«Тарас Шевченко: духовна реалізація пророцтва»

5 Бер

«Тарас Шевченко: духовна реалізація пророцтва»

Свою Україну любіть.
Любіть її… Во врем’я люте.
В останню, тяжкую минуту
За неї Господа моліть.
(«Чи ми ще зійдемося знову?…»Тарас Шевченко)

Тарас Григорович Шевченко – пророк, філософ-мислитель, геніальний поет, художник, академік графіки, музикант, фольклорист-етнограф, археолог, історик, глибоко ерудований мистецтвознавець. Мистецька постать Т. Шевченка в усій своїй багатогранності є монолітна, цільна, з нерозривною єдністю творчого мислення.

   
Геній Шевченка яскраво світиться трьома рівноцінними гранями таланту – поезія, живопис, музика. Полум’яне слово Шевченка-поета спонукає до національного самоусвідомлення та самоствердження в єдиній соборній, незалежній українській  державі.
                                               «Обніміться ж, брати мої,
                                                      Молю вас, благаю!»
– і сьогодні звучить надзвичайно актуально. Політичне та естетичне кредо Т. Шевченка полягає в духовному єднанні поета і народу. Саме Т. Шевченко розвинув українську народну мову і своєю творчістю утвердив її як національну літературну мову. Поетичне слово стало вагомим чинником пробудження національної свідомості української нації. Унікальна творчість Т. Шевченка завершила процес становлення нової української літератури як важливої складової мистецьких надбань у загальносвітовій скарбниці духовних цінностей. А наступні покоління письменників постійно будуть черпати натхнення і наснагу в творчості українського генія.
    Шевченко як маляр був таким самим «апостолом правди» і не ухилявся від високої ідеї любові до людськості. Він завжди гаряче повстає проти будь-якого гніту людського духу, кличе до любові до всіх слабких, пригнічених, і вони однаково знаходять у ньому свого оборонця.
     Щодо музичного обдарування Т. Шевченка необхідно від значити, що музикальність є визначальною рисою менталітету українців. Т. Шевченко все життя також збирав і записував українські народні пісні, а деколи й сам створював мелодії до своїх віршів. Він був одним з перших фольклористів, які зуміли побачити в народній пісні феномен української нації.
      Поетична спадщина Т. Шевченка виросла з української народної творчості, чарівливої народної пісні, а особливо – такого суто українського мистецького явища як українська дума. Поет захоплювався цим жанром українського народного героїчного епосу, що оспівував славні подвиги народу в його боротьбі за волю. У кобзарському мистецтві закодовані характерні риси національної ментальності українців, що виявилися суголосними світоглядним настановам і виражали глибинну духовну сутність внутрішнього світу Т. Шевченка.
      Для експозиції підібрано літературу, що розкриває творчий та життєвий шлях Тараса Григоровича, його спадок як письменника, художника, мислителя і борця за волю України, а також сценарії виховних заходів, присвячених цій визначній особистості, що стала національним символом українства.
 Книжкова виставка призначена допомогти користувачам бібліотеки глибше усвідомити суспільну й художню цінність Шевченкового Слова, поглибити знання про його коротку, трагічну, але в той же час і величну долю та стати інформаційним приводом для зміцнення рівня національної самосвідомості.