці ; Коваль Бассім. – Харків : Книгоспілка ; Рух, [1913?]. – С. 137–203. – [Прижиттєве видання. Унікальна л-ра. Бібопис зберігає повноту даних та тогочасну орфографію титульної сторінки].
 20. Абу-Касимові капці [Текст] : араб. казка // Твори : в 20 т. / ред. кол.: О. Є. Корнійчук, О. І. Білецький, П. С. Козланюк [та ін.]. – К., 1953. –Т. XII : Поеми / ред. тому О. І. Білецький, Д. Д. Копиця. – С. 205–257.
 21. Абу-Касимові капці [Текст] : араб. казка // Зібрання творів : у 50 т. Т. 1–25 : Художні твори / ред. кол.: І. І. Басс, М. Д. Бернштейн, Г. Д. Вервес [та ін.]. – К., 1976. – Т. 4 : Поезія. – С. 295–352.
 22. Абу-Касимові капці [Текст] : араб. казка // Гримить : вірші та поеми / худож. В. А. Євдокименко. – К., 1986. – C. 401–450.
 23. Абу-Касимові капці [Текст] : араб. казка // Грицева шкільна наука : вірші, оповідання, казки / упоряд., ред. і передм. Н. О. Вишневської ; за ред. М. Рильського ; іл. С. Артюшенка. – К., 1990. – С. 38–275. – (Шк. б-ка).
 24. Абу-Касимові капці [Текст] : араб. казка // З вершин і низин : вірші та поеми / упоряд. і прим. Л. Ф. Дунаєвської ; худож. В. А. Євдокименко. – К., 1990. – С. 377–426.
 25. Абу-Касимові капці [Текст] // Казки. Повне зібрання / упоряд. та редактор, автор передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 431–458.
 26. Байка про байку [Текст] // Твори : в 20 т. / ред. кол.: О. Є. Корнійчук, О. І. Білецький, П. С. Козланюк [та ін.]. – К., 1950. – Т. IV : Оповідання / ред. тома П. С. Козланюк, Д. Д. Копиця. – С. 132–136.
 27. Байка про байку (Із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Хрестоматія з української дитячої літератури : для пед. училищ / упоряд. Я. І. Лановий, Д. М. Порхун. – К., 1955. – С. 123–127.
 28. Байка про байку [Текст] // Коли ще звірі говорили : казки / [ред. К. Литвинчук] ; малюнки Л. Джолос, Є. Соловйова. – К., 1956. – С. 149–156.
 29. Байка про байку [Текст] // Моренець П. Г. Українська література : підруч. для 4 кл. / П. Г. Моренець, Н. С. Ткаченко ; худож. А. Б. Жуковський. – К., 1970. – С. 64–67.
 30. Байка про байку [Текст] // Моренець П. Г. Українська література : підруч. для 4 кл. / П. Г. Моренець, Н. С. Ткаченко ; худож. А. Б. Жуковський. – Вид. 7-ме. – К., 1976. – С. 64–67.
 31. Байка про байку [Текст] // Моренець П. Г. Українська література : підруч. для 4 кл. / П. Г. Моренець, Н. С. Ткаченко, Н. Й. Волошина ; худож. А. Б. Жуковський. – Вид. 8-ме, доопрац. – К., 1977. – С. 61–64.
 32. Байка про байку (із збірки «Коли ще звірі говорили» [Текст] // Зібрання творів : у 50 т. Т. 1–25 : Художні твори / ред. кол.: І. І. Басс, М. Д. Бернштейн, Г. Д. Вервес [та ін.]. – К., 1979. – Т. 20 : Повісті та оповідання (1896–1900). – С. 167–173.
 33. Байка про байку // Моренець П. Г. Українська література : підруч. для 4 кл. / П. Г. Моренець, Н. С. Ткаченко, Н. Й. Волошина ; худож. А. Б. Жуковський. – Вид. 10-те. – К., 1979. – С. 61–64.
