Дрогобицький краєзнавчий збірник

Рік заснування:1994
Проблематика:висвітлення питань історії України та суміжних країн, історичного краєзнавства, археології, джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін
Свідоцтво про державну реєстрацію:КВ № 5063 від 23.04.2001
Фахова реєстрація у ВАК України:Постанова № 2-05/9 від 14.11.2001
Галузь науки:історичні науки
Періодичність:1 раз на рік
Мова видання:українська, російська, англійська, польська
Засновник:Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Головний редактор:Тимошенко Леонід Володимирович, кандидат історичних наук
Заступник головного редактора:Тельвак Віталій Васильович, доктор історичних наук
Відповідальний секретар:           Лазорак Богдан Орестович
Члени редколегії:Винар Л.І., д-р іст. наук; Войтович Л.В., д-р іст. наук;Гмітерек Генрик, д-р іст. наук (Польща);Ісаєвич Я.Д., акад. НАН України; Кріль М.М., д-р іст. наук; Петречко О.М., канд. іст. наук; Сеньків М.В., д-р іст. наук; Скотна Н.В., д-р. філос. наук; Тельвак В.В., д-р іст. наук
Адреса редакціїДДПУ імені Івана ФранкаІсторичний факультетвул. Лесі Українки, 46,м. Дрогобич, Україна, 82100Тел.: (03244) 3-81-44E-mail: cliotima@mail.ru
РікВипуск
2019рікВип. XXІ
2017рікВип. XIX-XX
2014рікВип. XVІІ – XVIII
2012рікВип. XVI
2011рікВип. XIV-XV
2009рікВип. XIII
2008рікВип. XI-XII
2006рікВип. X
2005рікВип. IX
2004рікВип. VIII
2003рікВип. VII