Новітня франкіана у фондах бібліотеки ДДПУ імені Івана Франка за 2012 рік

 Новітня Франкіяна

у фондах бібліотеки ДДПУ імені Івана Франка за 2012 рік

 

 

Твори Івана Франка

 

 1.  Франко, І. Заєць і Їжак [Текст] : казка із збірки “Коли ще звірі говорили” / І. Франко // Богданець-Білоскаленко Н. І. У барвистому віночку : хрестоматія укр. фольклор. і авт. творів для роботи з дітьми в дошк. навч. закладах / Н. І. Богданець-Білоскаленко. – К. : Слово, 2012. – С. 84–86.
 2. Франко, І. Киця [Текст] : вірш-казка / І. Франко // Богданець-Білоскаленко Н. І. У барвистому віночку : хрестоматія укр. фольклор. і авт. творів для роботи з дітьми в дошк. навч. закладах / Н. І. Богданець-Білоскаленко. – К. : Слово, 2012. – С. 82–83.
 3. Франко, І. Королик і Ведмідь [Текст] : казка із збірки “Коли ще звірі говорили” / І. Франко // Богданець-Білоскаленко Н. І. У барвистому віночку : хрестоматія укр. фольклор. і авт. творів для роботи з дітьми в дошк. навч. закладах / Н. І. Богданець-Білоскаленко. – К. : Слово, 2012. – С. 87–90.
 4. Франко, І. Ріпка [Текст] : казка / І. Франко // Богданець-Білоскаленко Н. І. У барвистому віночку : хрестоматія укр. фольклор. і авт. творів для роботи з дітьми в дошк. навч. закладах / Н. І. Богданець-Білоскаленко. – К. : Слово, 2012. – С. 83–84.
 5. Франко, І. Сікстинська Мадонна [Текст] : вірш / І. Франко // Дніпро. – 2012. – № 11. – С. 29.

  Книги про І. Франка

 6. Галик, В. Хорватія у житті та творчій спадщині Івана Франка [Текст] : монографія / В. Галик ; [наук. ред. Л. В. Тимошенко] ; ДДПУ ім. І.Франка, іст. ф-тет. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 258 с.
 7. Simonek, Stefan. Іван Франко і “Молода муза ” [Текст] : сором’язливі та декларовані модерністи у Галичині кінця XIX – початку XX століття = Сімонек Стефан / S. Simonek ; пер. з нім. Ю. Прохаська ; Ун-т природничо-гуманіст. в Сєдльцах ; Ін-т Славістичного Ун-ту у Відні. – Siedlce ; Wien : [б. в.], 2012. – 300 с. – (Colloquia Litteraria Sedlcensia /ред. серії : Р. Мних (голов. ред.), Р. Бобрик, Ю. Урбан та ін. ; Т. 8). – укр., польськ. мовами.
 8. Франкознавчі студії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 5 / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич : Коло, 2012. – 668 с. : фотогр.

  Статті про І. Франка

 9. Антоняк, С. Шляхами Івана Франка у Львові [Текст] : урок-заочна екскурсія з використання інноваційних технологій / С. Антоняк // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 5. – С. 53–55.
 10. Барабаш, С. Іван Франко у спогадах Михайла Козоріса і Марії Козоріс-Бариляк [Текст] / С. Барабаш // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 359–372.
 11. Бикова, Т. Ідеї розвитку галицького суспільства у маловідомій публіцистиці Івана Франка [Текст] / Т. Бикова // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 15–23.
 12. Біленко, Т. Правда: об’єктивні та суб’єктивні чинники [Текст] : (контекст повісті Івана Франка “Для домашнього вогнища”) / Т. Біленко // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 23–32.
 13. Білоус, П. Поема “Іван Вишенський” крізь призму біографії Івана Франка [Текст] / П. Білоус // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 33–50.
 14. Бондарева, О. Драматургія Івана Франка: сучасна інтерпретація [Текст] / О. Бондарева // Слово і час. – 2012. – № 11. – С. 98–100. – Рец. на кн. Козлов Р. А. Хронотопіка Франкових драм : теорія, практика, інтерпретація. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 352 с.