 34. Байка про байку [Текст] // Казки про правду і кривду : казки / упоряд. Ю. Ярмиша ; худож. оформл. І. Вишинського. – К., 1986. – С. 251–254.
 35. Байка про байку [Текст] // Дзвінок з минулого : вірші, оповідання, казки, байки, загадки, приповідки / упоряд., заг. ред., передм. та примітки В. Лучка. – К., 1991. – С. 179–186. – (Рідній школі).
 36. Байка про байку [Текст] // Українська дитяча література : хрестоматія : у 2 ч. / упоряд.: І. А. Луценко, А. М. Подолинний, Б. Й. Чайковський. – К., 1992. – Ч. 1. – С. 9–10.
 37. Байка про байку (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Казки. Повне зібрання / упоряд. та редактор, автор передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 533–537.
 38. Без праці [Текст] : казка // Твори : в 20 т. / ред. кол.: О. Є Корнійчук, О. І. Білецький, П. С. Козланюк [та ін.]. – К., 1950. – Т. III : Оповідання / ред. тому П. С. Козланюк, Д. Д. Копиця. – С. 125–183.
  Казка написана в 1890–1891 роках і вперше опублікована в журналі «Зоря» в 1891 році.
 39. Без праці [Текст] : казка // Вибрані твори : в 3 т. / упоряд., підгот. текстів та приміт. В. С. Бородіна. – К., 1973. – Т. 2 : [Оповідання ; Драматичні твори]. – С. 212–275.
 40. Без праці [Текст] : казка // Зібрання творів : у 50 т. Т. 1–25 : Художні твори / ред. кол.: І. І. Басс, М. Д. Бернштейн, Г. Д. Вервес [та ін.]. – К., 1978. – Т. 18 : Повісті та оповідання / ред. тому П. Й. Колесник. – С. 240–305.
 41. Без праці [Текст] : казка // Чарівна казка : [збірка казок укр. письменників] / [відп. за вип. А. Кравченко ; худож. М. Кропивницька]. – К., 2001. – С. 188–273. – (Авторська казка).
 42. Без праці [Текст] // Казки. Повне зібрання / упоряд. та редактор, автор передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 223–275.
 43. Блощиця [Текст] // Літературна спадщина : [в 4 т.] / АН УРСР. Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; упоряд. І. І. Бас, Є. Г. Бонташ, М. С. Грудницька (кер.) [та ін.] ; відп. ред. О. І. Білецький. – К., 1956. – Т. 1 : Іван Франко : Вип. 1. – С. 56.
 44. Блощиця [Текст] // Зібрання творів : у 50 т. : Т. 1–25 : Художні твори / ред. кол. І. І. Басс, М. Д. Бернштейн, Г. Д. Вервес [та ін.]. – К., 1979. – Т. 20 : Повісті та оповідання (1896–1900) / ред. тому С. Д. Зубков. – С. 465–466.
 45. Блощиця [Текст] // Казки. Повне зібрання / упоряд. та редактор, автор передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 547.
 46. Вандрівка русина з Бідою [Текст] // Вибране. – К., 1954. – С. 80–89.
 47. Вандрівка русина з Бідою [Текст] // Твори : в 20 т. / ред. кол.: О. Є Корнійчук, О. І. Білецький, П. С. Козланюк [та ін.]. – К., 1954. – Т. X : Поезії і поеми / ред. тому Д. Д. Копиця. – С. 121–136.
 48. Вандрівка русина з Бідою [Текст] // Зібрання творів : у 50 т. Т. 1–25 : Художні твори / ред. кол.: І. І. Басс, М. Д. Бернштейн, Г. Д. Вервес [та ін.]. – К., 1976. – Т. 1 : Поезія / ред. тому Н.Л.Калениченко. – С. 126– 141.
 49. Вандрівка Русина з Бідою [Текст] // З вершин і низин : зб. поезій / упоряд. та авт. післям. Б. Якимович. – Репринт. відтворення з вид. 1893 р. – Львів, 2004. – С. 132–147.
