Новітня франкіана у фондах бібліотеки ДДПУ імені Івана Франка за 2011 рік

 Новітня Франкіяна

у фондах бібліотеки ДДПУ імені Івана Франка за 2011 рік

Іван Франко – мов дух стихії,

Що творить в нас і серед нас,

Що будить сили молодії,

Руйнує зло, живить надії

На Україні в лютий час

                      Вороний М.

Твори Івана Франка

 

 1.  Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – 440 с. – автограф.
  Перший випуск продовжуваного зб. “Іван Франко : Тексти. Факти. Інтерпритації”, приурочений до заснування Інституту І. Франка
  НАН України і 115-річчя від дня народження письменника, містить франкознавчі огляди, літературознавчі, культурологічні, фольклорист. розвідки, зразки статей до Франківської енциклопедії, першодруки окремих Франкових текстів, доти недруковані деякі листи Н. Кобринської до письменника, листи дітей до Ольги Франко, спогади про І. Франка, бібліографічні матеріали.
 2. Франко, І. Дивувалась зима ; Як Синиця хотіла море запалити ; Три міхи хитрощів ; Фарбований Лис : [казки] /
 3. І. Франко // Українська література для дітей : хрестоматія : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / [упоряд. О. О. Горбачковської]. – К. : Академія, 2011. – С. 127–135.

Франкознавство
Книги

 1. Гнатюк, М. Іван Франко і проблеми теорії літератури : навч. посібник / М. Гнатюк. – К. : Академія, 2011. – 240 с. – (Альма-матер). – Реком. МОН України.
  Художнє осягнення світу і людини І. Франко поєднував із раціональним їх осмисленням та літ. творчістю як художнім оприявленням багатоманітної дійсності у Слові. Його аналітичний погляд сягав людського досвіду у глибині віків, сучасної йому практики багатьох народів. Як теоретик, історик л-ри, літ. критик він уособлює неповторний масштабний простір актуальної думки, роздумом над минулим, тогочасним і майбутнім укр. л-ри, над творчістю вітчизняних і зарубіжних письменників.
 2. Горак, Р. Дрогобич – місто юності Івана Франка : книга-путівник / Р. Горак. – Х. : Майдан, 2011. – 272 с.

  У книжці відомого львівського письменника Романа Горака розповідається про Дрогобич того часу, коли сюди до школи отців Василіян прийшов навчатися Іван Франко, про перші враження дитини від міста. Також на основі недавно віднайдених документів читач дізнається про адреси, за якими мешкав Іван Франко, навчаючись у нормальній школі та Дрогобицькій гімназії. Уперше читач дізнається про учнів, із якими вчився у Дрогобичі Іван Франко, та про їх долю, про долю архіву, на основі якого й побудована ця розповідь.

  Дисертації

  6. Гущак, Ж. Гуманістичні ідеї у педагогічній спадщині І. Я. Франка : дис. на здобуття наук. ступеня магістра пед. наук : спец. 13.00.01 / Ж. Гущак ; МОН України, ДДПУ м. І. Франка. – Дрогобич : [б. в.], 2011. – 215 с. – Бібліогр.: с. 185–215.

Автореферати дисертацій

 1. Гущак, Ж. Гуманістичні ідеї у педагогічній спадщині І. Я. Франка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня магістра пед. наук : спец. 13.00.01 “Заг. пед. та іст. пед.” / Ж. Гущак ; ДДПУ м. І. Франка. – Дрогобич : [б. в.], 2011. – 20 с.

 2. Шморгун, О. Філософсько-гуманістичні ідеї в творчості І. Франка, Лесі Українки та В. Винниченка : екзистенційно-психоаналітичні виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня магістра філос. наук : спец. 09.00.05 “Іст. Філософії” /О. О. Шморгун ; КНУ ім. Т. Шевченка. – К. : [б. в.], 2011. – 18 с.

