Новітня Франкіана у фондах бібліотеки ДДПУ імені Івана Франка за 2015 рік

Новітня Франкіана у фондах бібліотеки ДДПУ

імені Івана Франка за 2015 рік

                       

1.Франко І. Каменярі ; Декадент ; “Пригоди Дон Кіхота” ; Не люди наші вороги ; Мойсей ; Вічний революціонер ; Semper idem ; Не винен я тому, сумно співаю ; Не довго жив я в світі ще / І. Франко // Іван Франко. Українське перо іспанських класиків / Autores V. Korniychuk, Y. Kravets, V. Sabadukha ; Cordinador A. Yakubuv. – Valencia, 2015. – С. 17–88. – Текст ісп. м.

2. Іван Франко. Українське перо іспанських класиків = Ivan Franko. La pluma ucraniana de los clasicos hispanos / Autores V. Korniychuk, Y. Kravets, V. Sabadukha ; Cordinador A. Yakubuv. – Valencia : [б. в.], 2015. – 90 с. – Текст ісп., укр. м.

Книги

3. Актуальні проблеми практичної психології : [зб. ст. учасників ІІ Всеукр. наук.-практ. семінару] 26 берез. 2015 року / наук. ред.: Н. В. Скотна, В. І. Стець ; відп. за вип. О. І. Галян ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : ВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 212 с.

4. Баган О. Іван Франко : інтерпретації : зб. ст. / О. Р. Баган ; [відп. за вип. П. Іванишин]. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 184 с.

5. Франкознавчі студії : зб. наук. праць. Вип. 6 / [редкол.: Л. Винар, М. Ільницький, В. Кемінь, Є. Пшеничний (гол. ред.), та ін.] ; МОН України, ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т іноземних мов. – Дрогобич : Коло, 2015. – 390 с. : фотогр. – Бібліогр.: С. 365–386.

Статті

6. Баган О. Інтелектуальні пошуки Івана Франка : (замість вступу) / О. Баган // Іван Франко: інтерпретації : зб. статей / О. Р. Баган ; [відп. за вип. П. Іванишин]. – Дрогобич, 2015. – С. 5–30.

7. Баган О. Між раціоналізмом і християнізмом (до проблеми світоглядної еволюції Івана Франка) / О. Баган // Іван Франко: інтерпретації : зб. статей / О. Р. Баган ; [відп. за вип. П. Іванишин]. – Дрогобич, 2015. – С. 33–56. – Бібліогр. в кінці ст.

8. Баган О. Долання епохи Ratio: оцінки Дмитра Донцова постаті та творчості Івана Франка / О. Баган // Іван Франко : інтерпретації : зб. статей / О. Р. Баган ; [відп. за вип. П. Іванишин]. – Дрогобич, 2015. – С. 57–72. – Бібліогр. в кінці ст.

9. Баган О. Проблема Росії для українського національного руху: погляд Івана Франка / О. Баган // Іван Франко : інтерпретації : зб. статей / О. Р. Баган ; [відп. за вип. П. Іванишин]. – Дрогобич, 2015. – С. 73–85. – Бібліогр. в кінці ст.

10. Баран Є. Іван Франко: непоборні міфи / Є. Баран // Дзвін. – 2015. – № 8. – С. 143–144.

11. Вертій О. Шевченкознавство Івана Франка в контексті національного самопізнання та самоусвідомлення українців / О. Вертій // Дивослово. – 2015. – № 3. – С. 45–50. – Бібліогр. в кінці ст.

12. Волдан А. Єврейські образи й стереотипи в бориславському циклі Івана Франка / А. Волдан // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [редкол.: Л. Винар, М. Ільницький, В. Кемінь, Є. Пшеничний (гол. ред.) [та ін.]]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 6. – С. 9–23.

13. Гаврилів О. Богдан Лепкий: “Щасливий, бо пізнав Франка” / О. Гаврилів // Франковий край. – 2015. – 20 лют. – С. 8.

14. Гаврилів О. Вчительський слід Франка у житті Андрія Чайковського / О. Гаврилів // Франковий край. – 2015. – 5 верес. – С. 7.

15. Гавришко М. Уляна Кравченко та Іван Франко / М. Гавришко // Країна. – 2015. – № 15. – С. 47–50.