 50. Вандрівка Русина з Бідою [Текст] // Казки. Повне зібрання / упоряд. та редактор, автор передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 291–298.
 51. Війна між Псом і Вовком (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Твори : в 20 т. / ред. кол.: О. Є. Корнійчук, О. І. Білецький, П. С. Козланюк [та ін.]. – Т. IV : Оповідання. – К., 1950. – С. 86–90.
 52. Війна між Псом і Вовком [Текст] // Казки : [збірка] / упорядк. і мову зредагував С. Крижанівський ; малюнки В. Литвиненка. – [Вид. 3-є]. – К., 1951. – С. 44–50.
 53. Війна між Псом і Вовком [Текст] // Коли ще звірі говорили : казки / малюнки Л. Джолос, Є. Соловйова. – К., 1956. – С. 75–83.
 54. Війна між Псом і Вовком [Текст] // Коли ще звірі говорили / мал. А. Двейріна. – К., 1964. – С. 48–54.
 55. Війна між Псом і Вовком (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Зібрання творів : у 50 т. Т. 1–25 : Художні твори / ред. кол.: І. І. Басс, М. Д. Бернштейн, Г. Д. Вервес [та ін.]. – Т. 20 : Повісті та оповідання (1896–1900). – К., 1979. – С. 117–122.
 56. Війна між Псом і Вовком [Текст] // Грицева шкільна наука : вірші, оповідання, казки / упорядк., ред. і передм. Н. О. Вишневської ; за ред. М. Рильського ; іл. С. Артюшенка. – К., 1990. – С. 87–93. – (Шк. б-ка).
 57. Війна між Псом і Вовком [Текст] // Коли ще звірі говорили : казки / мал. Т. Килівник. – Львів, 2000. – С. 36–41. – (Скарбничка школяра).
 58. Війна між Псом і Вовком [Текст] // Коли ще звірі говорили : казки про тварин / упорядк. та ред. С. Крижанівського ; худож. Сергій Артюшенко. – 2-е вид. – К., 2001. – С. 55–65. – (Укр. дитині).
 59. Війна між Псом і Вовком [Текст] // Українські літературні казки : у 2 т. / упоряд., літ. ред. Д. Міронова, ілюстр. та обкладинка Вадим Савченко. – К., 2006. – Т. 1. – С. 56–62. – (Джерельце).
 60. Війна між Псом і Вовком (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Казки : Повне зібрання / упоряд. та редактор., автор. передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 494–498.
 61. Вовк війтом (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Твори : в 20 т. / ред. кол.: О. Є. Корнійчук, О. І. Білецький, П. С. Козланюк [та ін.]. – Т. IV : Оповідання. – К., 1950. – С. 70–71.
 62. Вовк війтом (Із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Хрестоматія з української дитячої літератури / упоряд. Я. І. Лановий, Д. М. Порхун. – К., 1955. – С. 113–114.
 63. Вовк війтом [Текст] // Коли ще звірі говорили : казки / малюнки Л. Джолос, Є. Соловйова. – К., 1956. – С. 41–42.
 64. Вовк війтом [Текст] // Моренець П. Г. Українська література : підруч. для 4 кл. / П. Г. Моренець, Н. С. Ткаченко ; худож. А. Б. Жуковський. – Вид. 7-ме. – К., 1976. – С. 52–53.
 65. Вовк війтом // Моренець П. Г. Українська література : підруч. для 4 кл. / П. Г. Моренець, Н. С. Ткаченко, Н. Й. Волошина ; худож. А. Б. Жуковський. – Вид. 8-ме, доопрац. – К., 1977. – С. 46–47.
 66. Вовк війтом (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Зібрання творів : у 50 т. Т. 1–25 : Художні твори / ред. кол.: І. І. Басс, М. Д. Бернштейн, Г. Д. Вервес [та ін.]. – К., 1979. – Т. 20 : Повісті та оповідання (1896–1900). – С. 99–100.