Статті

 1. Ахмедова, Ю. Психофізіологія української дитини в реалістичній прозі кінця ХIХ століття / Ю. Ахмедова // Українознавство. – 2011. – № 2. – С. 149–153.
 2. Барабаш, М. “Із днів журби” І. Франка : [збірка] / М. Барабаш // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 293–295.
 3. Барабаш, М. “Не знаю, що мене до тебе тягне…” І. Франка [збірка] / М. Барабаш // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 291–293.
 4. Барабаш, М. Іван Франко: поетичні твори / М. Барабаш // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 260–265.
 5. Барабаш, М. Магічна символіка у збірці Івана Франка “Зів’яле листя” (порівняльно-контекст. зріз) зі збіркою Богдана Лепкого “Листки падають” і циклом Інокентія Анненського “Трилисники” / М. Барабаш // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів: [б. в.], 2011. – С. 62 – 69.
 6. Барабаш, М. Франкознавчі публікації науковців Львівського відділення інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України за 2006–2010 рр. : бібліогр. покажчик / М. Барабаш, О. Луцишин // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К.; Львів: [б. в.], 2011. – С. 409 – 423.
 7. Бондар, М. Фрідріх Рюккет – і ще одна постать в інтертекстуальному околі поетичної творчості Івана Франка / М. Бондар // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 91–117.
 8. Бук, С. Роман Івана Франка ” Для домашнього огнища” крізь призму частотного словника / С. Бук // Мовознавство. – 2011. – № 4. – С. 56–66.
 9. Ванів, Х. Оповідання та поема Івана Франка “Терен у нозі” / Х. Ванів // Література галицького Підгір’я кінця ХІХ – початку ХХ ст. і процес національного відродження (З нагоди 140-ої річниці від дня народж. Івана Филипчака) : міжнар. наук.-практ. конф. 17 лют. 2011 р. : зб. статей / [ред. кол. : В. Вантух, О. Баган, М. Ванів та ін.] ; Самб. держ. пед. коледж, ДДПУ ім. І. Франка, Наук.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Самбір ; Дрогобич : [Коло], 2011. – С. 222–226. – Бібліогр. в кінці ст.
 10. Василенко, М. Грунтовний унікальний життєпис Івана Франка / М. Василенко // Українська літературна газета. – 2011. – 28 січ. (№ 2). – С. 15.
 11. Вербицька, Л. Іван Франко в “пленері” : до проблеми “митець і природа” / Л. Вербицька // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. – 2011. – № 10. – С. 49–51.
 12. Вербицька, Л. Природно-людський спільносвіт у дидактичній ліриці Івана Франка (“Мій Ізмарагд”, “Давнє й нове”) /Л. Вербицька // Слово і час. – 2011. – № 7. – С. 39–49. – Бібліогр. в кінці ст.
 13. Вертій, О. У світлі поглядів Івана Франка : про національну літературу та сучасне літературознавство / О. Вертій // Дзвін. – 2011. – № 5–6. – С. 143–150.
 14. Вертій, О. У світлі поглядів Івана Франка : про національну літературу та сучасне літературознавство / О. Вертій // Дзвін. – 2011. – № 8. – С. 137–144.
 15. Гаврилів, О. Він знався з буковинською “царівною” : І. Франко та О. Кобилянська / О. Гаврилів // Галицька зоря. – 2011. – № 72–73. – С. 3.
 16. Галик, В. Самбірські адвокати – кореспонденти Івана Франка : [епістолярій] / В. Галик // Література галицького Підгір’я кінця ХІХ – початку ХХ ст. і процес національного відродження (З нагоди 140-ої річниці від дня народж. Івана Филипчака) : міжнар. наук.-практ. конф. 17 лют. 2011 р. : зб. ст. / [ред. кол. : В. Вантух, О. Баган, М. Ванів та ін.] ; Самб. держ. пед. коледж, ДДПУ ім. І. Франка, Наук.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Самбір ; Дрогобич : [Коло], 2011. – С. 110–129. – Бібліогр.: с. 126–129.