 15. Василенко, М. Іван Франко “гостем” в австрійців [Текст] : публікації творів письменника у віденському тижневику “Die Zeit” / М. Василенко // Дзвін. – 2012. – № 5–6. – С. 122–129.
 16. Вернюк, О. Б. Поетична космологія Івана Франка [Текст] / Л. Вербицька // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 51–59.
 17. Вишнівський, Р. Франко “Захар Беркут” [Текст] : урок укр. літератури / О. Вернюк // Все для вчителя. – 2012. – № 17-18. – С. 134–135.
 18. Вишнівський, Р. Іван Франко про стан та вимоги до шкільних підручників [Текст] / Р. Вишнівський // Молодь і ринок. – 2012. – № 3(86). – С. 103–107.
 19. Вишнівський, Р. Іван Франко про роль молодіжних рухів, громадських організацій та товариств у вихованні української молоді [Текст] / Р. Вишнівський // Молодь і ринок. – 2012. – № 11(94). – С. 71–75.
 20. Віктор Возняк. та “Твое радіо” запрошують на “Франко-фест”! [Текст] // Галицька зоря. – 2012. – 24 лип. (№ 82). – С. 2.
 21. Вольна, М. Вірші Франка читатимуть “Тартак”, Флайзза, Скрябін…[Текст] : цими вихідними у Нагуєвичах відбудеться “Франко-фест” – грандіозний фестиваль, присвячений нашому видатному землякові / М. Вольна // Високий замок. – 2012. – 1 серп. (№ 135). – Вкладка.
 22. Галик, В. Кореспонденти Івана Франка із Трускавця / В. Галик // Дрогобицький краєзнавчий збірник : [редкол. : Л. Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Войтович та ін.]. – Дрогобич : Коло, 2012. – Вип. XVI. – С. 533–545 : іл. автографів листів до І. Франка. – Бібліогр.: с. 540–542.
 23. Галик, В. Культура Хорватії у творчих зацікавленнях Івана Франка [Текст] / В. Галик // Хорватія у житті та творчій спадщині Івана Франка : монографія / В. Галик ; [наук. ред. Л. В. Тимошенко] ; ДДПУ ім. І.Франка, іст. ф-тет. – Дрогобич, 2012. – С. 86–112.
 24. Галик, В. Літературознавці, журналісти та священики – кореспонденти Івана Франка з Дрогобича [Текст] / В. Галик // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. праць молодих учених ДДПУ ім. І. Франка / [М. П. Пантюк (голов. ред., авт. передм.), В. І. Ільницький, А. І. Душний, І. М. Зимомря (заступ. голов. ред.) ; редкол. : М. Й. Боришевський, В. Т. Борщевич, М. А. Давидов та ін.] ;ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 5–15.
 25. Галик, В. Співпраця Івана Франка із хорватським славістом Ватрославом Ягичем [Текст] / В. Галик // Хорватія у житті та творчій спадщині Івана Франка : монографія / В.Галик ; [наук. ред. Л. В. Тимошенко] ; ДДПУ ім. І. Франка, іст. ф-тет. – Дрогобич, 2012. – С. 112–203.
 26. Галик, В. Хорватські курортні міста Липик і Ловран у житті Івана Франка [Текст] / В. Галик // Хорватія у житті та творчій спадщині Івана Франка : монографія / В. Галик ; [наук. ред. Л. В. Тимошенко] ; ДДПУ ім. І.Франка, іст. ф-тет. – Дрогобич, 2012. – С. 27–86.
 27. Гарбуз, Ю. Іван Франко – геній української нації [Текст] : конспект уроку / Ю. Гарбуз // Українська мова та література. – 2012. – № 13. – С. 4–5.
 28. Гнатюк, М. Іван Франко в українському літературному житті 90-х років XIX століття [Текст] / М. Гнатюк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. праць / [ гол. редколегії : М. Литвин, упоряд. : О. Седляр, Н. Кобрин] ; НАН України ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta Manent. Ювілейний зб. на пошану Б. Якимовича. – С. 197–208.
 29. Гнатюк, М. Парамемуаристика як об’єкт літературознавчого дослідження [Текст] : на основі спогадів Івана Франка / М. Гнатюк // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавтва. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 61–68.