 67. Вовк війтом // Моренець П. Г. Українська література : підруч. для 4 кл. / П. Г. Моренець, Н. С. Ткаченко, Н. Й. Волошина ; худож. А. Б. Жуковський. – Вид. 10-те. – К., 1979. – С. 46–47.
 68. Вовк війтом // Моренець П. Г. Українська література : підруч. для 4 кл. / П. Г. Моренець, Н. С. Ткаченко, Н. Й. Волошина ; худож. А. Б. Жуковський. – Вид. 15-те, змінене і допов. – К., 1984. – С. 38–39 : іл.
 69. Вовк війтом // Моренець П. Г. Українська література : підруч. для 4 кл. / П. Г. Моренець, Н. С. Ткаченко, Н. Й. Волошина ; худож. А. Б. Жуковський. – Вид. 16-те. – К., 1986. – С. 38–39 : іл.
 70. Вовк війтом // Моренець П. Г. Українська література : підруч. для 4 кл. / П. Г. Моренець, Н. С. Ткаченко, Н. Й. Волошина ; худож. А. Б. Жуковський. – Вид. 17-те. – К., 1988. – С. 38–39 : іл.
 71. Вовк війтом // Скрипченко Н. Ф. Читанка : підруч. для 4 кл. чотириріч. поч. шк. / Н. Ф. Скрипченко, О. Я. Савченко, Н. Й. Волошина ; худож.: І. Д. Прокопенко, А. Б. Жуковський, Л. В. Іванова, Є. Є. Котляр. – К., 1989. – С. 318–320 : іл.
 72. Вовк війтом [Текст] // Грицева шкільна наука : вірші, оповідання, казки / упоряд., ред. і передм. Н. О. Вишневської ; за ред. М. Рильського ; іл. С. Артюшенка. – К., 1990. – С. 68–70. – (Шк. б-ка).
 73. Вовк війтом [Текст] // Жовнір-Коструба С. С. Чиста криниця : читанка для 3 кл. триріч. та 4 кл. чотириріч. поч. шк. / С. С. Жовнір-Коструба, Н. С. Жовнір-Іватьо, О. Д. Жовнір ; [худож.: О. В. Овчинников, О. В. Чичик]. – К., 1995. – С. 151–152 : іл.
 74. Вовк війтом [Текст] // Скрипченко Н. Ф. Читанка : підруч. для 4 кл. чотириріч. і 3 кл. триріч. поч. шк. / Н. Ф. Скрипченко, О. Я. Савченко, Н. Й. Волошина ; худож.: І. Д. Прокопенко, А. Б. Жуковський, Л. В. Іванова, Є. Є. Котляр. – 5-те вид., перероб. – К., 1997. – С. 212–214 : іл.
 75. Вовк війтом (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Казки: Повне зібрання / упоряд. та редактор, автор передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 480.
 76. Вовк-староста [Текст] // Казки : [збірка] / упоряд. і мову зредагував С. Крижанівський ; малюнки В. Литвиненка. – [Вид. 3-є]. – К., 1951. – С. 29–30.
 77. Вовк-старшина [Текст] // Коли ще звірі говорили / мал. А. Двейріна. – К., 1964. – С. 29–31.
 78. Вовк-старшина [Текст] // Коли ще звірі говорили : казки про тварин / упоряд. та ред. С. Крижанівського ; худож. Сергій Артюшенко. – 2-е вид. – К., 2001. – С. 22–24. – (Укр. дитині).
 79. Вовк, Лисиця і Осел (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Твори : в 20 т. / ред. кол.: О. Є. Корнійчук, О. І. Білецький, П. С. Козланюк [та ін.]. – К., 1950. – Т. IV : Оповідання / ред. тому П. С. Козланюк, Д. Д. Копиця. – С. 77–79.
 80. Вовк, Лисиця і Осел [Текст] // Коли ще звірі говорили : казки / [ред. К. Литвинчук] ; малюнки Л. Джолос, Є. Соловйова. – К., 1956. – С. 57–60.
