ЕДИНАЯ СТРАНА ЄДИНА КРАЇНА

 

Кобзар і Каменяр –

два духовних крила України

Кобзарь и Каменяр –

два духовных крыла Украины

          

«Він був сином мужика і став володарем у царстві духа.

Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури.

Він був самоуком і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим.

Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій.

Доля переслідувала його в житті скільки могла, та вона не зуміла перетворити золота його душі в іржу, ані його любові до людей в ненависть і погорду… » .

Франко І. Я

«Он был сыном мужика и стал обладателем в царстве духа.

Он был крепостным и стал великаном в царстве человеческой культуры.

Он был самоучкой и указал новые светлые пути профессорам и книжным ученым.
Десять лет он томился под тяжестью российской солдатской муштры, а для свободы России сделал больше, чем десять победных армий.

Десять лет он томился под тяжестью российской солдатской муштры , а для свободы России сделал больше , чем десять победных армий.

Судьба преследовала его в жизни сколько могла , но она не сумела превратить золота его души в ржавчину , ни его любви к людям в ненависть и презрение ..».

Франко И. Я.

                       

Книги

1. Франко І. Присвята [Тарасові Шевченку] [Текст]/ І. Франко //  Вибрані твори. – Львів : “Каменяр”, 1977. – 191 с.

2. Франко Іван. Темне царство [Текст] : студія з приводу Шевченкових поем “Сон” і “Кавказ” / І. Франко. – Львів : Загальна Друкарня, 1914. – 46 с. – Видана для вшанування 100-х роковин уродин Т. Шевченка.

3. Франко Іван. Шевченкознавчі студії [Текст] / І. Франко ; упоряд., передм. та комент. М. Гнатюк. – Львів : Світ, 2005. – 472 с.

4.Беренштейн М. Д. Франко і Шевченко [Текст] : спостереження над шевченкознавчою спадщиною І. Я. Франка / М. Д. Беренштейн . – К. : Дніпро, 1984. – 270 с.

5. Велика трійця [Текст] : Тарас Шевченко. Іван Франко. Леся Українка / перекл. груз., упоряд., вступні тексти Р. Ш. Чілачава. – К. : Етнос, 2005.  – 336 с. : портр.; іл. – Текст укр. та груз. мовами.

6. Войтюк Адам.  Корфеї рідного слова [Текст] : Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Василь Стефаник / А. Ю. Войтюк ; [ред. В.Іванишин]. – Дрогобич : Відродження, 1991. – 36 с.

7. Кобилецький Ю. Шевченко і Франко [Текст] / Ю. Кобилецький. – К.: Держвидав.  – 1964. – 128 с.

8. Копиленко О. Політико-правові ідеї Т. Шевченка та І. Франка в сучасній ідеологічній боротьбі [Текст] / О. Л. Копиленко ; [відп. ред. Б.М.Бабій] ; АН УРСР, Ін-т держави і права. – К. : Наук. думка, 1990. – 116с.

9. Соколишин О.  Іван Франко – шевченкознавець : бібліогр. розвідка / О.Соколишин. – Б. м. : Укр. видавн.Спілка в Лондоні, 1967. – 19 с.

10. Шевченко в краю Франка : пам’ятники Кобзареві на Дрогобиччині / упоряд. М. Шалата ; Дрогоб. орг. Всеукр. т-ва “Просвіта” ім. Шевченка. – Дрогобич : Коло, 2003. – 80 с. : 14 кол., іл.

Статті

11. Франко І. Відповідь критикові «Перебенді» / І. Франко / // Зібр.творів : у 50 т. Т. 26–43 : Література і мистецтво. – К., 1980. – Т. 27 : Літературно-критичні праці (1886–1889). – С. 308–311.

12. Франко І. [Вступ до докторської дисертації «Політична поезія Шевченка 1844–1847 рр.»] / І. Франко // Зібр.творів : у 50 т. Т. 26–43 : Література і мистецтво. – К., 1980. – Т. 27 : Літературно-критичні праці (1886–1889). – С.244–248 : іл. с. 192.

13. Франко І. 25-та річниця смерті Шевченка та її відзначення в Галичині / І.Франко / // Зібр.творів : у 50 т. Т. 26–43 : Література і мистецтво. – К., 1980. – Т. 27 : Літературно–критичні праці (1886–1889). – С. 14.

