Бібліографічні покажчики

Степан Бандера (1 січня 1909 – 15 жовтня 1959) : біобібліогр. покаж. / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Бібліотека ; уклад. Р.Д. Кивацька ; редактор Н.М. Рішаві ; рецензенти: В.І. Ільницький, М.В. Романюк ; відп. за випуск І.М. Розлуцький. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – 152 с.

Даний біобібліографічний покажчик присвячений відомому політичному діячеві, ідеологу українського націоналізму, членові ОУН та голові Поводу ОУН, Героєві України Степану Бандері. Навколо особи Степана Бандери існує багато міфів, тому ця постать в історії України є надзвичайно цікавою для вивчення та дослідження. У посібнику представлено бібліографію творів Степана Бандери, а також дослідження, які висвітлють життя і діяльність Провідника ОУН. Видання адресоване вченим-історикам, студентам, учителям, учням загальноосвітніх шкіл, бібліотечним працівникам. Покажчик стане у нагоді широкому загалу користувачів – шанувальникам спадщини Степана Бандери.

Бруно Шульц (1892-1942) : біобібліогр. покаж. / уклад. Н.М. Рішаві ; редактор С.Ю. Фартушок ; рецензенти : В.В. Меньок; Ґ. Юзефчук відп. за вип. М.М. Дмитрів ; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Бібліотека. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – 210 с.

Біобібліографічний покажчик присвячений відомому дрогобичанину, польському письменникові та художникові єврейського походження Бруно Шульцу. Більшість його художніх робіт та рукописів втрачено. У покажчику представлено бібліографію творів Бруно. Шульца, а також дослідження, які висвітлють життя і діяльність мистця.
Видання адресоване викладачам, учителям, студентам та всім, хто цікавиться спадщиною Бруно Шульца.

Крути: крок у безсмертя [Текст] : бібліограф. покажчик / ДДПУ ім. І. Франка ; [уклад. Р. Д. Кивацька ; ред. С. Ю. Фартушок ; відп. за вип. М. М. Дмитрів]. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – 88 с. – (До 100-річчя бою під Крутами).

Покажчик відтворює бібліографію творів і досліджень про бій під Крутами та Героїв Крут. Видання адресоване науковцям, аспірантам, студентам, вчителям, учням загальноосвітніх шкіл, бібліотечним працівникам та всім тим, хто цікавиться історією України.

Юрій Дрогобич (Котермак) [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Грубяк ; редактор С. Ю. Фартушок ; відп. за випуск М. М. Дмитрів; ДДПУ ім. Івана Франка, Бібліотека. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2017. – 80 с./p>

Видання адресоване історикам, учителям історії, студентам, учням загальноосвітніх шкіл. Покажчик стане у нагоді для широкого загалу користувачів – шанувальників спадщини Юрія Дрогобича та всім, хто цікавиться історією рідного краю.

Майдан. Революція Гідності (із фондів бібліотеки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка) [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. Р. Д. Кивацька, Н. М. Рішаві ; редактор С. Ю. Фартушок ; відп. за випуск М. М. Дмитрів ; ДДПУ ім. Івана Франка, Бібліотека. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2016. – 88 с. – До 25-річчя Незалежності України.

Видання адресоване викладачам, учителям, студентам, учням загальноосвітніх шкіл, бібліотечним працівникам. Покажчик стане у нагоді широкому загалу користувачів.

Франкове Шевченкознавство : до 160-річчя від дня народження Івана Франка [Текст] : бібліограф. покажчик / ДДПУ ім. І. Франка ; уклад.: С. Ю. Фартушок, Н. М. Рішаві, О. М. Грубяк ; відп. за вип. М. М. Дмитрів. – Дрогобич : ВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 82 с.

Видання адресоване літературознавцям, філологам, учителям-словесникам, студентам, учням загальноосвітніх шкіл, бібліотечним працівникам. Покажчик стане в пригоді широкому загалові користувачів – шанувальникам спадщини Івана Франка і Тараса Шевченка.

Університет на батьківщині Івана Франка : до 75-річчя Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : бібліогр. покажчик / укладачі : Р. Д. Кивацька, С. Ю. Фартушок; відп. за випуск М. М. Дмитрів ; ДДПУ імені Івана Франка, Бібліотека. – вид. 2-е, доп., перероб. – Дрогобич : ВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2015. – 194 с.

У бібліографічному покажчику зібрано бібліографію про Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. У 13 розділах, які містять 1218 позицій, представлено книги і статті, що висвітлюють історію, навчальну, наукову і виховну роботу та мистецьке життя університету.

Видання адресоване науковцям, педагогічним працівникам, студентам, усім, хто цікавиться історією університету.

Стефан Ковалів – учитель, письменник і демократ [Текст] : біобібліографічний покажч. / [уклад. : О. М. Грубяк, С. Ю. Фартушок ; відп. за вип. М. М. Дмитрів] ; ДДПУ ім. І. Франка, Університ. бібліотека. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 116 с. – До 165 -річчя від дня народження.

Біобібліографічний покажчик присвячено українському письменникові, педагогіку, громадському діячеві Стефану Михайловичу Коваліву (1848 – 1920) та містить бібліографію праць, а також дослідження про життя і діяльність вченого.

