«Галицький науковець» Іван Григорович Верхратський

«Галицький науковець» Іван Григорович Верхратський
170-років від дня народження

 

(24 квітня 1846 – 29 листопада 1919)

 

Іва́н Григо́рович Верхра́тський – український галицький натураліст, педагог, мовознавець, письменник, громадський діяч.

Іван Григорович Верхратський (псевдоніми — Любарт Горовський, Любарт Співомир Лосун, Подоляк, Щипавка та ін.) народився 24 квітня 1846 року в селі Більче, тепер Більче-ЗолотеБорщівського району. У 1848 р. батько помер і мати залишилася з 4-ма дітьми. Згодом вона переїхала до Львова, тут І. Верхратський вступив до звичайної школи, пізніше — до гімназії.1868 року закінчив філософський факультет Львівського університету і природничі курси в Кракові (1874). В 1868 прибув зі Львова викладати українську та німецьку мови у Дрогобицькій державній гімназії імені Франца Йосифа I, де його учнем був, зокрема, Іван Франко. В тому ж році робив спробу організувати в Дрогобичі просвітянське Товариство відразу після створення «Просвіти» у Львові, але не зумів через надто сильну тут тоді москвофільську хвилю.

І.Верхратський пригорнув Івана Франка до себе, давав книги М. Драгоманова, П. Куліша, Т. Шевченка, твори інших українських письменників, організував у гімназії літературний гурток, до якого входили 12 учнів, у тому числі І. Франко. Про початок своєї літературної діяльності І. Франко розповів у листі до М. Драгоманова від 26 квітня 1890:

Почав я писати віршем і прозою дуже вчасно, ще в нижчій гімназії. Вплив на вироблення у мене літературного смаку мали два вчителі: Іван Верхратський і Юлій Турчинський, оба писателі і поети…

Пізніше І. Верхратський також викладав природознавство в українських гімназіях Станіслава і Львова.

Наполегливо працював над дослідженням південно-західних українських говорів.

Велику увагу приділяв вивченню фольклору лемків Словаччини, де здійснив подорожі у 1897 і 1899 рр. Перша праця, присвячена фольклору лемків південних схилів Карпат, «Гоя дюндя і собітки на Угорській Русі» (1899), в якій подано опис основних календарних звичаїв разом з весняними піснями із сіл Вапенник, Петрине, Дрічно, Збійне. Обряд собіток записаний у с. Бодружаль. Багатий матеріал, що охоплює 36 сіл Лабірщини, Бардіївщини і Спишу, подав у монографії «Знадоби до пізнання угорсько-руських говорів» (1901).

Мові лемків північних схилів Карпат присвятив монографію «Про говір галицьких лемків» (Львів, 1902), яка є найґрунтовнішою працею в цій ділянці, що не втратила наукової вартості. Книга складається зі вступу «Граматика», «Взірців бесіди галицьких лемків» (оповідання і приказки з різних сіл, загадки, приповідки, пісні), «Словаря».

Був дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка у Львові і першим головою його математично-природничо-медичної секції.

Основоположник української наукової термінології з природознавства.

У 1880 році видавав журнал «Денниця».

29 листопада 1919 р. Іван Верхратський помер. Похований на Личаківському цвинтарі у Львові.

Твори Івана Верхратського :

 1. Верхратський І. Miscellanea. З дяківської лїтератури / Іван Верхратський // Записки Наукового Товариства імени Шевченка / під ред. М. Грушевського. – [Львів], 1913. – Т. 63 ; Кн. 1; Рік 22. – С. 147.
 2. Верхратський І. Про говор галицьких лемків / Іван Верхратський // Бабич Н. Д. Історія української літературної мови : практ. курс : навч. посіб. для студ. вузів / Н. Д. Бабич. – Львів, 1993. – С. 234–235.Про життя і творчість Івана Верхратського.

  3. Верхратський Іван (1846–1919) – природознавець, педагог і філолог // Енциклопедія українознавства : словникова частина / гол. ред. В. Кубійович. – Львів, 1993. – Т. 1 : Аб-Го. – С. 234.

  4. Іван Верхратський (26.04.1846 – 29.11.1919) – філолог, письменник, природознавець // Дивослово. – 2003. – № 12. – С. 51–57 : фото.

  5. Іван Верхратський (24.04.1846–29.11.1919) – натураліст, педагог, мовознавець, письменник / упоряд. Богдан Пристай // 150 славних українців Дрогобиччини / Б. Пристай. – Дрогобич, 2012. – С. 19–21.

  6. Гнатюк М. Безкомпромісна полеміка. До взаємин І. Франка з І. Верхратським / М. Гнатюк // Дзвін. – 1996. – № 8. – С. 141–144.

  7. Головацький І. Д. Верхратський Іван Григорович / І. Д. Головацький // Енциклопедія історії України / редкол. В. А. Смолій (голова), В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський, В. О. Горбик. – К., 2005. – Т.1 : А-В. – С. 494. – Бібліогр. в кінці ст.

  8. Горак Р. Іван Франко. Кн. 3. Ґімназія / Р. Горак, Я. Гнатів ; Львів. літ.-мемор. музей Івана Франка. – Львів : Вид-во ОО.Василіян, 2002. – 360 с.