14. Франко І. «Наймичка» Т. Шевченко [Текст] : [виклад габілітаційний, виголошений у Львівському університеті 18 лютого 1895]  / І. Франко // Зібр. творів : у 50 т. Т. 26–43 : Література і мистецтво. –  К., 1980. – Т. 29 : Літературно-критичні праці (1893–1895). – С. 271–272

Вперше надруковано в «Записках Наукового товариства Т.Шевченка», 1895. – Т. 6. – С. 1–20.

15. Франко І. Нове видання Шевченка [Текст] : [поезії Т. Гр. Шевченка, заборонені в Росії] / І. Франко // Зібр. творів : у 50 т. / І. Я. Франко. – К., 1980. – Т. 28. – С. 123–125.

16. Франко І. Новознайдені твори Т. Шевченка [Текст] / І. Франко // Зібр. творів : у 50 т. Т. 26–43 : Література і мистецтво. – К., 1980. – Т. 27 : Літературно-критичні праці (1886–1889). – С. 35–36.

17. Франко І. Переднє слово [До видання: Шевченко Т. «Перебендя»… Львів, 1889] / І. Франко // Зібр.творів : у 50 т. Т. 26–43 : Література і мистецтво. – К., 1980. – Т. 27 : Літературно–критичні праці (1886–1889). – С.285–307.

18. Франко І. Тарас Шевченко / І. Франко // Зібр.творів : у 50 т. Т. 26–43 : Література і мистецтво. – К., 1980. – Т. 28 : Літературно–критичні праці (1890–1892). – С. 112–122.

19. Франко І. Тарас Шевченко і його Заповіт / І. Франко // Твори : в 20-ти т.  / І.Я. Франко ; редкол.: О. Є. Корнійчук, О. І. Білецький, П. С. Козланюк та ін. – К., 1955. – Т. 17 : Літературно-критичні статті. – С. 126–128.

20. Франко І. Шевченкова “Марія” / І. Франко // Твори : в 20-ти т. / І.Я.Франко; редкол.: О. Є Корнійчук, О. І. Білецький, П. С. Козланюк та ін. – К., 1955. – Т.17 : Літературно-критичні статті. – С. 149–157.

21. Шевченко Т. Васыять = Заповіт [Текст] / Т. Шевченко ; татарською мовою перекл. Ахмет Ісхак // «Заповіт» мовами народів світу / Т. Шевченко ; упоряд., авт. вст. ст. і прим. Б. В. Хоменко. – К., 1989. – С. 96. – Текст татар. мовою.

22. Шевченкознавчі обрії І. Франка [Текст] [Вплив творчості Т.Шевченка на творче життя І. Франка] // Шевченкознавчі студії. – Львів, 2005. – С. 5–38.

23. Франко І. Характеристика Шевченка. [З передмовою Т.І.Пачовського «Ще одна ненадрукована стаття Франка про Шевченка»] // Українське літературознавство : міжвід. респ. збірник. – 1968. – Вип. 3. – С.121–127.

24. Барабаш М. Франкознавчі публікації науковців Львівського відділення інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України за 2006–2010 рр. [Текст]: бібліогр. покажчик / М. Барабаш, О. Луцишин // Іван Франко : Тексти. Факти. Інтерпретації. – К., 2011. – Вип. 1. – С. 409–423.

25. Басс И. « Кобзарь»  Т. Г. Шевченко. Смерть матери. Первые творчиские порывы [Текст] // И. Басс . Иван Франко. Биография. – М., 1957. – С. 34–40.

26. Бернштейн М. Іван Франко і Тарас Шевченко [Текст] / М. Бернштейн // Іван Франко і світова культура : матеріали Міжнар. симпозіуму ЮНЕСКО. Львів, 11–15 вересня 1986 р. / упоряд. Б. З. Якимович. – К., 1990. – Кн. 2, 3. – С. 313–316.

27. Бойко Ю.  Франко – дослідник Шевченкової творчості [Текст] / Ю.Бойко // Нагуєвицькі читання – 2010. Цивілізаційні ідеї Івана Франка та сучасні виклики перед Україною й українством : матер. Всеукр. наук. конференції. Нагуєвичі, 28 серпня 2010 р. – Дрогобич, 2010. – С. 314–333.

