Дрогобицький краєзнавчий збірник

ФАХОВІ НАУКОВІ ВИДАННЯ ДДПУ імені Івана Франка

Дрогобицький

краєзнавчий збірник

Збірник наукових праць

 

Рік заснування:

1994

Проблематика:

висвітлення питань історії України та суміжних країн, історичного краєзнавства, археології, джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 5063 від 23.04.2001

Фахова реєстрація у ВАК України:

Постанова № 2-05/9 від 14.11.2001

Галузь науки:

історичні науки

Періодичність:

1 раз на рік

Мова видання:

українська, російська, англійська, польська

Засновник:

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Головний редактор:

Тимошенко Леонід Володимирович, кандидат історичних наук

Заступник головного редактора:

Тельвак Віталій Васильович, доктор історичних наук

Відповідальний секретар:           

Лазорак Богдан Орестович

Члени редколегії:

Винар Л.І., д-р іст. наук; Войтович Л.В., д-р іст. наук;Гмітерек Генрик, д-р іст. наук (Польща);Ісаєвич Я.Д., акад. НАН України; Кріль М.М., д-р іст. наук; Петречко О.М., канд. іст. наук; Сеньків М.В., д-р іст. наук; Скотна Н.В., д-р. філос. наук; Тельвак В.В., д-р іст. наук

Адреса редакції

ДДПУ імені Івана ФранкаІсторичний факультетвул. Лесі Українки, 46,

м. Дрогобич, Україна, 82100

Тел.: (03244) 3-81-44

E-mail: cliotima@mail.ru

Рік

Випуск

2019рік Вип. XXІ
2017рік Вип. XIX-XX
2014рік Вип. XVІІ – XVIII
2012рік Вип. XVI
2011рік Вип. XIV-XV
2009рік Вип. XIII
2008рік Вип. XI-XII
2006рік Вип. X
2005рік Вип. IX
2004рік Вип. VIII
2003рік Вип. VII