 30. Голик, Р. Іван Франко, читання й культурні стереотипи в Галичині XIX – поч. XXI століття [Текст] / Р. Голик // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. праць / [ гол. редколегії : М. Литвин, упоряд. : О. Седляр, Н. Кобрин] ; НАН України ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta Manent. Ювілейний зб. на пошану Б. Якимовича. – С. 209–224.
 31. Гончарюк, Л. Драма “Украдене щастя” – найвизначніший сценічний твір Івана Франка [Текст] : урок, 10-й клас / Л. Гончарюк // Українська мова та література. – 2012. – № 15–16. – C. 54–57.
 32. Горак, Р. Відомі й невідомі листи Івана Франка в справі процесу над українськими студентами [Текст] / Р. Горак, І. Горак // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавтва. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 373–407.
 33. Горак, Р. Від поривань юності до вистражданої мети. Іван Франко в долі Леся Курбаса [Текст] / Р. Горак // Дзвін. – 2012. – № 10. – С. 80–93.
 34. Гордон, О. Зі збірки “Вірші вічні”: Галицький поет ; Поетам “Руської трійці” ; Франко ; Антонич ; Квітка Цісик ; З любов’ю до Львова ; З циклу “Підзамче” [Текст] : поезія / О. Гордон // Дзвін. – 2012. – № 10. – С. 19–26.
 35. Грабівська, Г. “Іван Франко про український театр [Текст] : на матеріалі польського часопису “Kurjer Lwowski” / Г. Грабівська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 10. – C. 35–37.
 36. Грицик, Л. “Франко-фест” зібрав 45 тисяч осіб [Текст] / Я. Грицик, Я. Тихий // Галицька зоря. – 2012. – 3 серп. (№ 86–87). – С. 1–2.
 37. Грицик, Л. За участь у фестивалі – подяки [Текст] : організатори фестивалю “Франко-фест” урочисто нагородили представників сільських громад і мистецьк. колективів Дрогобиччини / Л. Грицик // Галицька зоря. – 2012. – 17 серп. (№ 92–93). – С. 1.
 38. Гузар, З. До аналізу поезії Івана Франка “Товаришам із тюрми”: погляд через століття [Текст] / З. Гузар // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 69–75.
 39. Дронь, К. “У тайниках” людської душі: міфомотив лабіринту в художній прозі І. Франка [Текст] / К. Дронь // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 77–97.
 40. Дубровіна, Л. М. Життя і творчість Івана Франка [Текст] : урок укр. літератури / Л. Дубровіна // Все для вчителя. – 2012. – № 17-18. – С. 144–146.
 41. Зубрицький, М. Релігія у творчості Івана Франка [Текст] / М. Зубрицький // Молодь і ринок. – 2012. – № 3(86). – С. 134–138.
 42. Іванишин, П. Іван Франко і проблеми української державності [Текст] / П. Іванишин // Критика і метакритика як осмислення літературності : монографія / П. В. Іванишин. – К., 2012. – С. 226–230.
 43. Іващенко, О. Роман Купчинський про Івана Франка [Текст] / О. Іващенко // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 409–415.
 44. Канапайко, І. До питання про бібліографію мовознавчих статей Івана Франка на сторінках польської періодики [Текст] / І. Канапайко // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 417–431.
 45. Каневська, Л. Іван Франко & Михайло Драгоманов: “Неєлейно з нагоди ювілеїв” [Текст] / Л. Каневська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 2. – С. 30–32.
 46. Кияновська, Л. Музичне прочитання поезії Франка у вимірах сучасної естетики [Текст] / Л. Кияновська // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. праць / [ гол. редколегії : М. Литвин, упоряд. : О. Седляр, Н. Кобрин] ; НАН України ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta Manent. Ювілейний зб. на пошану Б. Якимовича. – С. 377–388.
 47. Коваленко, М. Історична повість “Захар Беркут” І. Франка [Текст] : конспект уроку / М. Коваленко // Українська мова та література. – 2012. – № 13. – С. 6–9.
 48. Колесник, А. Українсько-єврейські стосунки та перспективи їх розвитку : на матеріалі художніх творів Івана Франка [Текст] / А. Колесник // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 99–104.