 81. Вовк, Лисиця і Осел [Текст] // Хрестоматія з української дитячої літератури / упоряд. П. В. Вовк, В. С. Савенко. – К., 1964. – С. 130–132.
 82. Вовк, Лисиця і Осел [Текст] // Українська дитяча література : хрестоматія / упоряд. П. В. Вовк, В. С. Савченко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К., 1976. – С. 79–81.
 83. Вовк, Лисиця і Осел (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Зібрання творів : у 50 т. Т. 1–25 : Художні твори / ред. кол.: І. І. Басс, М. Д. Бернштейн, Г. Д. Вервес [та ін.]. – Т. 20 : Повісті та оповідання (1896–1900). – К., 1979. – С. 107–109.
 84. Вовк, Лисиця і Осел (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Казки: Повне зібрання / упоряд. та редактор, автор передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 486–488.
 85. Ворона і Гадюка (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Твори : в 20 т. / ред. кол.: О. Є. Корнійчук, О. І. Білецький, П. С. Козланюк [та ін.]. – К., 1950. – Т. IV : Оповідання / ред. тому П. С. Козланюк, Д. Д. Копиця. – С. 74–75.
 86. Ворона і Гадюка [Текст] // Коли ще звірі говорили : казки / [ред. К. Литвинчук] ; малюнки Л. Джолос, Є. Соловйова. – К., 1956. – С. 49–51.
 87. Ворона і Гадюка [Текст] // Коли ще звірі говорили / мал. А. Двейріна. – К., 1964. – С. 55–58.
 88. Ворона і Гадюка (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Зібрання творів : у 50 т. Т. 1–25 : Художні твори / ред. кол.: І. І. Басс, М. Д. Бернштейн, Г. Д. Вервес [та ін.]. – К., 1979. – Т. 20 : Повісті та оповідання (1896–1900). – С. 103–105.
 89. Ворона і Гадюка [Текст] // Грицева шкільна наука : вірші, оповідання, казки / упоряд., ред. і передм. Н. О. Вишневської ; за ред. М. Рильського ; іл. С. Артюшенка. – К., 1990. – С. 75–77. – (Шк. б-ка).
 90. Ворона і Гадюка [Текст] // Коли ще звірі говорили : казки / мал. Т. Килівник. – Львів, 2000. – С. 25–26. – (Скарбничка школяра).
 91. Ворона і Гадюка [Текст] // Коли ще звірі говорили : казки про тварин / упоряд. та ред. С. Крижанівського ; худож. Сергій Артюшенко. – 2-е вид. – К., 2001. – С. 39–41. – (Укр. дитині).
 92. Ворона і Гадюка. Із книжки казок «Коли ще звірі говорили» [Текст] / іл. до казки О. Круглова, Е. Гринько // Допитливому читачеві : хрестоматія з укр. л-ри для додат. читання у 5-му кл. загальноосвіт. навч. закл. / упоряд. Мовчан Р. В. ; [обкладинка, макет та худож. оформл. Юлії Ясінської]. – К., 2005. – С. 126–128.
 93. Ворона і Гадюка [Текст] // Українські літературні казки : [у 2 т.] / упоряд., літ. ред. Д. Міронова, іл. та обкладинка В. Савченко. – К., 2006. – Т. 1. – С. 40–42. – (Джерельце).
 94. Ворона і Гадюка (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Казки. Повне зібрання / упоряд. та редактор, автор передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 483–484.
 95. Ворони і Сови (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Твори : в 20 т. / ред. кол.: О. Є. Корнійчук, О. І. Білецький, П. С. Козланюк [та ін.].– К., 1950. – Т. IV : Оповідання / ред. тому П. С. Козланюк, Д. Д. Копиця. – С. 96–117.
 96. Ворони і Сови [Текст] // Коли ще звірі говорили : казки / [ред. К. Литвинчук] ; малюнки Л. Джолос, Є. Соловйова. – К., 1956. – С. 93–125.