 17. Галик, В. Взаємини Івана Франка із священиком та композитором Остапом Нижанківським / В. Галик // Парадигма sakrum & profanum в літературі та культурі : зб. наук. праць : [матер. міжнар. наук.-практ. семінару] / [ред. кол. : В. Кемінь, Л. Краснова, Л. Прима [та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, каф. інозем. мов. – Дрогобич : Посвіт, 2011. – Вип. 5. – С. 135–148.
 18. Галик, В. Листи Юліана Яворського з села Доброгостів на Дрогобичині до Івана Франка / В. Галик // Дрогобицький краєзнавчий збірник : засновано 1994 р. / [ред. кол.: Л. Тимошенко (гол. ред.), Л. Винар, Л. Войтович та ін.] ; МОН України ; ДДПУ ім. І. Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського [та ін.]. – Дрогобич : Коло, 2011. – Вип. 14-15. – С. 585-595.
 19.  Гвать, І. Про Івана Франка по-словацьки / І. Гвать // Українська літературна газета. – 2011. – 12 серп. (№ 16). – С. 16.
 20. Гладишев, В. “Від себе не втечеш”. Нотатки до вивчення казки Івана Франка “Фарбований лис” : урок у 5 класі / В. Гладишев // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 4. – С. 38–45.
 21. Гнатюк, М. Заміри глибини : (до 155-річчя Івана Франка) : критика / М. Гнатюк // Дніпро. – 2011. – № 8. – С. 138–143.
 22. Герасименко, Т. Новела І. Франка “Сойчине крило”. Жіноча доля в новітній інтерпретації : конспект уроку / Т. Герасименко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 30. – С. 18–21.
 23. Говденко, К. Безмежні світи Івана Франка : конспект уроку з використанням проектної технології. 10 клас / К. Говденко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 11. – С. 22–27.31.
 24. Головань, Т. Іван Франко як виклик : із нагоди 95-ї річниці з дня смерті Івана Франка / Т. Головань // Літературна Україна. – 2011. – 16 черв. (№ 24). – С. 1–2.32.
 25. Гомотюк, О. Історія та культура козацтва у наукових студіях Івана Франка / О. Гомотюк, С. Джафарова // Українознавство. – 2011. – № 3. – С. 115–123.33.
 26. Гончаренко, Н. Тричі мені являлася любов : конспект уроку з літератури про особисте життя І. Франка / Н.С. Гончаренко // Все для вчителя. – 2011. – № 34–36. – С. 40–42.34.
 27. Горак, Р. До школи [Про дорогу з Нагуєвич до Дрогобича, якою віз батько Яків Франко малого Івана до дрогобицької монастирської нормальної школи о. Василіян при церкві Святої Трійці ] / Р. Горак // Дрогобич – місто юності Івана Франка : книга-путівник / Р. Д. Горак. – Х. : Майдан, 2011. – С. 9–36 : фотосвітлини села Нагуєвичі та Дрогобича часів Івана Франка.
 28. Горак, Р. Дорогою до гімназії / Р. Горак // Дрогобич – місто юності Івана Франка : книга-путівник / Р. Д. Горак. – Х. : Майдан, 2011. – С. 147–167 : фотосвітлини м. Дрогобича часів І. Франка.
 29. Горак, Р. Нормальна школа [про школу о. Василіян, до якої ходив І. Франко] / Р. Горак // Дрогобич – місто юності Івана Франка : книга-путівник / Р. Д. Горак. – Х. : Майдан, 2011. – С. 86–117 : фотосвітлини старовинного м. Дрогобича.
 30. Горак, Р. Однокласники з нормальної школи / Р. Горак // Дрогобич – місто юності Івана Франка : книга-путівник / Р. Д. Горак. – Х. : Майдан, 2011. – С. 118–147 : фотосвітлини старовинного м. Дрогобича.
 31. Горак, Р. Перший клас ; другий клас ; третій клас; четвертий клас ; п’ятий клас ; шостий клас ; сьомий клас ; восьмий клас : про гімназійні роки Івана Франка / Р. Горак // Дрогобич – місто юності Івана Франка : книга- путівник / Р. Д. Горак. – Х. : Майдан, 2011. – С. 171–270 : фотосвітлини однокласників, і директорів гімназії, в якій навчався І. Франко.