16. Галик В. Андрей Шептицький та Іван Франко: до проблеми аналізу та оцінки взаємин між митрополитом і вченим / В. Галик // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ ім. І. Франка / [гол. ред. М. П. Пантюк ; ред.-упоряд.: В. І. Ільницький, А. І. Душний, І. М. Зимомря]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 12. – С. 5–14. – Бібліогр. в кінці ст.

17. Галик В. Етнографічно-фольклорний колорит Сколівщини у наукових зацікавленнях Івана Франка / В. Галик // Літопис Бойківщини / [ред. кол. : Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря, та ін. ; гол. ред. Я. Радевич-Винницький]. – ЗСА, 2015. – Ч.1/88 (99). – С. 48–52. – Бібліогр. в кінці ст.

18. Галик В. Зв’язки Івана Франка з українською діаспорою США : за листами до Івана Франка / В. Галик // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [редкол.: Л. Винар, М. Ільницький, В. Кемінь, Є. Пшеничний (гол. ред.) та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 6. – С. 251–270.

19. Галик В. Здобутки Франкознавчої науки у Франковому краї в останнє десятиліття / В. Галик // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ ім. І. Франка / [гол. ред. М. П. Пантюк ; ред.-упоряд.: В. І. Ільницький, А. І. Душний, І. М. Зимомря]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 14. – С. 11–17.

20. Галик В. Польськомовні кореспонденції з Дрогобича до Івана Франка / В. Галик // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ ім. І. Франка / [гол. ред. М. П. Пантюк ; ред.-упоряд.: В. І. Ільницький, А. І. Душний, І. М. Зимомря]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 13. – С. 5–12. – Бібліогр. в кінці ст.

21. Гнатюк М. Івана Франко в контексті німецькомовної Шевченкіани початку XX ст. / М. Гнатюк // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [редкол.: Л. Винар, М. Ільницький, В. Кемінь, Є. Пшеничний (гол. ред.) [та ін.]]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 6. – С. 25–30.

22. Голик О. Хто смів сказать, що не богиня ти? Тема: І. Франко. Символ вічної жіночності, материнства й краси в поезії “Сікстинська мадонна” : урок, 10 кл. / О. Голик, Т. Голик // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 12. – С. 51–58. – Бібліогр. в кінці ст.

23. Горак Р. Листи Йозефа Ціпсера до Івана Франка / Р. Горак // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [редкол.: Л. Винар, М. Ільницький, В. Кемінь, Є. Пшеничний (гол. ред.) [та ін.]]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 6. – С. 271–291. – Бібліогр. в кінці ст.

24. Горак Р. Листи Феліції Носсіг-Прухнікової до Івана Франка / Р. Горак // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [редкол.: Л. Винар, М. Ільницький, В. Кемінь, Є. Пшеничний (гол. ред.) [та ін.]]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 6. – С. 293–313. – Бібліогр. в кінці ст.

25. Горболіс Л. Повне видання казок Івана Франка / Л. Горболіс // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [редкол.: Л. Винар, М. Ільницький, В. Кемінь, Є. Пшеничний (гол. ред.) [та ін.]]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 6. – С. 361–363. – Рец. на кн. : Франко І. Казки: Повне зібрання / упоряд., автор передм. і комент. Галина Сабат. – Дрогобич, 2013. – 668 с.

26. Гранат Р. Я. Дистрибуція слів у текстах малої прози Івана Франка (на матеріалі збірки казок “Коли ще звірі говорили” : дипл. робота / Романа Ярославівна Гранат ; наук. керівник С. С. Сеньків. – [Б. в.] : [б. м.], 2015. – 63 с.

27. Дмитрук З. Дидактичні та інтелектуальні ігри під час опрацювання казок Івана Франка / З. Дмитрук // Початкова школа. – 2015. – № 6. – С. 19–20.

28. Дудко В. Стаття Івана Франка “До біографії та характеристики В. Забіли”: текстологічні уваги / В. Дудко // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [редкол.: Л. Винар, М. Ільницький, В. Кемінь, Є. Пшеничний (гол. ред.) [та ін.]]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 6. – С. 45–50. – Бібліогр. в кінці ст.

29. Дуркалевич В. Міфотворець чи трансформатор міфів? Або як читати Франкового “Бориса Граба” / В. Дуркалевич // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [редкол.: Л. Винар, М. Ільницький, В. Кемінь, Є. Пшеничний (гол. ред.) [та ін.]]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 6. – С. 51–63.