 97. Ворони і Сови (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Зібрання творів : у 50 т. Т. 1–25 : Художні твори / ред. кол.: І. І. Басс, М. Д. Бернштейн, Г. Д. Вервес [та ін.]. – К., 1979. – Т. 20 : Повісті та оповідання (1896–1900). – С. 128–151.
 98. Ворони і Сови [Текст] // Коли ще звірі говорили : казки / мал. Т. Килівник. – Львів, 2000. – С. 49–71. – (Скарбничка школяра).
 99. Ворони і Сови (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Казки: Повне зібрання / упоряд. та редактор, автор передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 503–520.
 100. Воронізація [Текст] // Твори : в 20 т. / ред. кол.: О. Є. Корнійчук, О. І. Білецький, П. С. Козланюк [та ін.]. – К., 1952. – Т. XI : Поезії і поеми / ред. тома О. І. Білецький, Д. Д. Копиця. – С. 372–373.
  Вперше надрукована в журналі «Зеркало» у 1882 році.
 101. Воронізація [Текст] // Зібрання творів : у 50 т. Т. 1–25 : Художні твори / ред. кол.: І. І. Басс, М. Д. Бернштейн, Г. Д. Вервес [та ін.]. – К., 1976. – Т. 3 : Поезія. – С. 246–248.
 102. Воронізація [Текст] // Казки. Повне зібрання / упоряд. та редактор, автор передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 103–104.
 103. Заєць і Медвідь (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Твори : в 20 т. / ред. кол.: О. Є. Корнійчук, О. І. Білецький, П. С. Козланюк [та ін.]. – Т. IV : Оповідання. – К., 1950. – С. 71–74.
 104. Заєць і Ведмідь [Текст] // Казки : [збірка] / упоряд. і мову зредагував С. Крижанівський ; малюнки В. Литвиненка. – [Вид. 3-є]. – К., 1951. – С. 31–35.
 105. Заєць і Ведмідь [Текст] // Коли ще звірі говорили : казки / [ред. К. Литвинчук] ; малюнки Л. Джолос, Є. Соловйова. – К., 1956. – С. 43–48.
 106. Заєць і Ведмідь [Текст] // Коли ще звірі говорили / мал. А. Двейріна. – К., 1964. – С. 42–47.
 107. Заєць і Медвідь (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Зібрання творів : у 50 т. Т. 1–25 : Художні твори / ред. кол.: І. І. Басс, М. Д. Бернштейн, Г. Д. Вервес [та ін.]. – Т. 20 : Повісті та оповідання (1896–1900). – К., 1979. – С. 100–103.
 108. Заєць і Ведмідь [Текст] // Казки про правду і кривду : казки / упоряд. Юрія Ярмиша ; худож. оформл. Ігоря Вишинського. – К., 1986. – С. 246–250.
 109. Заєць і Ведмідь (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Грицева шкільна наука : вірші, оповідання, казки / упоряд., ред. і передм. Н. О. Вишневської ; за ред. М. Рильського ; іл. С. Артюшенка. – К., 1990. – С. 70–74. – (Шк. б-ка).
 110. Заєць і Ведмідь [Текст] // Вінок : укр. читанка / упоряд. О. Білоусенко ; підготовка текстів і примітки Л. Гуцало ; передм. Д. Чередниченка ; іл. М. Компанця. – 3-тє вид. – К., 1999. – С. 115–119. – (Шк. б-ка).
 111. Заєць і Ведмідь [Текст] // Коли ще звірі говорили : казки / мал. Т. Килівник. – Львів, 2000. – С. 27–30. – (Скарбничка школяра).
 112. Заєць і Ведмідь [Текст] // Коли ще звірі говорили : казки про тварин / упоряд. та ред. С. Крижанівського ; худож. Сергій Артюшенко. – 2-е вид. – К., 2001. – С. 33–38. – (Укр. дитині).