 32. Горак, Р. Перша адреса і перше враження [вулиці міста Дрогобича, якими ходив Іван Франко] / Р. Горак // Дрогобич – місто юності Івана Франка : книга-путівник / Р. Д. Горак. – Х. : Майдан, 2011. – С. 36–55.
 33. Горак, Р. Світ навколо [на якій вулиці жив Іван Франко] / Р. Горак // Дрогобич – місто юності Івана Франка : книга-путівник / Р. Д. Горак. – Х. : Майдан, 2011. – С. 55–85 : фотосвітлини м. Дрогобича.
 34. Горак, Р. Цілком невідоме / Р. Горак // Дрогобич – місто юності Івана Франка : книга-путівник / Р. Д. Горак. – Х. : Майдан, 2011. – С. 167–171 : фотосвітлина голов. корпусу ДДПУ ім. І. Франка часів Івана Франка.
 35. Грабівська, Г. Іван Франко про “Історію руської літератури” О. Огоновського на шпальтах часопису “Kurjer Lwowski” / Г. Грабівська // Література галицького Підгір’я кінця ХІХ – початку ХХ ст. і процес національного відродження (З нагоди 140-ої річниці від дня народж. Івана Филипчака) : міжнар. наук.- практ. конф. 17 лют. 2011 р. : зб. статей / [ред. кол. : В. Вантух, О. Баган, М. Ванів та ін.] ; Самб. держ. пед. коледж, ДДПУ ім. І. Франка, Наук.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Самбір ; Дрогобич : [Коло], 2011. – С. 227–230. – Бібліогр. в кінці ст.
 36. Гундорова, Т. Сучасне українське франкознавство : між ‘“життям” і “творчістю” / Т. Гундорова // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 28–40.
 37. Даніш, М. Візантологія та візантологічні студії Івана Франка / М. Даніш // Слово і час. – 2011. – № 7. – С. 33–38. – Бібліогр. в кінці ст.
 38. Дронь, К. “Тріумфи і упадки” людського духу : вертикальна топіка мікрокосму в художній прозі Івана Франка / К. Дронь // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 70–78.
 39. Жулинський, М. Знаменна віха в розвитку академічного літературознавства у Львові : про створення інституту франкознавства у Львові / М. Жулинський // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 4–9.
 40. Загнітко, А. Словник “Зів’ялого листя” : творчість Івана Франка / А. Загнітко // Українська мова. – 2011. – № 3. – С. 82–85.
 41. Зимомря, М. Жанрово-стильові особливості, аспекти інтеркультуральних взаємодій та ідейні концепти німецькомовних праць І. Франка / М. Зимомря, М. Ткачук, О. Дорофтей // Текст. Система. Поетика жанру : навч. посібник / за ред. Г. Ф. Семенюка, М. І. Зимомрі, М. П. Ткачука ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – С. 402–440.
 42. Зимомря, М. Перекладацька спадщина Івана Франка: панорамність культурного простору / М. Зимомря // Слово і час. – 2011. – № 11. – С. 48–55. – Бібліогр. в кінці ст.
 43. Зубрицький, М. Іван Франко і специфіка української філософії / М. Зубрицький // Молодь і ринок. – 2011. – № 8(79). – С. 117–120.
 44. З усіх усюд – у гості до Франка : про урочисті заходи у с. Нагуєвичі в зв’язку з 155-річчям від дня народж. І. Франка // Галицька зоря. – 2011. –31 сер. (№ 92). – С. 1–2.
 45. Іванова, Л. Співтворчість “Учитель-учень” : матеріали до збірки І. Франка “Зів’яле листя” / Л. Іванова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – № 5. – С. 52–55.
 46. Ільницький, М. Маркіян Шашкевич у поетичних текстах Івана Франка / М. Ільницький // Слово і час. – 2011. – № 10. – С. 60–64.
 47. Інтерактивна гра “Франко знай” // Педагогічна думка. – 2011. – № 3. – С. 89–91.
 48. Каневська, Л. Візантійська культурна спадщина в літературознавчому осмисленні Івана Франка / Л. Каневська // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 118–127.