  9. Городецька О. Формування науково-педагогічного світогляду Івана Верхратського в контексті розвитку науки та освіти Галичини друга половина 19 початок 20 століття / Оксана Городецька // Рідна школа.– 2010.– № 12.– С. 49–53. – Бібліогр. в кінці ст.

  10. Гриценко П. Ю. Верхратський Іван Григорович / П. Ю. Гриценко // Українська мова : енциклопедія / [редкол.: В. М. Русанівський, О. О.Тараненко, М. П. Зяблюк [та ін.]. – К., 2000. – С. 63. – Бібліогр. в кінці ст.

  11. Гумецька Л. Л. Верхрацький Іван Григорович / Л. Л. Гумецька // Українська літературна енциклопедія. – К., 1988. – С. 297.

  12. Железняк М. Верхратський Іван Григорович (26.04.1846 –29.11.1919) – природознавець, філолог / М. Г. Железняк // Енциклопедія Сучасної України / гол. ред. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів [та ін.]. – К., 2005. – Т. 4 : В-Вог. – С. 297. – Бібліогр. в кінці ст.

  13. Жилко Ф. І. Г. Верхратський : [про дослідницьку роботу в галузі укр мовознавства] // Українська мова і література в школі.– 1966. – № 4.– С. 94–95.

  14. Закревська Я. Внесок Івана Франка у розвиток науки про українські діалекти / Ярослава Закревська // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : матеріали Міжнарод. наук. конференції (Львів, 25-27 вересня 1996р.) / ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т українозн. ім. І. Крип’якевича НАН України ; [редкол.: Л. Бондар [та ін.]. – Львів, 1998. – С. 652–656. – Пристор. бібліогр.
  На С. 656 згадано Івана Верхратського як дослідника діалектних текстів.

  15. З наукової спадщини Івана Верхратського. З поетичної спадщини Івана Верхратського // Дивослово. – 2003.– № 12. – С. 55–57.

  16. Кобів Ю. Творці українського природознавства Іван Верхратський та Микола Мельник / Ю. Й. Кобів // Аксіоми для нащадків. Українські імена у світовій науці : зб. нарисів / упор. і передм. О. К. Романчука. – Львів, 1992. – С. 495–511.

  17. Кріль М. Культура [Дрогобича в умовах монархії Габсбургів] / М. Кріль, Ю. Стецик, В. Тельвак // Нариси з історії Дрогобича : (від найдавніших часів до поч. ХХІ ст.) / наук. ред. Л. Тимошенко ; [літ. ред. Р. Пастух] ; ДДПУ ім. І. Франка ; Іст. фак-т ; НТШ [та ін.]. – Дрогобич, 2009. – С. 125–137.

  18. Лаборева О. Славетні імена : біографічні довідки про видатних українських мовознавців / О. Лаборева // Українська мова та література. – 2014. – № 21. – С. 32–41.

  19. Микитюк О. “А для мене найдорожчі кургани Вкраїни”. Іван Верхратський : [науковець, мовознавець, літератор, гром. діяч Галичини. Подані роботи з наук. спадщини про мову та поет. твори] / О. Микитюк // Дивослово. – 2003. – № 12. – С. 50–57.

  20. Москаленко А. А. “Знадоби до словаря южноруского” Ів. Верхратського / А. А. Москаленко // Нарис історії української лексикографії / А. А. Москаленко. – К., 1961. – С. 73–76.

  21. Один із шкільних учителів І. Франка : до 125-річчя від дня народження І. Верхратського // Календар класного керівника на 1995–1996 навч. рік. – Дрогобич, 1995.– С. 142–144.

  22. Романюк М. Верхратський І. Г. (1846–1919 рр.) український філолог, історик, природознавець / М. Романюк // Оратаї журналістської ниви : українські редактори, видавці, публіцисти. – Львів, 2002.– С. 28–29.

  23. Франко І. Вер-ий [Іван Верхратський] : поезія, що не ввійшла да збірок / І. Франко // Зібрання тв. : у 50 т. : Т. 1–25 : Художні твори / І. Франко. – К., 1976. – Т. 2 : Поезія. – С. 285.

  24. Хомин Р. Дослідження природничо-наукової діяльності Івана Верхратського : диплом. робота / Р. М. Хомин ; наук. керів. В. С. Кавчак. – Дрогобич : б. в., 2015. – 39 с.

  25. Хропко П. Верхратський Іван (пс. Любарт Горовський) (24.04.1846– 29.11.1919) – український філолог, педагог, письменник, природознавець / П. Хропко // Українська література у портретах і довідках : давня література – література ХІХ ст. / [редкол. : С. П. Денисюк, В. Г. Дончик, Р. В. Мовчан, В. Ф. Погребенник та ін. ]. – К., 2000. – С. 44. – Бібліогр. в кінці ст.

  26. Худаш М. І. Г. Верхратський / М. Л. Худаш // Мовознавство. – 1971. – № 4.– С. 12–13.

  27. Verkhratsky Ivan // Encyclopedia of Ukraine. / ed. by D. Husar Struk. – Торонто ; Лондон : University of Toronto Press Incorporated, 1993. – Т. 5 : St – Z. – C. 584–585.

Довідково-бібліографічний відділ