Міжнародні стилі цитування

У січні 2017 р. Міністерство освіти і науки України видало Наказ «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації», в якому зазначено, що список використаних джерел у дисертації «може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором одним із стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій». До цього рекомендованого переліку включено 11 міжнародних стилів, які відображають всі галузі наукових досліджень:

 • MLA (Modern Language Association) style- (гуманітарні науки)
 • APA (American Psychological Association)style -(суспільні науки)
 • Chicago/Turabianstyle-(фізичні, природничі та суспільні науки)
 • Harvard style- (гуманітарні науки та суспільні науки)
 • ACS (American Chemical Society) style – (хімія та інші природничі науки)
 • AIP (American Institute of Physics) style- (фізика)
 • IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style- (інженерія, електроніка, телекомунікації, інформатика та інформаційні технології)
 • Vancouver style- (медицина та фізичні науки)
 • OSCOLA- стандарт Оксфордського університету для цитування юридичних документів
 • APS (American Physics Society) style.
 • Springer MathPhys Style.