 49. Капанайко, І. Франко про роль Ю. Романчука в українському освітньому процесі / І. Капанайко //Література галицького Підгір’я кінця ХІХ – початку ХХ ст. і процес національного відродження (З нагоди 140-ої річниці від дня народж. Івана Филипчака) : міжнар. наук.-практ. конф. 17 лют. 2011 р. : зб. ст. / [ред. кол. : В. Вантух, О. Баган, М. Ванів та ін.] ; Самб. держ. пед. коледж, ДДПУ ім. І. Франка, Наук.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Самбір ; Дрогобич : [Коло], 2011. – С. 231–235. – Бібліогр. в кінці ст.
 50. Козіна, Т. Ф. “Зів’яле листя” І. Франка. Поезія кохання : урок укр. літератури в 10 класі / Т. Ф. Козіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 13. – С. 13–18.
 51.  Корнійчук, В. Лопатинський Лев Зеновій Васильович і Іван Франко / В. Корнійчук // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011 – С. 192–199.
 52. Корнійчук, В. Черкавський Євсебій і Іван Франко / В. Корнійчук. // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К.; Львів: [б. в.], 2011 – С. 245–251.
 53. Корзловський, Б. “Блудна” донька Івана Франка (Анна Франко) / Б. Корзловський // Високий замок. – 2011.– 26–28 серп. (№ 154). – С. 12.
 54. Кульчицька, М. Тепер садибі Франка ніякі громи не страшні : на впорядкування “Стежки поета” Фонд Ахметова надав 800 тисяч гривень / М. Кульчицька // Високий замок. – 2011. – 30 серп. (№ 156). – С. 1, 3.
 55. Лапій, М. Особливості асоціативної пейзажокреативної техніки Івана Франка в художній прозі / М. Лапій // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 79–90.
 56. Легкий, М. Галіп Теодот Мелетійович і Іван Франко / М. Легкий // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів: [б. в.], 2011. – С. 176–179.
 57. Легкий, М. Кміт Юрій і Іван Франко / М. Легкий. // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011 – С. 190–192.
 58. Легкий, М. Мартович Лесь і Іван Франко / М. Легкий. // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів: [б. в.], 2011 – С. 199–204.
 59.  Легкий, М. Мирний Панас і Іван Франко / М. Легкий // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К.; Львів: [б. в.], 2011. – С. 204–214.
 60. Легкий, М. Наукові переклади Івана Франка / М. Легкий // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів: [б. в.], 2011. – С. 344–350.
 61. Легкий, М. Свидницький Анатоль Патрикійович і Іван Франко / М. Легкий // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 227–236.
 62. Легкий, М. Текст, контекст, інтертекст : [про інтертекстуальні зв’язки “Сойчиного крила”] Івана Франка / М. Легкий // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 41–50.
 63. Легкий, М. Устіянович Корнило Николаєвич і Іван Франко / М. Легкий // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К.; Львів : [б. в.], 2011. – С. 237–244.
 64. Лісович, О. “На далеку дорогу життя Франкове візьмемо слово” : лінійка пам’яті до дня народж. Івана Франка / О. Лісович // Початкова школа. – 2011. – № 8. – С. 60–61.
 65. Лишик, В. “А чи ти бува не родич І. Франка?” Запитали на державному екзамені онука Каменяра (Роланда Франка) / В. Лишик // Високий замок. – 2011. – 16 черв. (№ 106). – С. 3.
 66. Луцишин, О. Іван Франко в дисертаційних дослідженнях (1988-2009рр.) : матеріали до бібліографії / О. Луцишин // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 396–408.
 67. Луцишин, О. Іван Франко в дисертаційних дослідженнях (1988-2009рр.) : матеріали до бібліографії / О. Луцишин // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 396–408.