30. Зубрицький М. Суспільно-політичні погляди Івана Франка з рецепції XXI століття / М. Зубрицький // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [редкол.: Л. Винар, М. Ільницький, В. Кемінь, Є. Пшеничний (гол. ред.)[ та ін.]]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 6. – С. 65–72. – Бібліогр. в кінці ст.

31. Іванишин П. Учитель нації. Виступ Петра Іванишина на могилі Івана Франка / П. Іванишин // Галицька зоря. – 2015. – 12 черв. – С. 6.

32. Івахненко Л. Іван Франко. Казка “Фарбований Лис” : урок, 5-й клас / Л. Івахненко // Українська мова та література. – 2015. – № 17–18. – С. 11–12.

33. Іващенко О. Іларіон Свєнціцький про Івана Франка / О. Іващенко // Франкознавчі студії : збірник наукових праць / [редкол.: Л. Винар, М. Ільницький, В. Кемінь, Є. Пшеничний (гол. ред.) та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 6. – С. 315–322.

34. Ільницький М. Й. В. Гете й І. Франко: антиномія природи і духу / М. Ільницький // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [редкол.: Л. Винар, М. Ільницький, В. Кемінь, Є. Пшеничний (гол. ред.) та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 6. – С. 73–90. – Бібліогр. в кінці ст.

35. Кокіш Л. В. Своєрідність поетики шкільних оповідань Івана Франка [Текст] : магіст. робота / Любов Василівна Кокіш ; наук. керівник О. В. Вовк. – [Б. в.] : [б. м.], 2015. – 76 с.

36. Колесник А. Постаті євреїв у оповіданнях Івана Франка / А. Колесник // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [редкол.: Л. Винар, М. Ільницький, В. Кемінь, Є. Пшеничний (гол. ред.) та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 6. – С. 103–120. – Бібліогр. в кінці ст.

37. Коновалова О. Фрагменти студій над поетичним антропоніміконом Івана Франка / О. Коновалова, М. Стецик // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [редкол.: Л. Винар, М. Ільницький, В. Кемінь, Є. Пшеничний (гол. ред.) та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 6. – С. 121–140. – Бібліогр. в кінці ст.

38. Кордуба З. “Борислав Івана Франка” / З. Кордуба // Галицька зоря. – 2015. – 18 верес. – С. 7.

39. Корнійчук В. Іван Франко – гордість і слава України / В. Корнійчук // Іван Франко. Українське перо іспанських класиків / Autores V. Korniychuk, Y. Kravets, V. Sabadukha ; Cordinador A. Yakubuv. – Valencia, 2015. – С. 21–43. – Текст ісп. мовою.

40. Котик-Чубінська М. Сили протистояння в оповіданні Івана Франка “Отець-гуморист” / М. Котик-Чубінська // Педагогічна думка. – 2015. – № 4. – С. 40–46.

41. “Країна Франкіана–2015″ // Галицька зоря. – 2015. – 27 трав.

42. Кравець Я. Іван Франко та іспанський світ / Я. Кравець // Іван Франко. Українське перо іспанських класиків / Autores V. Korniychuk, Y. Kravets, V. Sabadukha ; Cordinador A. Yakubuv. – Valencia, 2015. – С. 43–67. – Текст ісп. мовою.

43. Курило О. Іван Франко “Фарбований лис”. Зміст казки, головні та другорядні персонажі / О. А. Курило // Все для вчителя. – 2015. – № 10. – С. 13.

44. Куца Л. Символічна реальність ліричного розповідача в поетичному циклі Івана Франка “Із книги Кааф” / Л. Куца // Слово і час. – 2015. – № 6. – С. 11–17. – Бібліогр. в кінці ст.

45. Левченко І. Іван Франко – “боротьба, мука і передчуття щастя”. Лірика збірки “З вершин і низин”. Концепція поступу людства : урок , 10-й кл. / І. Левченко // Українська мова та література. – 2015. – № 17–18. – С. 67–71. – Бібліогр. в кінці ст.

46. Легкий М. Проза Івана Франка початку ХХ століття: проблема теодицеї / М. Легкий // Слово і час. – 2015. – № 6. – С. 3–11. – Бібліогр. в кінці ст.