 49. Колесник, А. Українсько-єврейські стосунки та перспективи їх розвитку : на матеріалі художніх творів Івана Франка [Текст] / А. Колесник // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 99–104.
 50. Кондратюк, К. Іван Франко – публіцист [Текст] / К. Кондратюк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. праць / [ гол. редколегії : М. Литвин, упоряд. : О. Седляр, Н. Кобрин] ; НАН України ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta Manent. Ювілейний зб. на пошану Б. Якимовича. – С. 417–423.
 51. Коновалова, О. Із спостережень над конструктивним синтаксисом Івана Франка [Текст] / О. Коновалова // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 105–118.
 52. Корнійчук, В. Фольклорно-історичні джерела образу Богдана Хмельницького в поезії Маркіяна Шашкевича та Івана Франка [Текст] / В. Корнійчук // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. праць / [ гол. редколегії : М. Литвин, упоряд. : О. Седляр, Н. Кобрин] ; НАН України ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta Manent. Ювілейний зб. на пошану Б. Якимовича. – С. 424–435.
 53. Космеда, Т. Відображення натурфілософії Івана Франка в його публічному мовленні [Текст] / Т. Космеда // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. праць / [ гол. редколегії : М. Литвин, упоряд. : О. Седляр, Н. Кобрин] ; НАН України ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta Manent. Ювілейний зб. на пошану Б. Якимовича. – С. 459–467.
 54. Космеда, Т. Наукова розвідка І. Франка “Вишукане красномовство” “Bel parlar gentil” [Текст] / Т. Космеда // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 119–125.
 55. Кравець, Я. Іван Франко та іспанська література [Текст] / Я. Кравець // Слово і час. – 2012. – № 6. – С. 19–28.
 56. Краснова, Л. Особливості перекладу Іваном Франком “Фауста” Гете (Пролог у театрі) [Текст] / Л. Краснова // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 127–145.
 57. Крат, Н. Народ і його буття на сторінках поеми І. Франка “Мойсей” [Текст] : конспект уроку / Н. Крат // Українська мова та література. – 2012. – №1. – С. 12–14.
 58. Крива, Д. Модернізм І. Франка в новелі “Сойчине крило”. Мовно-літературні проекції жанру епістоли [Текст]: 10-й клас / Д. Крива // Українська мова та література. – 2012. – № 23–24. – С. 51–55.
 59. Кроп, Т. Онук Івана Франка Роланд Франко: “Що я родич письменника, ніколи не афішував” [Текст] : інтерв’ю / Т. Кроп // Урядовий кур’єр. – 2012. – 22 груд.(№ 237). – С. 17.
 60. Кроп, Т. Роланд Франко: “Хотів я чи ні, а прізвище працювало” [Текст] : інтерв’ю / Т. Кроп // Літературна Україна. – 2012. – 6 верес.(№ 34). – С. 1, 12.
 61. Кульчицька, М. Вірші Франка читатимуть “Тартак”, “Флайзза”, Скрябін [Текст] : у Нагуєвичах відбудеться фестиваль “Франко-фест” / М. Кульчицька // Вільне слово. – 2012. – 12 лип. ( № 28). – С. 8.
 62. Лебединцева, Н. [Рецензія] [Текст] / Н. Лебединцева // Мандрівець. – 2012. – № 4. – С. 85–86. – Рец на кн.: Козлов Р. Хронотопіка Франкових драм: теорія, практика, інтерпретація. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 352 с.
 63. Медвідь, З. Франко досліджував творчість Шевченка упродовж усього життя [Текст] : до 156-річчя від дня народження І. Франка / З. Медвідь // Галицька зоря. – 2012. –10 серп.(№ 89–90). – С. 5.
 64. Меть, Л. Літературні диктанти. Творчість Івана Франка [Текст] : 10 клас, профільний рівень / Л. Меть, О. Чернова // Дивослово. – 2012. – № 11. – С. 9–10.
 65. Мних, Р. Іван Франко і єврейство у Австро-Угорщині кінця XIX-початку XX століття [Текст] / Р. Мних // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавтва. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 147–176.