 68. Матвєєва, Т. Просторова модель творів М. Устияновича “Страсний четвер” , І. Франка “Петрії і Довбущуки” : відлуння поетики готичного роману / Т. Матвєєва // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць / [ред. кол. : В. В. Барчан, Н. П. Бедзір, Л. О. Белей та ін. ; відп. ред. І. В. Сабадош ; відп. за вип. В. Барчан] ; МОН України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Говерла, 2011. – Вип. 16. – С. 197–201.
 69. Наконечна, Є. Що лягло на папір із глибини його серця : І. Франко / Є. Наконечна // Галицька зоря. – 2011. – 26 сер. (№ 90–91). – С. 3.
 70. Нахлік, Є. Алчевська Христина Олексіївна і Іван Франко / Є. Нахлік, О. Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 154–162.
 71. Нахлік, О. Афанасьєв-Чужбинський Олександр Степанович і Іван Франко / О. Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 169–174.
 72. Нахлік, Є. Боровиковський Олександр Левкович і Іван Франко / Є. Нахлік, О. Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 175–176.
 73. Нахлік, О. Дніпрова Чайка і Іван Франко / О. Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 179–182.
 74. Нахлік, Є. Жук Микола Петрович і Іван Франко / Є. Нахлік, О. Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К.; Львів : [б. в.], 2011. – С. 182–184.
 75. Нахлік, Є. Жук Михайло Іванович і Іван Франко / Є. Нахлік, О. Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К.; Львів : [б. в.], 2011. – С. 184–186.
 76. Нахлік, Є. Забута рецензія Івана Франка на народнопісенну збірку Олексія Гулака-Артемовського : передмова, упорядкування тексту і коментарі Є. Нахліка / Є. Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 310–326.
 77. Нахлік, Є. Катренко Олександро і Іван Франко / Є. Нахлік, О. Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011– С. 186–190.
 78. Нахлік, Є. Мороз Данило Костянтинович і Іван Франко / Є. Нахлік, О. Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011 – С. 215–216.
 79. Нахлік, Є. Недрукована рецензія Івана Франка на брошуру Христі Алчевської про Василя Стефаника / Є. Нахлік; передм. упоряд. тексту і коментарі Є. Нахліка // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 327–330.
 80. Нахлік, Є. Плющ Олексій Львович і Іван Франко / Є. Нахлік, О. Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 225–227.
 81. Нахлік, Є. Сучасний стан франкознавчих досліджень і проблема створення Інституту Івана Франка НАН України / Є. Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 13–27.
 82. Нахлік, Є. Тризна-Яцківський Михайло і Іван Франко / Є. Нахлік, О. Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 236–237.
 83. Нахлік, Є. Іван Франко та Евгеній Желехівський : амплітуда взаємин / Є. Нахлік, О. Нахлік // Українська мова. – 2011. – № 3. – С. 3–18.
 84. Нахлік, Є. “Іван Франко : літературна енциклопедія” / Є. Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 148–153.
 85. Нахлік, Є. Іван Франко і нова українська література : попередники та сучасники (ХІХ – початок ХХст.) / Є. Нахлік, О. Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 151–153.
 86. Нахлік, Є. Шерстюк Григорій Пилипович і Іван Франко / Є. Нахлік, О. Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 251–253.
 87. Нахлік, Є. Янчук Микола Андрійович і Іван Франко / Є. Нахлік, О. Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 253–257.
 88. Нахлік, Є. Ярошевський Богдан Валеріан Ромуальдович / Є. Нахлік, О. Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 257–259.