47. Лушпай Н. Іван Франко “Захар Беркут” : урок укр. л-ри, 7 кл. / Н. Л. Лушпай // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 13–14. – С. 13–20.

48. Мамаєва А. “Любов – це кара, це сумна в’язниця, бог від якої заховав ключі…” інтимна лірика І.Франка й М. Вороного (компаративний аназіз) / А. С. Мамаєва // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 3. – С. 22–25.

49. Мельник Я. За епістолярним рядком: Іван Франко в листуванні третіх осіб / Я. Мельник // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [редкол.: Л. Винар, М. Ільницький, В. Кемінь, Є. Пшеничний (гол. ред.) [та ін.]]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 6. – С. 323–343.

50. Мосевич С. Збірка поезій Івана Франка “Зів’яле листя” в англомовних перекладах Івана Теплого : бакалавр. роб. / Світлана Ігорівна Мосевич ; наук. кер. М. І. Зимомря. – Дрогобич : [б. в.], 2015. – 96 с.
51. Набитович І. Ідейний заповіт Франка : вийшла книга Олега Багана “Іван Франко: інтерпретації” / І. Набитович // Галицька зоря. – 2015. – 5 черв. – С. 7.

52. Набитович І. Ідейний заповіт Франка / І. Набитович // Шлях перемоги. – 2015. – 24 черв. – С. 5.

53. Набитович І. Ідейний заповіт Франка / І. Набитович // Слово і час. – 2015. – № 10. – С. 119–122. – Рец. на кн. : Баган Олег. Іван Франко: інтерпретації. –Дрогобич, 2015. – 184 с.

54. Нагуєвичі відвідав онук Івана Франка // Галицька зоря. – 2015. – 12 листоп.

55. Наш край вшановує Франка // Галицька зоря. – 2015. – 1 верес.

56. Павлюк Г. Роль Відня у житті та творчості Івана Франка : дипломна робота / Ганна Володимирівна Павлюк ; наук. керів. В. М. Лопушанський. – Дрогобич : [б. в.], 2015. –66 с.

57. Панькова Н. Новела Івана Франка “Сойчине крило” / Н. Панькова // Українська мова та література. – 2015. – № 19–20. – С. 40–44.

58. Пастух Р. Таємниця Франкового прізвища / Р. Пастух // Франковий край. – 2015. – 10 лип. – С. 7.

59. Пеньковська О. Франкознавча парадигма Михайла Возняка / О. Пеньковська // Слово і час. – 2015. – № 12. – С. 42–50. – Бібліогр. в кінці ст.

60. Перебийніс П. Чи ”регіональний” наш Франко? : роздуми над сторінками видавничої серії ”Франкознавчі студії” / П. Перебийніс // Літературна Україна. – 2015. – 13 серп. – С. 7.

61. Пісоцька М. Пізнавально-виховне значення вивчення учнями початкових класів власних назв дитячих творів Івана Франка : диплом. робота / Мар’яна Ярославівна Пісоцька ; наук. керів. В. В. Котович. – Дрогобич : [б. в.], 2015. –44 с.

62. Погребенник, В. Іван Франко та Станіслав Вінценз: життєписні й творчі “зустрічі” / В. Погребенник // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [редкол.: Л. Винар, М. Ільницький, В. Кемінь, Є. Пшеничний (гол. ред.) [та ін.]]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 6. – С. 141–153. – Бібліогр. в кінці ст.

63. Пшеничний Є. Іван Франко і Герман Барац: діалог, який не відбувся / Є. Пшеничний // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [редкол.: Л. Винар, М. Ільницький, В. Кемінь, Є. Пшеничний (гол. ред.) [та ін.]]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 6. – С. 155–162.

64. Рибкіна Н. Лірична драма “Зів’яле листя” – шедевр інтимної лірики І. Франка / Н. О. Рибкіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 28–29. – С. 29–34.

65. Сабадуха В. Іван Франко – український Ортега / В. Сабадуха // Іван Франко. Українське перо іспанських класиків / Autores V. Korniychuk, Y. Kravets, V. Sabadukha ; Cordinador A. Yakubuv. – Valencia : [б. в.], 2015. – С. 67–75. – Текст ісп. мовою.