 66. Мних, Р. Іван Франко і модернізм [Текст] / Р. Мних // Іван Франко і “Молода муза ” : сором’язливі та декларовані модерністи у Галичині кінця 19 – початку 20 століття / С.Сімонек ; пер. з нім. Ю. Прохаська ; Ун-т природничо-гуманіст. в Сєдльцах ; Ін-т Славістичного Ун-ту у Відні. – Siedlce ; Wien : [б. в.], 2012. – С. 7–15. – (Colloquia Litteraria Sedlcensia /ред. серії : Р. Мних (голов. ред.), Р. Бобрик, Ю. Урбан та ін. ; Т. 8).
 67. Назаренко, Л. Система уроків з вивчення творчості Івана Франка [Текст] : урок перший : І.Франко – світоч національно-культурного відродження України / Л. Назаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 9. – С. 25–29.
 68. Назаренко, Л. Система уроків з вивчення творчості Івана Франка [Текст] : урок другий : Лірична збірка “З вершин і низин” Аналіз поетичних творів “Гімн”, “Сікстинська мадонна” / Л. Назаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 11. – С. 22–26.
 69. Назаренко, Л. Система уроків з вивчення творчості Івана Франка [Текст] : урок третій : Мета і сенс життя людини у філософському творі І. Франка “Легенда про вічне життя” / Л. Назаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 12. – С. 20–23.
 70. Нахлік, Є. Франкова спадщина та франкознавчі набутки в енциклопедичній систематизації [Текст] / Є. Нахлік // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 433–473.
 71. Пастух, Р. Романтична Бібрка пам’ятає кохання Ульяни Кравченко та Івана Франка [Текст] // Високий замок. –25 черв. (№ 113). – С. 7.
 72. Пастух, Р. Великі казкарі [Текст] : бінарний урок за збірками Шарля Перро “Казки моєї матінки Гуски” та Івана Франка “Коли ще звірі говорили” / В. Пантелєєва, Т. Двуреченська // Зарубіжна література в школах України. – 2012. – № 12. – С. 44–45.
 73. Пастух, Р. Голобутів. Пам’ятник Іванові Франкові [Текст] / Р. Пастух // Монументальна Стрийщина / Р. Пастух ; [фото : О. Микитка, С. Нарожняк, Л. Рішко]. – Дрогобич, 2012. – С. 70–74.
 74. Пастух, Р. Стрий. Пам’ятник Іванові Франкові біля Будинку вчителя [Текст] / Р. Пастух // Монументальна Стрийщина / Р. Пастух ; [фото : О. Микитка, С. Нарожняк, Л. Рішко]. – Дрогобич, 2012. – С. 79–86.
 75. Пастух, Р. Стрілків. Пам’ятник Іванові Франкові [Текст] / Р. Пастух // Монументальна Стрийщина / Р. Пастух ; [фото : О. Микитка, С. Нарожняк, Л. Рішко]. – Дрогобич, 2012. – С. 77–78.
 76. Пастух, Р. Стрий. Пам’ятник Іванові Франкові біля Будинку вчителя [Текст] / Р. Пастух // Монументальна Стрийщина / Р. Пастух ; [фото : О. Микитка, С. Нарожняк, Л. Рішко]. – Дрогобич, 2012. – С. 79–86.
 77. Пилипчук, С. “Вірю в силу духа…”: маєстати Франкового слова [Текст] / С. Пилипчук // Дзвін. – 2012. – № 8. – С. 111–114.
 78. Погребенник, В. Доктор філософії проти доктора теології: полеміка довкола “Поеми про сотворення світу” Івана Франка [Текст] / В. Погребенник // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 181–199.
 79. Полякова, Л. “Притчі у творах Івана Франка, що не ввійшли до збірок [Текст] / Л. Полякова // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавтва. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 200–209.
 80. Попадинець, Г. Правописні проблеми в епістолярії І. Франка [Текст] / Г. Попадинець // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 211–219.
 81. Поспішіл, І. Іван Франко і проблеми теорії літератури [Текст] / І. Поспішіл // Слово і час. – 2012. – № 5. – С. 114–116. Рец. на кн. Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К., 2011.