 89. Неборак, В. Розгляд поетичного циклу Івана Франка “Вольні сонети” : (до 155-річчя із дня народж. Івана Франка) / В. Неборак // Педагогічна думка. – 2011. – № 3. – С. 26–33.
 90. Неборак, В. “Картка любові” (ліричний цикл) Івана Франка / В. Неборак // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 265–271.
 91. Неборак, В. “Тюремні сонети” (ліричний цикл) Івана Франка / В. Неборак // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 272–291.
 92. Новосад, Н. “Мандрує світом хитрий лис” : урок-подорож з елементами компаративного аналізу уривки з “Панчатантри”, “Фарбований лис”, “Роману про Рената”, поеми Й. В. Гете “Ренейке лис”, казок І. Франка “Фарбований лис” і “Лис Микита” / Н. Новосад // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 6. – С. 26–28.
 93. Парфенюк, О. Драматизм людських стосунків, роздуми про безсмертя людини в “Легенді про вічне життя” І. Франка. Взаємне кохання як критерій щастя : урок 10 клас / О. Парфенюк // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 7–8. – С. 36–38.
 94. Петранівський, В. Внесок мислителя у дослідження рекреаційно-туристичного потенціалу та соціально-культурний розвиток Західної України : І. Франко / В. Петранівський // Галицька зоря. – 2011. – 26 серп. (№ 90–91). – С. 6.
 95. Петранівський, В. Сколівські Бескиди – місце відпочинку і творчості Івана Франка / В. Петранівський // Галицька зоря. – 2011. – 4 жовт. (№ 107). – С. 3.
 96. Пилипчук, С. Іван Франко – теоретик культурно-історичної школи у фольклористиці / С. Пилипчук // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 137–147.
 97. Поцюрко, О. Дискурс свободи у творчій спадщині Івана Франка / О. Поцюрко // Мандрівець. – 2011. – № 4. – С. 76–79.
 98. Романишин, В. Модальність топосу міста у “Перехресних стежках” Івана Франка та “Цинамонових крамницях” Бруно Шульца / В. Романишин // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць / [ред. кол. : В. В. Барчан, Н. П. Бедзір, Л. О. Белей та ін. ; відп. ред. І. В. Сабадош] ; МОН України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Говерла, 2011. – Вип. 15. – С. 237–241.
 99. Сабат, Г. Сакральна казка Івана Франка “Суд святого Николая” / Г. Сабат // Парадигма sakrum & profanum в літературі та культурі : зб. наук. праць : [матер. міжнар. наук.-практ. семінару] / [ред. кол. : В. Кемінь, Л. Краснова, Л. Прима [та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка ; каф. інозем. мов. – Дрогобич : Посвіт, 2011. – Вип. 5. – С. 13–16.
 100. Самченко, В. Трагедії Франка / В. Самченко // Україна молода. – 2011. – 26–27 серп. (№ 149–150). – С. 20.
 101.  Сколоздра-Шепітко, О. Літературно-художня антропонімія великої прози Івана Франка / О. Сколоздра-Шепітко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць / [ред. кол. : В. В. Барчан, Н. П. Бедзір, Л. О. Белей та ін. ; відп. ред. І. В. Сабадош] ; МОН України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Говерла, 2011. – Вип. 15. – С. 364–367.
 102. Скупейко, Л. Модерність і паралітература : із досвіду І. Франка – дослідника новітньої літератури / Л. Скупейко // Слово і час. – 2011. – № 5. – С. 101–107.
 103. Снігур, Л. Іван Франко – трибун народний : літературна вітальня, сценарій свята / Л. О. Снігур // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 22–24. – С. 62–70.
 104. Тетельман, С. Іван Франко. Поема “Іван Вишенський” / С. Тетельман // Все для вчителя. – 2011. – № 34–36. – С. 59–61.