66. Сабат Г. Деякі аспекти фольклористичних студій І. Франка та В. Гнатюка / Г. Сабат // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [редкол.: Л. Винар, М. Ільницький, В. Кемінь, Є. Пшеничний (гол. ред.) [та ін.]]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 6. – С. 163–168. – Бібліогр. в кінці ст.

67. Синькевич Н. Поетичне образотворення Івана Франка: діалектика автологічного і металогічного (на матеріалі збірки “Мій Ізмарагд”) : дипл. робота / Неля Олександрівна Синькевич (Святківська); наук. керівник Г. О. Іваночко. – [Б. в.] : [б. м.], 2015. – 66 с.

68. Скупейко Л. “Нерівномірне темпо й повна випадковість” (з історії франкознавства 1880–1940 рр.) / Л. Скупейко // Слово і час. – 2015. – № 12. – С. 29–41. – Бібліогр. в кінці ст.

69. Сондей С. Стежками Франка у Калуші / С. Сондей // Франковий край. – 2015. – 22 трав. – С. 8.

70. Стадник С. Специфіка формування мовлення молодших школярів засобами дитячих творів Івана Франка : диплом. робота / Світлана Петрівна Стадник ; наук. керів. В. В. Котович. – Дрогобич : [б. в.], 2015. – 47 с.

71. Стащишин Л. Особливості терміновживання в епістолярній спадщині Івана Франка : диплом. робота / Лілія Іванівна Стащишин ; наук. керівник Я. П. Яремко. – [Б. в.] : [б. м.], 2015. – 60 с.

72. Тихолоз Б. Франко лежав без пам’яті, без сил : сторінки життя / Б. Тихолоз, Н. Тихолоз // Країна. – 2015. – № 14. – C. 46–50.

73. Ткачук О. Відлуння стоїчної філософії в ліриці Івана Франка / О. Ткачук // Слово і час. – 2015. – № 11. – С. 36–42. – Бібліогр. в кінці ст.

74. Трегуб М. До історії однієї рецензії Івана Франка : літературознавча праця І. Франка “К. Арабажин. Галицко-русское литературно-общественное движение” / М. Трегуб, Є. Пшеничний // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [редкол.: Л. Винар, М. Ільницький, В. Кемінь, Є. Пшеничний (гол. ред.) [та ін.]]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 6. – С. 345–359.

75. Худзей І. Альфонс Доде в оцінці Івана Франка / І. Худзей, У. Паньків // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [редкол.: Л. Винар, М. Ільницький, В. Кемінь, Є. Пшеничний (гол. ред.) [та ін.]]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 6. – С. 169–172. – Бібліогр. в кінці ст.

76. Целюх У. Поетичний звукопис Івана Франка (на матеріалі збірки “Мій ізмарагд”) : диплом. робота / Уляна Богданівна Целюх ; наук. керівник С. С. Сеньків. – [Б. в.] : [б. м.], 2015. – 76 с.

77. Черкаська Г. Ні кохання ні дружби не зазнала Ольга Франко / Г. Черкаська // За вільну Україну плюс. – 2015. – 30 лип. – С. 8,12.

78. Шалата М. Іван Франко у школі при церкві Святої Трійці в Дрогобичі / М. Шалата // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [редкол.: Л. Винар, М. Ільницький, В. Кемінь, Є. Пшеничний (гол. ред.) [та ін.]]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 6. – С. 173–190. – Бібліогр. в кінці ст.

79. Шалата О. Художнє й історико-порівняльне підгрунтя образу Лиса Микити з однойменної казки-сатири Івана Франка / О. Шалата // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [редкол.: Л. Винар, М. Ільницький, В. Кемінь, Є. Пшеничний (гол. ред.) [та ін.]]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 6. – С. 191–197. – Бібліогр. в кінці ст.

80. Шелест Л. Іван Франко “Захар Беркут” : урок, 7 кл. / Л. І. Шелест // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 25–26. – С. 16–19.

81. Штонь Г. Гуманітарна складова художнього мислення Франка / Г. Штонь // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [редкол.: Л. Винар, М. Ільницький, В. Кемінь, Є. Пшеничний (гол. ред.) [та ін.]]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 6. – С. 243–250.

82. Яковенко Т. Навчальний проект за філософською та громадянською лірикою Івана Франка / Т. С. Яковенко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 34–36. – С. 50–56.

База данних: електронний каталог бібліотеки ДДПУ ім. І. Франка відділ бібліографії