 82. Пшеничний, Є. “Словник франкознавства” Івана Омеляновича Білинкевича [Текст] / Є. Пшеничний // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 473–486.
 83. Рева, Л. Іван Франко вчений-енциклопедист [Текст] / Л. Рева // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 220–224.
 84. Ритченко, Н. Г. Іван Франко “Сойчине крило” [Текст] : урок укр. літератури / Н. Ритченко // Все для вчителя. –2012. – № 17-18. – С. 103–105.
 85. Сабат, Г. Генологічні домінанти казок про тварин: за збіркою Івана Франка “Коли ще звірі говорили” [Текст] / Г. Сабат // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 225–260.
 86. Свято Каменяра у Франковому краї [Текст] : передова з нагоди 156-річчя від дня народж. Івана Франка / фото Я. Гайгеля, Л. Луців // Галицька зоря. – 2012. – 31 серп. (№ 98–99). – С. 1.
 87. Сеник, В. Зображення визвольної боротьби проти загарбників у сербській народній баладі “Смерть матері Юговичів” та історичній повісті Івана Франка “Захар Беркут” [Текст] / В. Сеник // Зарубіжна література. – 2012. – № 17–18. – С. 21–23.
 88. Сеник, В. Розвиток історичного жанру у світовій літературі [Текст] : роман В. Скотта “Айвенго”, повість І. Франка “Захар Беркут” та А. Чайковського “За сестрою” / В. Сеник, М. Сірко // Зарубіжна література. – 2012. – № 17–18. – С. 25–27.
 89. Середяк, А. Іван Франко у видавничих планах товариства “Просвіта” [Текст] / А. Середяк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. праць / [ гол. редколегії : М. Литвин, упоряд. : О. Седляр, Н. Кобрин] ; НАН України ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta Manent. Ювілейний зб. на пошану Б. Якимовича. – С. 693–704.
 90. Сімонек, С. Іван Франко – сором’язливий модернізм [Текст] / С. Сімонек // Іван Франко і “Молода муза ” : сором’язливі та декларовані модерністи у Галичині кінця 19-початку 20 століття / С. Сімонек ; пер. з нім. Ю. Прохаська ; Ун-т природничо-гуманіст. в Сєдльцах ; Ін-т Славістичного Ун-ту у Відні. – Siedlce ; Wien : [б. в.], 2012. – С. 63–193. – (Colloquia Litteraria Sedlcensia / ред. серії : Р. Мних (голов. ред.), Р. Бобрик, Ю. Урбан та ін. ; Т. 8).
 91. Смольницька, О. Зображення тіні в різних міфологічних системах як спільність національних архетипів[Текст] : на матеріалі перекладених І. Франком старонорвезьких балад і староісландської новели “Страхополох” / О. Смольницька // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 261–271.
 92. Szmonik, W. Tworczosc filozoficzno-estetyczna Iwana Franki w konteksie dydaktyzmu spolecznego : problematyka wartosci i smaku [Текст] / W. Szmonik // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – C. 331–357.
 93. Соловйова, М. Іван Франко. Поема “Іван Вишенський”. Історична правда і художний вимисел. Проблема морального вибору людини [Текст] : урок української літератури; 8-ий клас [Текст]/ М. Соловйова // Дивослово. – 2012. – № 10. – С. 13–18.
 94. Степенко, Ю. І. Франко. Збірка “Зів’яле листя” – перлина української лірики [Текст] : урок укр. літератури / Ю. Степенко // Все для вчителя. – 2012. – № 17–18. – С. 43–46.
 95. Теплий, І. Перекладацька проблематика в епістолярії Івана Франка [Текст] / І. Теплий // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавтва. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 273–297.
 96. Тимочко, М. Франкознавча тематика у матеріалах особового архівного фонду В. Щурата [Текст] / М. Тимочко // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 487–502.
 97. Тимошенко, Л. Учитель Івана Франка, бургомістр Дрогобича Ксенофонт Охримович [Текст] / Л. Тимошенко // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. праць / [ гол. редколегії : М. Литвин, упоряд. : О. Седляр, Н. Кобрин] ; НАН України ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta Manent. Ювілейний зб. на пошану Б. Якимовича. – С. 732–737.