 105. Тихолоз, Н. Наумович Іван Ієронім Григорович і Іван Франко / Н. Тихолоз. // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011 – С. 216–225.
 106. Тихолоз, Б. Таємниця Франкової величі : літературознавство і критика / Б. Тихолоз // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. – 2011. – № 10. – С. 44–48.
 107. Тихолоз, Н. Листи до матері : уперше публікується низка листів Тараса, Петра та Анни Франків до матері – Ольги Федорівни Франко (з Хоружинських) / Н. Тихолоз // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 372–382.
 108. Тихолоз, Б. Телеграми духів (автопсихографічні нотатки Івана Франка 1915–1916 років : між сном і дійсністю) : вст. ст., упоряд. тексту і коментарі Б. Тихолоза / Б. Тихолоз // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів :[б. в.], 2011. – С. 331–343.
 109. Тихолоз, Н. Трагікомічна історія пари пантофілів (поема-казка Івана Франка “Абу-касимові капці” у фокусі мікроаналізу) / Н. Тихолоз // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 51–61.
 110. Ткачук, М. Західноєвропейська романна традиція і жанрова матриця роману “Основи суспільності” [І. Франка] / М. Ткачук // Текст. Система. Поетика жанру : навч. посібник / за ред. Г. Ф. Семенюка, М. І. Зимомрі, М. П. Ткачука ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – С. 34–61.
 111. Труш, О. Складне речення у Франковому “Темному царстві” / О. Труш // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць / [ред. кол. : В. В. Барчан, Н. П. Бедзір, Л. О. Белей та ін. ; відп. ред. І. В. Сабадош] ; МОН України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Говерла, 2011. – Вип. 15. – С. 376–379.
 112. Утріско, О. У магічному колі Івана Франка : поет Олесь Бабій / О. Утріско // Слово і час. – 2011. – № 7. – С. 83–89. – Бібліогр. в кінці ст.
 113. Франко, Р. Син Івана Франка Тарас : до 155-річчя з дня народження І. Франка / Р. Франко // Українознавство. – 2011. – № 3. – С. 23–25.
 114. Швець, А. Арабажин Костянтин Іванович і Іван Франко / А. Швець // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011 – С. 162–169.
 115. Швець, А. “Більшого обожателя Вашого таланту, як я, трудно знайти” (Наталія Кобринська про творчість Івана Франка в листах до нього) / А. Швець // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 351–371.
 116. Швець, А. “…З любов’ю і повагою ми все про його згадували” (недруковані спогади Заклинських про Івана Франка) / А. Швець // Іван Франко : Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 383–395.
 117. Швець, А. “Подружжя майже завсігди – лотарея…” : (матримоніальна концепція Івана Франка) / А. Швець // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів : [б. в.], 2011. – С. 128–136.
 118. Шевчук, В. У школі Івана Франка / В. Шевчук // Дзвін. – 2011. – № 8. – С. 130–136.
 119. Яра, М. Використання творчої спадщини Івана Франка в процесі вивчення української мови у початкових школах та пунктах навчання при ОУП на Сяніччині / М. Яра, М. Білас // Література галицького Підгір’я кінця ХІХ – початку ХХ ст. і процес національного відродження (З нагоди 140-річниці від дня народження Івана Филипчака) : міжнар. наук.-практ. конф. 17 лют. 2011 р. : зб. ст. / [ред. кол. : В. Вантух, О. Баган, М. Ванів та ін.] ; Самб. держ. пед. коледж ; ДДПУ ім. І. Франка ; Наук.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Самбір ; Дрогобич : [Коло], 2011. – С. 253–256.
  • База данних : електронний каталог бібліотеки ДДПУ ім. І. Франка
   Підготувала бібліограф Піляк Н. М.