28. Бородін В. Іван Франко текстолог, редактор Шевченківського “Кобзаря” [Текст] / В. Бородін // Іван Франко і світова культура : матеріали Міжнар. симпозіуму ЮНЕСКО. Львів, 11-15 вересня 1986 р. / упоряд. Б.З.Якимович. – К., 1990. – Кн. 2, 3. – С. 12–17.

29. Будний В. Методика порівняльних та поетикальних студій у лекції І.Франка “Наймичка” Т. Шевченка [Текст]  / В. Будний // Українська філологія : школи, постаті, проблеми. – Львів, 1999. – Ч. 1. – С. 244–249.

30. Гнатюк М. Франкове трактування Шевченкового слова [Текст]  / М.Гнатюк // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка / [ред. тому О.Купчинський]. – Львів, 2005. – Т. 250 : Праці Філологічної секції. – С.568–595.

31. Гнатюк М. Шевченкознавчі обрії Івана Франка [Текст] / М. Гнатюк // Шевченкознавчі студії / І. Франко ; упорядк., передм., коментарі М. Гнатюк. – Львів, 2005. – С. 5–39.

32. Городоцький Р. Іван Франко у Каневі [Текст] / Р. Городоцький //Посвята : літературно-мист. зб. / за ред. Р. Лубківського. – Львів, 2003. – С.536–537.

33. Грабівська Г.  Шевченкіана Івана Франка на сторінках часопису “Kurjer Lwowki” [Текст] / Г. Грабівська // Нагуєвицькі читання – 2010. Цивілізаційні ідеї Івана Франка та сучасні виклики перед Україною й українством : матер. Всеукр. наук. конференції. Нагуєвичі, 28 серпня 2010 р. – Дрогобич, 2010. – С.185–196.

34. Зубрицький М.  Іван Франко про Тараса Шевченка на сторінках “Kurjer Lvowski” [Текст] / М. Зубрицький // Semper tiro : зб. праць молодих учених на пошану професора І. О. Денисюка. – Львів, 2002. – С. 111–115.

35. Іванишин П.  Форми національного імперативу у творчості Т.Шевченка та І. Франка / [Текст] / П. Іванишин // Печать духу : національно-екзистенціальна Франкіана : [зб. франкозн. статей] / П.В.Іванишин. Дрогобич, 2006. – С. 81–89.

36. Кравець Я.  Шевченко у франкомовних виданнях [Текст] / Я.Кравець   // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнародної конф., присвяченої 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львівському ун-ті. Львів, 23-25 жовтня 1998 р. – Львів, 1999. – Ч. 1. – С. 317–324.

37. Маліш П. Шевченко-патріот став ближчим кримським татарам [Текст] : про книгу “Далекий і близький Шевченко”, в якій твори подано укр. та кримськотатарською мовами / П. Маліш // Посвята: літературно-мист. зб. / за ред. Р. Лубківського. – Львів, 2003. – С. 523–524.

38. Медвідь З.  Франко досліджував творчість Шевченка упродовж усього життя [Текст] : до 156-річчя від дня народження І. Франка / З.Медвідь    // Галицька зоря. – 2012. – № 89–90. – С. 5.

39. Нахлік Є. Зауваги до Франкової “Присвяти” Шевченкові [Текст] / Є.Нахлік // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. – 2013.  – № 3. – С. 22–26.

40. Пачовський Т. Ще одна ненадрукована стаття Франка про Шевченка [Текст] / Т. Пачовський // Українське літературознавство. – Львів, 1968. – Вип. III : Іван Франко : cтатті й матеріали. – С. 121–127.

41. Романченко І. Франко про Шевченка [Текст] / І. Романченко // Слово про великого Каменяра : зб. статей до 100-ліття з дня народження І. Франка. – К., 1956. – Т. 2. – С. 314–360.

42. Штонь Г. Т. Шевченко та І. Франко. Поетичні візії України. Онтологічна спільність та відмінність [Текст] / Г. Т. Штонь // Слово та час. – 2008. – № 3. – С. 12–17.

43. Якимович Б. Видання “Кобзаря” Т. Шевченка за редакцією Івана Франка [Текст] / Б. Якимович // Іван Франко – видавець : книгознавчі та джерелознавчі аспекти / Б. З. Якимович. – Львів, 2006. – С. 598–599.