 113. Заєць і Ведмідь. Із книжки казок «Коли ще звірі говорили» [Текст] / іл. до казки О. Круглов, Е. Гринько // Допитливому читачеві : хрестоматія з укр. л-ри для додат. читання у 5-му кл. загальноосвіт. навч. закл. / упоряд. Мовчан Р. В. ; [обкладинка, макет та худож. оформл. Юлії Ясінської]. – К., 2005. – С. 123–126 : іл.
 114. Заєць і Ведмідь [Текст] // Українські літературні казки : [у 2 т.] / упоряд., літ. ред. Д. Міронова, ілюстр. та обкладинка Вадим Савченко. – К., 2006. – Т. 1. – С. 35–39. – (Джерельце).
 115. Заяць і Медвідь (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Твори : в 20 т. / ред. кол.: О. Є. Корнійчук, О. І. Білецький, П. С. Козланюк [та ін.]. – К., 1950. – Т. IV : Оповідання / ред. тому П. С. Козланюк, Д. Д. Копиця. – С. 71–74.
 116. Заєць і Медвідь (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Зібрання творів : у 50 т. Т. 1–25 : Художні твори / ред. кол.: І. І. Басс, М. Д. Бернштейн, Г. Д. Вервес [та ін.]. – К., 1979. – Т. 20 : Повісті та оповідання (1896–1900). – С. 100–103.
 117. Заяць і Медвідь (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Казки: Повне зібрання / упоряд. та редактор, автор передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 480–483.
 118. Заяць і Їжак (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Твори : в 20 т. / ред. кол.: О. Є. Корнійчук, О. І. Білецький, П. С. Козланюк [та ін.]. – К., 1950. – Т. IV : Оповідання / ред. тому П. С. Козланюк, Д. Д. Копиця. – С. 63–66.
 119. Заєць та Їжак [Текст] // Казки : [збірка] / упоряд. і мову зредагував С. Крижанівський ; малюнки В. Литвиненка. – [Вид. 3-є]. – К., 1951. – С. 17–20.
 120. Заєць і Їжак [Текст] // Коли ще звірі говорили : казки / [ред. К. Литвинчук] ; малюнки Л. Джолос, Є. Соловйова. – К., 1956. – С. 28–33.
 121. Заєць і Їжак [Текст] // Читанка : для 2 кл. / кол. авт.: П. І. Гавриленко, В. Д. Глущенко, О. І. Горовий, Ф. С. Кисельов [та ін.] ; іл.: З. В. Волковинської, Ф. Т. Глущака, В. А. Євдокименка, К. Ф. Кохана, І. Н. Філонова. – 6-те вид. – К., 1960. – С. 159–162.
 122. Заєць і Їжак [Текст] / іл. до казки худож. Л. Джолос, Є. Соловйова // Хрестоматія з української дитячої літератури / упоряд. П. В. Вовк, В. С. Савенко. – К. : Рад. шк., 1964. – С. 132–136 : іл.
 123. Заєць та Їжак [Текст] // Коли ще звірі говорили / мал. А. Двейріна. – К. : Дитвидав УСРС, 1964. – С. 24–28.
 124. Заєць та Їжак [Текст] // Українська дитяча література : хрестоматія / упоряд. П. В. Вовк, В. С. Савченко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К., 1976. – С. 82–85.
 125. Заєць і Їжак (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Зібрання творів : у 50 т. Т. 1–25 : Художні твори / ред. кол.: І. І. Басс, М. Д. Бернштейн, Г. Д. Вервес [та ін.]. – К., 1979. – Т. 20 : Повісті та оповідання (1896–1900). – С. 92–95.
 126. Заєць і Їжак // Струмочок : зб. худож. тв. / упоряд.: Н. Ф. Скрипченко, О. Я. Савченко ; малюнки худож. Є. Є. Котляра, О. І. Хорунжого. – Вид. 3-тє. – К., 1985. – С. 239–242.