 98. Тихий, І. Зафіксовано два рекорди України [Текст] : восьмиметрова інсталяція, тисячоголосе “Ой ти дівчино з горіха зерня” та 45 тисяч гостей – таким фестиваль Франко-фест увійде в історію / І. Тихий // Вільне слово. – 2012. – 2–8 серп. – (№ 31). – С. 8.
 99. Тихицький, І. На “Франко-фесті” два рекорди [Текст] / І. Тихицький // Галицька зоря. – 2012. – 31 лип. (№ 85) . – С. 1.
 100. Тихолоз, Б. “Баляди і розкази” як документ “Молодечого романтизму” [Текст] / Б. Тихолоз // Франкознавчі студії : збірник наукових праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 299–330.
 101. Тихолоз, Б. При світлі трьох свічок: Святовечірній код Франкової творчості [Текст] / Б. Тихолоз // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. праць / [ гол. редколегії : М. Литвин, упоряд. : О. Седляр, Н. Кобрин] ; НАН України ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta Manent. Ювілейний зб. на пошану Б. Якимовича. – С. 738–751.
 102. Тихолоз, Н. Фантазія з присмаком ностальгії [Текст] : із секретів художньої творчості Анни Франко-Ключко / Н. Тихолоз // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. праць / [ гол. редколегії : М. Литвин, упоряд. : О. Седляр, Н. Кобрин] ; НАН України ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta Manent. Ювілейний зб. на пошану Б. Якимовича. – С. 752–759.
 103. Тихолоз, Б. Іван Франко – doktor universalis [Текст] : до 155- ліття від дня народження / Б. Тихолоз // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич : Коло, 2012. – Вип. 5. – С. 3–15.
 104. Тихолоз, Н. Тарас Франко про батька [Текст] : без купюр / Н. Тихолоз // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 503–560.
 105. Трегуб, М. Іван Франко про “неапетитну справу” [Текст] / М. Трегуб, Є. Пшеничний // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 561–574.
 106. Федорович, Н. Світ української поезії. Життєпис і творчість Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки [Текст] : урок української літератури, 8-ий клас / Н. Федорович // Бібліотечка “Дивослова”. – 2012. – № 10. – С. 25–29.
 107. Фіртич, Л. Лірична драма Івана Франка “Зів’яле листя” [Текст] / Л. Фіртич // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 25. – С. 14–17.
 108. Хмелінська, Р. Інформаційна насиченість творів І. Я. Франка [Текст] : на матеріалах публіцистичних праць XIX ст. [Текст] / Р. Хмелінська // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 1. – С. 48–52.
 109. Худзей, І. Терен як символ покори та Божої Благодаті у творчості Івана Франка [Текст] / І. Худзей, У. Паньків // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 177–182.
 110. Шалата, М. Іван Франко у спогадах та інтерпретаціях дочки [Текст] / М. Шалата // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, М. Ільницький та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т Франкознавства. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 575–603.
 111. Шовкопляс, Л. Інтерпретація п’єси І. Я. Франка “Украдене щастя” [Текст] : урок української літератури [Текст] / Л. Шовкопляс // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 34–36. – С. 36–40.
 112. Янкович, О. Типи романтичного героя у творчості Дж. Байрона та І. Франка [Текст] : заняття / О. В. Янкович, І. Д. Ханчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2012. – № 2. – С. 13–17.
 113. Янкович, О. Відгомін байронівських образів в українській літературі [Текст] : Т. Шевченко, П. Куліш, харківська школа романтиків І. Франко, В. Сосюра : матеріали до факультативу / О. В. Янкович, І. Д. Ханчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2012. – № 2. – С. 17–21.
 114. Яремчук, І. Між П. Кулішем, І. Франком та Д. Донцовим: ідейно-естетичні координати ліричної апострофи Мирослава Кушніра [Текст] / І. Яремчук // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : наук. зб. / [ред. кол. : О. Баган (відп. ред.), П. Іванишин, В. Дончик та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Каф. укр. л-ри і теорії л-ри [та ін.]. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 199–208.

База данних : електронний каталог бібліотеки ДДПУ ім. І. Франка
Підготувала бібліограф Піляк Н. М.