Казкова Франкіана у фондах бібліотеки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд.: О. М. Грубяк, С.Ю.Фартушок, Н. М. Піляк ; відп. за вип. М. М. Дмитрів ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2013. – 132 с.

Видання адресоване літературознавцям, філологам, учителям-словесникам, студентам, учням загальноосвітніх шкіл, бібліотечним працівникам. Покажчик стане у нагоді широкому загалу користувачів – шанувальникам казкової спадщини Івана Франка.

Чернець Мирон Васильович : біобібліогр. покажчик [Текст] / упоряд. С. Ю. Фартушок ; бібліограф. ред. О. М. Грубяк ; відп. за вип. М. М. Дмитрів ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2013. – 35 с.

Біобібліографічний покажчик присвячений доктору технічних наук, професорові Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, заслуженому діячеві науки і техніки України Миронові Васильовичу Чернецю. У покажчику подано основні дати життя і діяльності М.В.Чернеця та бібліографію наукових праць вченого.

Марія Чепіль [Текст] : бібліогр. покажч. / [укл. О. Чепіль] ; ДДПУ ім. І. Франка ; Бібліотека. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І.Франка], 2011. – 42 с

Бібліографічний покажчик містить коротку інформацію про життєвий і творчий шлях українського вченого-педагога, доктора педагогічних наук, професора Марію Миронівну Чепіль, бібліографію наукових публікацій, перелік авторефератів кандидатських дисертацій, захищених під її керівництвом, іменний та предметний покажчики. Матеріали розташовано за видами видань у хронологічному порядку.

Видання розраховане на наукових працівників, аспірантів, дослідників, вчителів, бібліотечних працівників, студентів, усіх, хто цікавиться розвитком сучасної української педагогічної науки.

Людмила Краснова [Текст] : бібліогр. покажч. / [укл. О. Бистрова] ; ДДПУ ім. І.Франка ; Бібліотека. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І.Франка], 2011. – 42 с.

У виданні подано короткий біографічний нарис академіка АН Вищої школи України, доктора філологічних наук, професора Людмили Володимирівни Краснової, хронологічний і алфавітний покажчики її праць, індекс персоналій.

Адресоване для літературознавців, студентів-філологів, вчителів-словесників, всім, хто цікавиться науковим доробком академіка.

Університет на батьківщині Івана Франка [Текст] : До 70-річчя Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І.Франка : бібліогр. покаж. / [укл. В. Виноградова ; відп. за вип. М. М. Дмитрів]. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 105 с.

У бібліографічному покажчику подається бібліографія, що стосується Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. У 13 розділах, які містять 625 позицій, представлені книги, статті з наукових збірників та педагогічних видань, що висвітлюють історію, навчальну і наукову роботу факультетів, окремих викладачів, позанавчальну діяльність ВНЗ. Адресовано науковцям, педагогічним працівникам, студентам, всім, хто цікавиться історією університету.

Тетяна Біленко [Текст] : бібліогр. покажч. / [укл. С. Фартушок] ; ДДПУ ім. І.Франка ; Бібліотека. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І.Франка], 2010. – 39 с.

У покажчику подається бібліографія наукових публікацій відомого українського вченого-філософа, доктора філософських наук, професора Тетяни Іванівни Біленко.

Видання розраховане на наукових працівників, аспірантів, дослідників, бібліотечних працівників, студентів, усіх, хто цікавиться філософією та релігією.

Наукова діяльність кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти ДДПУ ім. І. Франка : 1991-2009 [Текст] : наук.- допом. бібліогр. покажч. / [уклад. М.М.Чепіль] ; ДДПУ ім. І.Франка ; бібліотека. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І.Франка], 2010. – 109 с.

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик містить коротку інформацію про витоки становлення і діяльності кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка упродовж 1991 – 2001, перелік публікацій, іменний та предметний покажчики. Матеріали розташовано за хронологією (по роках), у межах року – монографії, підручники, посібники під грифом МОН України та університету, статті у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, публікації в інших наукових виданнях, збірники – за алфавітом.

Видання розраховане на наукових працівників, аспірантів, дослідників, вчителів, бібліотечних працівників, студентів, а також усіх, хто цікавиться розвитком сучасної української педагогічної науки.

Валерій Скотний [Текст] : бібліогр. покажч. / Бібліотека ДДПУ ім. І. Франка ; укл. М. Дмитрів. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2008. – 52 с.

У бібліографічному покажчику подаються дати життя, наукової, педагогічної, громадської діяльності, а також бібліографія наукових публікацій відомого українського вченого-філософа, доктора філософських наук, професора, академіка Академії вищої школи, академіка Європейської Академії проблем людини, члена-кореспондента Академії політичних наук України, ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Валерія Григоровича Скотного.

Марк Якович Гольберг [Текст] : бібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народж. / [упор. М. М. Чепіль ; авт. передмови Д. М.Кузик, М.Д.Феллєр] ; ДДПІ ім. І. Я. Франка ; Б-ка ДДПІ. – Дрогобич : б/в, 1993. – 30 с.

Покажчик охоплює монографії, наукові статті, доповіді, тези, рецензії, виступи на наукових конференціях, з’їздах, симпозіумах. Матеріали розташовано за хронологією.

Видання розраховане на науковців, викладачів та аспірантів, вчителів літератури, бібліотечних працівників, студентів.