 127. Заєць і Їжак [Текст] // Грицева шкільна наука : вірші, оповідання, казки / упоряд., ред. і передм. Н. О. Вишневської ; за ред. М. Рильського ; іл. С. Артюшенка. – К., 1990. – С. 58–62. – (Шк. б-ка).
 128. Заєць і Їжак [Текст] // Коли ще звірі говорили : казки / мал. Т. Килівник. – Львів, 2000. – С. 18–21. – (Скарбничка школяра).
 129. Заєць та Їжак [Текст] // Коли ще звірі говорили : казки про тварин / упоряд. та ред. С. Крижанівського ; худож. Сергій Артюшенко. – 2-е вид. – К., 2001. – С. 18–21. – (Укр. дитині).
 130. Заєць і Їжак (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Українська дитяча література : хрестоматія : навч. посіб. / вст. ст. та упоряд. Л. П. Козачок. – К., 2002. – С. 146–148.
 131. Заєць і Їжак [Текст] // Українські літературні казки : [у 2 т.] / упоряд., літ. ред. Д. Міронова, ілюстр. та обкладинка Вадим Савченко. – К., 2006. – Т. 1. – С. 24–28. – (Джерельце).
 132. Заяць і Їжак (із збірки «Коли ще звірі говорили») [Текст] // Казки. Повне зібрання / упоряд. та редактор, автор передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 474–476.
 133. Заєць і Їжак [Текст] : казка із збірки “Коли ще звірі говорили” // У барвистому віночку : хрестоматія укр. фольклорних і авторських творів для роботи з дітьми в дошк. навч. закладах / Н. І. Богданець-Білоскаленко. – К., 2012. – С. 84–86.
 134. Зьвірячий буджет [Текст] // Сїм казок. – Львів : Накладом Укр.-руської Видавничої Спілки, 1900. – С. 25–31. – (Прижиттєве видання. Унікальна л–ра. Збережено орфографію того часу).
 135. Звірячий бюджет [Текст] // Твори : в 20 т. / ред. кол.: О. Е. Корнійчук, О. І. Білецький, П. С. Козланюк [та ін.]. – К., 1950. – Т. III : Оповідання / ред. тому П. С. Козланюк, Д. Д. Копиця. – С. 228–231.
 136. Звірячий бюджет [Текст] // Зібрання творів : у 50 т. : Т. 1–25 : Художні твори / ред. кол. І. І. Басс, М. Д. Бернштейн, Г. Д. Вервес [та ін.]. – К., 1979. – Т. 20 : Повісті та оповідання (1896–1900) / ред. тому С. Д. Зубков. – С. 28–32.
 137. Звірячий бюджет [Текст] // Казки. Повне зібрання / упоряд. та редактор, автор передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 539–542.
 138. Звірячий парламент [Текст] : уривок політ. байки // Твори : в 20 т. / ред. кол.: О. Є. Корнійчук, О. І. Білецький, П. С. Козланюк [та ін.]. – К., 1954. – Т. XIII : З поетичної спадщини / ред. тома О. І. Білецький. – С. 156–157.
  Казка написана приблизно 1883 року
 139. Звірячий парламент [Текст] : уривок політ. байки // Українська дожовтнева байка : антологія / упоряд., вст. ст. та прим. Бориса Деркача. – К., 1966. – С. 235–237. – (Б-ка поета).
 140. Звірячий парламент [Текст] : уривок політ. байки // Вибрані твори : в 3 т. / вст. ст. П. Й. Колесника, упоряд., підгот. текстів та прим. А. А. Каспрука. –– К., 1973. – Т. 1 : Вибрані поезії. Вибрані поеми. – С. 356–357.
 141. Звірячий парламент [Текст] : уривок політ. байки // Зібрання творів : у 50 т. : Т. 1–25 : Художні твори / ред. кол. І. І. Басс, М. Д. Бернштейн, Г. Д. Вервес [та ін.]. – К., 1976. – Т. 2 : Поезія. – С. 366–367.